Kommuner går sammen om at nedsætte hastigheden på "meget" trafikeret vej

Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner er gået sammen om at justere hastighedsgrænsen på Kongevejen nord for Lyngby Omfartsvej .

Op mod 30.000 i døgnet.

Så mange bilister transporterer sig via Kongevejen, hvor hastighedsgrænsen lyder på 70 km/t. 

Men fra 15. marts skal bilister være opmærksomme på, at der gælder en ny grænse for, hvor hurtigt man må køre. Her nedsættes hastigheden med 10 km/t, så man fremover må køre 60 km/t.

Det oplyser Lyngby-Taarbæk Kommune i en pressemeddelelse.

"I Lyngby-Taarbæk Kommune er det en strækning på ca. 1 km nord for Lyngby Omfartsvej, hvor hastigheden nedsættes. 

I Rudersdal Kommune er det strækningen mellem Hørsholm Kongevej og Geels Bakke og fra Geels Bakke til Lyngby- Taarbæk Kommune. Den nuværende hastighed på 70 km/t bevares dermed over Geels Bakke," lyder det.

Skyldes stigning i trafikuheld

Ifølge tal fra Vejdirektoratet, som er vedhæftet i pressemeddelelsen, er der sket en stigning i antallet af konfliktsituationer. 

Det gælder i krydsene på strækningen, ved lette trafikanters krydsning af Kongevejen, ved parallelparkering langs Kongevejen og ved ind- og udkørsel til private ejendomme.

Trafikuheld på Kongevejen

På strækningen er der i perioden 2017-2021 sket 25 trafikuheld, 4 personskadeuheld, 13 materielskadeuheld og 8 ekstrauheld. 3 ud af 4 personskader er cyklister og fodgænger, herunder er 1 dræbt og i 7 ud af 13 materielskadeuheld er en cyklist blevet påkørt.

Hastigheden kan være medvirkende årsag til mange af uheldene, og derfor vurderes de trafiksikkerhedsmæssige forhold på Kongevejen ikke at leve op til en lokal hastighedsgrænse på 70 km/t, men mere til 60 km/t.

Kilde: Vejdirektoratet

”Udvalget er glade for, at vi sammen med Rudersdal kan øge sikkerheden på Kongevejen. Vejen er meget befærdet, da der kører op mod 30.000 trafikanter på den i døgnet. Med de mange trafikanter har der desværre været en stigning i antallet af uheld og situationer med fare for sikkerheden.

Det får vi forhåbentlig ændret på nu ved at nedsætte hastigheden, så bilisterne skal bruge cirka 25 sekunder ekstra transporttid på den samlede strækning. Det er er en lille ændring, som gavner os alle", lyder det i en samlet udtalelse fra Cecilie Lindahl (B) og Richard Sandbæk (K), næstformand og formand i Teknikudvalget i Lyngby- Taarbæk Kommune.

Forlænget rejsetid på 25 sekunder

Nordsjællands Politi har givet samtykke til hastighedsnedsættelsen til 60 km/t på den ansøgte strækning i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Og det får de stor ros for af formanden for Klima- og Miljøudvalget i Rudersdal Kommune, Court Møller (B):

”Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at få farten sat ned på Kongevejen på de to strækninger. Vi har i udvalget ønsket dette i lang tid, da vi arbejder målrettet på at øge trafiksikkerheden og nedbringe støjen på vejene.

Nu vil vi naturligvis arbejde på at få de sidste dele med, så vi får en samlet vejstrækning på Kongevejen med 60 km/t.”

Fakta om Kongevejen

  • Der kører dagligt ca. 27.000 køretøjer (sammenlagt for begge retninger 2019) på Kongevejen nord for Lyngby Omfartsvej i Lyngby-Taarbæk Kommune.

  • Gennemsnitshastigheden målt over hele døgnet er 57,1 km/t og 15% af bilerne kører mindst 70,4 km/t (85%-hastighedsfraktilen).

  • Gennemsnitshastigheden varierer hen over dagen. De højeste gennemsnitshastigheder er registreret om natten, og de laveste hastigheder er registreret i spidsbelastningsperioden om morgenen kl. 7-9 og om eftermiddagen kl. 15-17.

Lyngby-Taarbæk Kommune oplyser i pressemeddelelsen, at den nedsatte hastighed vil give en forventet længere rejsetid på 10 sekunder i Lyngby-Taarbæk Kommune og knap 15 sekunder i Rudersdal Kommune. 

Kører man hele strækningen, giver det en forlænget rejsetid på 25 sekunder.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik