Regeringens nye plan: Hovedstadskommuner skal betale mere til Jylland

Velhavende kommuner i hovedstadsområdet skal af med endnu flere penge til mindrebemidlede kommuner. Det foreslår regeringen. 

Flere borgere i TV 2 Lorrys sendeområde kan se frem til, at deres kommuner skal aflevere flere penge til landets mindre velhavende kommuner.

Det fremgår af regeringens nye udspil “Råd til velfærd i alle kommuner - mere retfærdig udligning,” som netop er blevet præsenteret af social- og indenrigsminister, Astrid Krag (S), og fungerende finansminister, Morten Bødskov (S), på et pressemøde i Finansministeriet. 

Den kommunale udligning er det system, der fordeler penge mellem kommunerne ud fra befolkningens sammensætning og skattegrundlag.

Fra øst til vest

Reformen skal flytte penge fra byer i øst til landet i vest, fremgår det af udspillet.

“De mere velhavende bykommuner, der især er placeret omkring og nord for København, skal afgive mere til de udfordrede yderkommuner, såsom øerne og landdistriktskommuner i Syd-, Vest- og Nordjylland,” står der helt konkret i udspillet. 

Reformen har til formål at flytte 1,4 milliarder kroner fra hovedstadsområdet til landets øvrige kommuner. 

En stor del af det beløb, 600 millioner kroner, skal de fem mest velhavende kommuner - Gentofte, Rudersdal, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Dragør - stå for. 

- Nogle skal bidrage mere til fællesskabet. Der skal omfordeles flere midler fra velstillede kommuner i Nordsjælland og hovedstaden til andre, som ikke er lige så velstillede, siger Astrid Krag til pressemødet, hvor regeringens udspil præsenteres.

Til gengæld kan de kommuner, som skal bidrage mere, vælge at sætte skatten op, står der i det nye udspil til en reform. 

Omfordelingen i den generelle udligning er beregnet inkl. den særlige kompensationsordning og opgjort i kroner per indbygger. Mørkegrønne kommuner modtager mest i udligning, mens røde kommuner er dem, der afgiver mest.
Omfordelingen i den generelle udligning er beregnet inkl. den særlige kompensationsordning og opgjort i kroner per indbygger. Mørkegrønne kommuner modtager mest i udligning, mens røde kommuner er dem, der afgiver mest.
Foto: Finansministeriet

Én fælles landsudligning

Regeringen foreslår at afskaffe hovedstadsudligningen og provinsudligningen og erstatte dem med én fælles landsudligning og derudover indføre et hovedstadstilskud, der skal holde hånden under de udfordrede hovedstadskommuner.

- Danmark er for lille til store forskelle. Det er en bunden opgave at rette op på forskellighed i kommunerne, siger fungerende finansminister Morten Bødskov.

Udspillet vil regeringen nu forhandle med Folketingets øvrige partier. Det arbejde går i gang fredag. De vil få præsenteret de konkrete tal bag udspillet først, og dernæst vil pressen få adgang til de samme tal. 

Derfor er det ikke muligt på nuværende tidspunkt, at vise, hvor meget de enkelte kommuner står til at aflevere eller modtage. 

Sådan vil regeringen flytte milliarder mellem kommuner

Loft over rabat til velstående kommuner

I dag får kommuner med lav skat en rabat i det beløb, de skal aflevere til andre kommuner via udligningssystemet. Regeringen vil sætte et nyt loft over den rabat, så de mest velstående kommuner skal bidrage mere.

 

Flere penge til kommuner med mange svage ældre
Der er forskel på, hvor længe borgere lever, og hvor svage eller friske, de er, mellem kommunerne. Regeringen vil flytte penge til de kommuner, hvor borgerne har en lav gennemsnitlig levetid, og som har høje udgifter til ældrepleje. 

 

Socialt udsatte skal vægte højere
Nogle kommuner har flere socialt udsatte borgere end andre kommuner. Ifølge regeringen bør der lægges mere vægt på antallet af borgere uden beskæftigelse eller erhvervsuddannelse, psykiatriske patienter, personer med handicap uden for arbejdsstyrken og børn i familier med lav uddannelse. 

 

Au pairs skal ikke give tilskud
I dag får kommunerne tilskud pr. au pair, fordi de tæller med i opgørelsen af udlændinge, som er tiltænkt at dække ekstra omkostninger i forbindelse med for eksempel integration. Au pairs skal ikke længere tælle med i udlændinge, der giver tilskud. 

 

Kommuner kan sætte skatten op
Regeringen foreslår, at kommuner, som skal bidrage mere, får mulighed for at sætte kommuneskatten op og beholde de ekstra skatteindtægter. Den statslige bundskattesats skal samtidig sættes ned. 

 

Kompensation og indfasning over tid
Regeringen vil indfase det nye system over tid, blandt andet via en kompensationsordning. 

 

Kilde: TV 2 og regeringsudspil: Råd til velfærd i alle kommuner - mere retfærdig udligning, Social- og Indenrigsministeriet.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik