Ansatte vil ikke flytte med uddannelserne ud af København: "Ikke gennemtænkt"

De ansatte på Københavns Universitet og DTU vil ikke flytte med, hvis deres afdelinger flyttes ud af de større byer. Det viser en ny undersøgelse. Det vil påvirke kvaliteten af uddannelserne, lyder det fra uddannelsesforsker.

En lang række uddannelser står til at flytte. 

Det sker i kølvandet på den politiske aftale ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark”, der netop har til formål øge antallet af studiepladser uden for de største byer.

Aftalen har allerede mødt en del kritik, og nu syner et nyt problem i horisonten.

En undersøgelse foretaget af Ingeniørforeningen, IDA, viser nemlig, at en stor del af de ansatte på Københavns Universitet (KU) og DTU ikke har tænkt sig at flytte med, hvis deres arbejdsplads rykker ud af de større byer.

"Ikke gennemtænkt"

Kun otte procent af de adspurgte medarbejdere på DTU svarer, at de vil flytte med arbejdspladsen. Værre ser det ud på KU, hvor blot fire procent har tænkt sig at rive teltpælene op og skifte storbyen ud med provinsen.

De ansatte vil i stedet gå på pension, blive selvstændige, finde et andet job i universitetsverdenen eller søge arbejde i den private sektor.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen).

Fakta: Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark

25. juni 2021 blev der indgået en politisk aftale om at øge optaget af studerende uden for storbyerne og mindske optaget i de største byer. Universiteterne kan selv vælge, om de vil flytte uddannelsespladser til provinsen, eller om de vil lukke studiepladser på deres centrale campusser.


Læs aftalen her: Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark


Aftalen blev indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet og Kristendemokraterne.

Og det er ikke ideelt, lyder det fra Thomas Damkjær Petersen, der er formand for IDA.

- Det viser, at aftalen om udflytning ikke er gennemtænkt. Aftalen er strikket forkert sammen med et element af tvang, og adskillige mellemregninger er tydeligvis udeladt. 

I tabellen herunder kan du se, hvad ansatte på DTU og KU har svaret på spørgsmålet: Hvad vil du gøre, hvis dit job flytter til en anden by? (Artiklen fortsætter efter tabellen).

Hvad vil du gøre, hvis dit job flytter til en anden by?DTUKøbenhavns Universitet
Jeg vil flytte med8 %4 %
Jeg vil prøve at finde et andet job i universitetsverdenen16 %21 %
Jeg vil prøve at finde et andet job i den private sektor41 %36 %
Jeg vil starte som selvstændig3 %1 %
Jeg vil gå på pension9 %5 %
Andet5 %7 %
Ved ikke18 %26 %
I alt100 %100 %
Kilde: IDA

Forskermiljøer vil forsvinde

Hos Københavns Universitet kommer udflytningsplanen reelt til at betyde en lukning af studier. Det meldte ledelsen allerede ud i oktober, hvor det samtidig kom frem, at 40 procent af de 1.590 studiepladser, som Københavns Universitet skal lukke, bliver fundet på de humanistiske fag.

- Det er dyrt og vanskeligt at flytte universitetsuddannelser til provinsen og at få forskerne til at flytte med. Vi undgår nok ikke at lukke nogle uddannelser. Det vil desværre også betyde, at nogle af de tilhørende forskningsmiljøer, vil blive afviklet, sagde rektor på Københavns Universitet, Henrik C. Wegener, dengang.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen).

Så mange studier og studiepladser lukker i hovedstadsområdet

Copenhagen Business School:

Samlet skal CBS lukke 628 studiepladser. Her har man valgt helt at lukke uddannelserne: MSc in Business Administration and Philosophy, Cand. Soc. Politisk Kommunikation, MSc Soc - Management of Creative Business Processes og MA International Business Communication. Det giver en reduktion på 192 studiepladser.


Samtidig har man fundet yderligere 125 studiepladser ved at skære i optaget på studier som eksempelvis HA Kom og HA Psyk. De resterende 311 studiepladser vil man finde i 2025.


Du kan læse den fulde oversigt her.


Københavns Universitet

Københavns Universitet skal reducere optaget med i alt 1.590 pladser. 40 procent af dem vil blive taget fra de humanistiske fag.


Samtidig planlægger universitetet at flytte cirka 200 pladser på medicinuddannelsen til Køge. Her samarbejder universitetet allerede med Region Sjælland om en medicinuddannelse, blandt andet ved det nye supersygehus.


Københavns Universitet undersøger også andre muligheder for at flytte dele af uddannelser. Men universitetet kommer primært til at lukke studiepladser.


Det drejer sig om 640 pladser på det humanistiske fakultet svarende til 24 procent af fakultetets årlige optag. 470 pladser lukker på det natur- og biovidenskabelige fakultet, 260 på det sundhedsvidenskabelige og 180 på det samfundsvidenskabelige fakultet. Endelig bliver 40 pladser på teologi også lukket.


Du kan læse den fulde oversigt her.


IT-Universitetet i København

Universitetet har endnu ikke udmeldt noget endeligt, men ifølge Akademikerbladet lægger ledelsen på ITU op til, at der ikke lukkes studier, men at der i stedet bliver skåret i enkelte pladser på de fleste uddannelser.


Dansk Teknisk Universitet (DTU):

Ifølge Akademikerbladet vil DTU ikke nedlægge studiepladser. Tværtimod ønsker man her at udflytte fem procent af pladserne ved dels at oprette et digitalt universitet og etablere 200 studiepladser på DTU's Risø Campus. To nye uddannelser oprettes i Kalundborg, og en uddannelse flyttes til Hirtshals.


Roskilde Universitet:

Roskilde Universitet skal reducere eller udflytte 144 studiepladser. Her ønsker man ikke at lukke pladser, men godkendte i december måned i stedet en plan for at gennemføre konkrete, afgrænsede uddannelsesaktiviteter på steder i Region Sjælland, hvor der er potentiale for et givende samarbejde mellem studerende, virksomheder, organisationer og kommuner.


- Vi kommer til at indgå aftaler med lokale partnere, som skal være med til at gøre det mere tilgængeligt for de studerende at komme i kontakt med lokale virksomheder eller institutioner. Vi håber også de vil støtte med at skaffe bolig midlertidigt, mens studerende for eksempel laver projektarbejde eller speciale lokalt, sagde rektor, Hanne Leth Andersen dengang.


På længere sigt er der desuden planer om at oprette 1-2 uddannelsesfilialer med et antal studiepladser uden for Trekroner, som man som kandidatstuderende kan blive optaget på.


Du kan læse om planen her.

Vil påvirke kvaliteten af uddannelserne

Ifølge Palle Rasmussen, der er professor emeritus ved Center for Uddannelsesforskning på Aalborg Universitet, vil det få konsekvenser for uddannelserne, hvis de ikke kan fastholde deres medarbejdere.

- Det vil give et kvalitetsfald, fordi uddannelsesinstitutionerne skal finde nye medarbejdere. Men på længere sig tror jeg, det vil rette sig igen, siger Palle Rasmussen til TV 2 Lorry.

Samtidig påpeger han, at det kan få betydning for, hvorvidt de studerende har lyst til at søge uddannelse uden om de større byer.

Hvorvidt medarbejderne reelt set kommer til at flygte fra uddannelsesstederne afhænger dog af flere ting. Eksempelvis om de kan få et andet job, der hvor de bor - ellers kan man ifølge Palle Rasmussen være tvunget til at flytte.

- IDAs medlemmer, som undersøgelsen baserer sig på, har gode muligheder for at finde noget andet, der hvor de bor, siger Palle Ramussen og fortsætter:

- Men der er andre grupper, for eksempel undervisere på humaniora, som vil have sværere ved at finde et nyt job.


Onsdag skulle uddannelsesinstitutionerne aflevere deres oplæg til, hvordan de kan flytte studiepladser ud af byen. Og det blev en dag fuld af frustrationer. Se eller gense indslaget herunder:

Massiv modstand - både hos uddannelsesinstitutioner og hos studerende. Politikernes plan om at flytte studiepladser ud af byen rammer på alle måder skævt - og lukker flere uddannelser i København

_

Spørg Os - Afstemning

_