Der er nu flertal for at gøre Øresund til nationalpark - skal sætte stopper for spildevand i havet

Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti bakker op om forslag fra Radikale Venstre og Centerpartiet i Sverige om at omdanne Øresund til marin nationalpark.

Øresund er kommet et skridt nærmere på at blive fri for urenset spildevand. 

Det står klart, efter at der nu tegner sig et flertal på Christiansborg for at gøre havområdet til marin nationalpark. 

Således bakker Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti op om det oprindelige forslag fra Radikale Venstre og Centerpartiet i Sverige om at gøre Øresund til marin nationalpark med den højeste beskyttelse hos Unesco som biosfæreområde.

quote Vi er meget positive

Mette Gjerskov, miljøordfører for Socialdemokratiet

- Vi synes, at det lyder som et meget spændende forslag, og vi er meget positive. Vi ser frem til at høre nærmere om, hvordan de (Radikale Venstre, red.) forestiller sig, at man kan udvikle projektet med en nationalpark. Bestemt et velkomment forslag i den nuværende debat, lyder det fra miljøordfører fra Socialdemokratiet, Mette Gjerskov. 

Jacob Jensen, miljøordfører for Venstre, skriver til TV 2 Lorry:

"Vi synes, det kunne lyde interessant, og det vil vi gerne drøfte nærmere med RV, så vi mere præcist kan snakke indhold i forslaget. Vi ønsker at beskytte vores unikke vandmiljø på bedst mulig måde, så vi får mest miljø for indsatsen."

Det Konservative Folkepartis miljøordfører, Mette Abildgaard, synes også, forslaget er en god idé.

- Det er det bestemt. Vi har tidligere arbejdet hårdt for den EU fredning, Øresund har fået, siger hun til TV 2 Lorry. 

Dermed er der altså et flertal i Folketinget for forslaget, der forventes at blive behandlet på Christiansborg efter sommerferien. 

Spildevand i Øresund

TV 2 Lorry har den seneste tid sat fokus på hovedstadsområdets store udledning af urenset spildevand i Øresund.

 

Sagen startede, da TV 2 Lorry kunne afsløre, at kommunerne København og Gentofte havde givet tilladelelse til at lede 290 millioner liter urenset spildevand direkte ud i havet over fem dage i maj som led i en byggemodningsproces i Nordhavn.

 

Efter sagen fik national og international opmærksomhed, valgte parterne bag - kommunerne, forsyningsselskaberne Hofor og Novafoss og bygherren AP Pension - at udskyde udledningen til oktober, hvor badesæsonen er overstået og miljøkonsekvenserne af udledningen er mindre.

 

Siden viste en aktindsigt, som TV 2 Lorry fik, at de 290 millioner liter spildevand blot er en dråbe i havet i forhold til den store udledning af spildevand, som hovedstadskommunerne leder ud i Øresund hvert år. Over en fireårig periode mellem 2014 og 2018 har Københavns Kommune alene udledt 35 milliarder liter urenset spildevand. For Gentofte er tallet 10 millarder liter.

 

Afsløringerne har fået danske såvel som svenske politikere samt miljøorganisationer og fagpersoner til at kræve handling, så udledningen mindskes.

 

Flere eksperter peger på, at udledning af store mængder spildevand er skadeligt for havmiljøet, især om sommeren, hvor næringsstofferne fra lortevandet skaber algevækst.

Fælles forslag

Det politiske opmærksomhed kommer, efter at TV 2 Lorry de seneste uger har afdækket, hvordan der udledes store mængder urenset spildevand i Øresund. 

Alene fra to rensningsanlæg i København er der i perioden 2014-2018 blevet udledt 35 milliarder liter urenset spildevand i Øresund.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Martin Lidegaard (RV)
Martin Lidegaard (RV)
Foto: Anna Clara Ingemann Hansen - TV 2 Lorry

Tidligere onsdag kunne TV 2 Lorry fortælle, at Martin Lidegaard fra Radikale Venstre og Niels Paarup-Petersen fra Centerpartiet i Sveriges Riksdag er gået til deres respektive parlamenter med det fælles beslutningsforslag for at få bremset udledningerne i Øresund.

- Vi ønsker at sætte en stopper for den massive udledning af spildevand, som vi har fået dokumenteret i den seneste tid, lyder det fra Martin Lidegaard, sagde Martin Lidegaard til TV 2 Lorry. 

I biosfæreområder er der særligt strikse regler for, hvad der må udledes i det pågældende naturområde. 

Unesco biosfæreområder

Unesco er FN's organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation.

 

Unesco biosfæreområder er natur i verdensklasse og kendetegnet ved varierede landskaber med en rigdom af sårbare og truede dyre- og plantearter. I et biosfæreområde er samspillet mellem menneske og den levende natur samt biodiversitet i fokus.

 

Biosfæreområder er modelområder for bæredygtig udvikling og samler borgere, virksomheder og institutioner, så der bliver skabt balance mellem mennesker og natur samt skabt lokale løsninger for bæredygtig udvikling.

 

Møn og de omkringliggende øer er - som det første sted i Danmark - udnævnt til Unesco Biosfæreområde. Området på Møn samler mange forskellige aktører i et lokalt fællesskab, og der opstår nye netværk og samarbejder som følge af udnævnelsen. Der findes globalt set 686 Unesco Biosfæreområder.

 

 

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Udover spildevandsudledningerne er det også den omdiskuterede sandsugning i Øresund, der er under udfasning,  som den danske og svenske politiker ønsker at få stoppet straks ved at gøre det befærdede stræde til marin nationalpark. 

Både spildevandsudledning og sandsugning påvirker havmiljøet negativt.

Hvis Øresund skal blive biosfæreområde forestiller Martin Lidegaard sig, at der skal investeres i bedre kloaksystemer, der er i stand til at håndtere de store mængder regnvand, der lige nu udfordrer kapaciteten på eksempelvis de københavnske rensningsanlæg.

På den kortere bane ønsker han sig såkaldte forsinkelsesbassiner, der kan opbevare vand, inden det sendes videre til rensning. 

Martin Lidegaard vil have både kommuner og staten til at betale for de store investeringer. 

Glæde i Helsingør

Biosfære-forslaget vækket begejstring hos Jens Peder Jeppesen, marinbiolog og akvariechef hos Øresundsakvariet i Helsingør.

- Det er en fantastisk idé. Jeg kan kun bifalde det med rosende ord. For det er det, vi har kæmpet for i ti år, siger Jens Peder Jeppesen, der mener at en marin nationalpark vil gavne dyrelivet i Øresund.  

- Dyrene vil få det bedre. Der vil komme flere arter over årene. Om ti-tyve år vil jeg næsten vurdere, at antallet af bunddyrsarter vil stige igen.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Jens Peder Jeppesen, marinbiolog ved Øresundsakvariet under Københavns Universitet.
Jens Peder Jeppesen, marinbiolog ved Øresundsakvariet under Københavns Universitet.
Foto: Anna Clara Ingemann Hansen - TV 2 Lorry

Også politikere i Helsingør er positivt stemte over for forslaget. Kristina Kongsted (K) er formand for et særligt udvalg under kommunen, der arbejder for at fastlægge, hvordan Øresund bedst beskyttes. 

- Jeg synes som udgangspunkt, at det er en rigtig god idé. Jeg er ret sikker på, at det også er det, udvalget ender med at anbefale, vi er bare ikke nået dertil endnu, siger Kristina Kongsted.  

Kristina Kongsted (C)
Kristina Kongsted (C)
Foto: Anna Clara Ingemann Hansen - TV 2 Lorry

Over en periode på fem år har Helsingør Kommune udledt omkring 2,3 milliarder liter urenset spildevand ud i Øresund. Det er langt fra ideelt, erkender Kristina Kongsted:

- Tidligere havde man det sådan, at hvis man bare smed noget i en mose, i en skov og  noget ud i Øresund, så var det væk. Det ved vi godt nu, at det ikke er. Men selvom vi er blevet mere miljøbevidste så bliver vi jo ikke i stand til at løse alle udfordringer fra den ene dag til den anden, men vi arbejder på det, siger Kristina Kongsted. 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik