Borgmestre chokerede over ny afsløring om Lynetteholm: "Grotesk - det må jeg sige"

Flere borgmestre langs Køge Bugt er chokerede over, at konsekvenserne for dumpning af slam fra Lynetteholm er baseret på en 40 år gammel forskningsartikel.

Chokerende og præcis som det er blevet sagt hele tiden.

Omtrent sådan lyder reaktionerne til TV 2 Lorry fra fire af borgmestrene med kyststrækning langs Køge Bugt på baggrund af tirsdagens nye afsløringer om Lynetteholm-projektet, hvor der bliver dumpet slam fra havbunden i Køge Bugt.

Tirsdag fortæller DR, at den centrale del af beregningsgrundlaget for konsekvenserne ved dumpning af slam i Køge Bugt er en 40 år gammel forskningsartikel fra USA.

Og ikke nok med det – det er en 40 år gammel forskningsartikel, som er lavet med udgangspunkt i et floddelta og ifølge forfatteren slet ikke kan overføres til Lynetteholm-projektet og de forhold, der gør sig gældende der. 

En påstand, som over for DR understøttes af flere danske eksperter, men som Rambøll i et modsvar til kritikken pointerer, at resultaterne fra det amerikanske studie er sammenholdt med data fra flere store infrastrukturprojekter i Danmark.

Alligevel er det rystende nyt, lyder det fra flere borgmestre.

- Jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte. Det er jo ikke første gang, at skeletterne vælter ud af skabene ved Lynetteholm, siger Solrøds borgmester Emil Blüchner (LA) til TV 2 Lorry.

- Jeg bliver endnu mere bekymret for badevandskvaliteten, dyre- og plantelivet i Køge Bugt og strandkvaliteten, siger Merete Amdisen (S), borgmester i Ishøj.

- Jeg synes, det er grotesk, det må jeg sige. Men i virkeligheden er det endnu et argument fra vores side om, at der er noget helt galt her. På den måde virker den nye afsløring som et yderligere pres, lyder det fra Køges borgmester Marie Stærke (S).

- På en måde er jeg glad for, at det nu viser sig, at det, vi som borgmestre langs Køge Bugt har sagt gentagne gange, har holdt stik. Omvendt gør det mig enormt bekymret, at nogen kan bestille en rapport, som er er nået hele vejen gennem systemet til tops på Christiansborg, siger Stevns’ borgmester Henning Urban Dam (S).

Borgmesteralliance til kamp for vandmiljøet i Køge Bugt

TV 2 Lorry fortalte i slutningen af januar måned om, hvordan syv borgmestre langs Køge Bugt dannede alliance og fælles front i kampen om at få stoppet dumpningen af flere millioner kubikmeter gytje – som er forurenet og næringsholdig slam fra havbunden – i Køge Bugt. 

Det er den proces, der i fagtermer kaldes klapning.

Dengang krævede borgmestrene handling for at ”forhindre overgrebet på Køge Bugt”, efter By & Havn allerede i starten af det nye år begyndte at sejle den forurenede gytje fra Københavns Nordhavn, hvor det blev fjernet, til klappladsen i Køge Bugt.

Den store mængde gytje i Københavns Nordhavn skal fjernes for at gøre plads til fundamentet for den kunstige ø Lynetteholm.

Dumpningen af slam sker kun i de mørke måneder, hvor den gør mindst skade på havmiljøet, så der sejler ikke skibe lastet med havbunden fra Nordhavn før til efteråret igen.

"Vores mål er at stoppe klapningen af slam i Køge Bugt"

Men det forventer borgmestrene, som TV 2 Lorry har talt med, dog ikke kommer til at ske.

- Vores mål er at stoppe klapningen af slam i Køge Bugt. Lynetteholm-projektet har jeg ikke nogen mening om, men at dumpe slammet i Køge Bugt, det har jeg en mening om.

- Der ligger en lang række rapporter, som peger på, at vandmiljøet i Køge Bugt ikke har det så godt. Og selvom man skal leve op til et EU-direktiv i 2027, fortsætter man med at bruge Køge Bugt som losseplads. Vi håber, at det her lægger endnu mere pres på at få sluttet dumpningen i Køge Bugt, siger Stevns borgmester Henning Urban Dam (S).

Men til trods for, at den nye afsløring giver luft under vingerne, blæser borgmesteralliancen langs Køge Bugt ikke til kamp igen – hvert fald ikke endnu.

Det skyldes, at de er blevet hørt, lyder forklaringen.

Løsning kan være på vej

Efter flere måneders massivt pres, besluttede transportminister Trine Bramsen (S) nemlig i slutningen af marts måned, at der skulle undersøges alternativer til klapning i Køge Bugt.

- Jeg er rigtig glad for, at ministeren har valgt at trække i nødbremsen for en måneds tid siden, og vil se på alternativer til dumpning af slam i Køge Bugt. Det er et vigtigt projekt for København at få kystsikret, men et må ikke ske på bekostning af havmiljøet i Køge Bugt og Øresund, siger Merete Amdisen (S).

Så nu skal regeringen have arbejdsro til at undersøge mulighederne, og først derefter vil alliancen genoverveje de næste skridt.

- Klapningssæsonen er slut for nu, så vi har frem til efteråret til at lægge pres på og finde nye løsninger. Jeg vil gerne kvittere for, at der på Christiansborg efterhånden bliver set på, om der er andre løsninger.

- Det giver en form for håb. Og jeg er egentlig optimistisk i forhold til at lade fornuften sejre på det her, siger Solrød-borgmesteren Emil Blücher (LA).

Han bakkes op af Køges borgmester, Marie Stærke, som foruden at være borgmester også er næstformand i Socialdemokratiet.

- Vi føler os set og hørt af transportministeren, men det er også med forventningen om, at der findes en anden løsning end dumpning i Køge Bugt. Så det regner vi med, siger hun.

Minister i samråd

Tirsdagens afsløring fra DR har allerede sat gang i debatten om Lynetteholmsprojektet i flere partier.

Derfor er transportminister Trine Bramsen (S) nu blevet kaldt i samråd om sagen af Venstres miljøordfører Jacob Jensen med den begrundelse, at Folketinget indtil nu er blevet beroliget med, at man ”har foretaget omfattende studier” før det blev besluttet at dumpe gytje i Køge Bugt.

”Endnu en gang er der blevet tilbageholdt afgørende oplysninger om projektet for Folketinget, før man stemte for loven”, skriver Jacob Jensen i en mail til TV 2 Lorry.

I alt skal der - ifølge planerne - dumpes 2,3 millioner kubikmeter slam i Køge Bugt i forbindelse med anlæggelsen af halvøen Lynetteholm. Det svarer til 70.000 fyldte skibscontainere.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik