Bombe under havvindmøllepark i Køge Bugt: Klagenævn ophæver byggetilladelse

Klagenævn ophæver den etableringstilladelse, som Aflandshage Vindmøllepark i Køge Bugt fik i efteråret. Det sker efter klager fra blandt andet naturforeninger. Det skaber uvished om havvindmølleparken.

En havvindmøllepark med 26 store møller, der kan levere strøm til 300.000 husstande i hovedstadsområdet er på gyngende grund.

I en frisk afgørelse fra Energiklagenævnet ophæves den etableringstilladelse, som der blev givet til havvindmølleparken i efteråret 2022.

Dermed skal projektet nu tilbage til tegnebrættet. Det tværkommunale forsyningsselskab Hofor, der står bag vindmølleparken, oplyser, at afgørelsen efterlader det storstilede energiprojekt i en besværlig situation.

- Lige nu er vi gang med at nærlæse nævnets afgørelse og danne os et overblik over konsekvenserne. Det svært at sige lige nu og her, hvad konsekvenserne helt konkret bliver. Jeg kan dog slå fast, at projektet fortsat lever, selv om vi nu står og mangler etableringstilladelsen, siger Jesper Pedersen, der er områdechef for Vind & Energihandel i Hofor, til TV 2 Kosmopol.

Projektet Aflandshage Vindmøllepark, hvor havvindmøller på op til 220 meters højde med en effekt på 11 megawatt hver var udset til en placering i Køge Bugt otte kilometer fra Stevns og ti kilometer fra Amager, har siden dets konceptuelle fødsel været genstand for kritik fra både Køge Bugt-kommunernes borgmestre samt en række naturforeninger.

Hofor Vind A/S, der står bag havvindmølleparken, har fredag afholdt en form for krisemøde med rådgivere om, hvordan de skal forholde sig til afgørelsen samt sikre fremdrift i projektet.

Flagermus og fugleliv

Og det er især sidstnævntes klager, der nu får konsekvenser for havvindmølleparken.

Energiklagenævnet har i dets afgørelser lagt vægt på, at vindmølleprojektet ikke tilstrækkeligt har undersøgt konsekvenser for flagermus i området og derfor ikke ”i tilstrækkeligt omfang har sikret sig, at det konkrete projekt ikke forsætligt forstyrrer” arter, der trækker på tværs af Østersøen, som nævnet skriver.

Derudover finder klagenævnet, at Hofors undersøgelser af projektets påvirkninger på fugle i området har mangler.

Med afgørelsen hjemvises sagen. Det betyder, at Hofor skal udarbejde nyt og mere grundigt ansøgningsmateriale og sende det Energistyrelsen med håb om en ny etableringstilladelse, så projektet kan genoptages.

- Nu vil vi gå i dialog med myndigheder og rådgivere om næste fase af projektet, så vi kan få det genoprettet. Vi havde planlagt en længerevarende flagemusetælling, der skulle køre fra dette efterår. Den skal vi have fremrykket, og vi håber, at det kan ske hurtigst muligt, siger Jesper Pedersen.

- En meget trist sag

Organisationer som Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening samt den tyske miljøorganisation Nabu har været blandt klagerne, mens Danmarks Jægerforbund og den Stevns-baserede sammenslutning Strandforeningen Bøgeskov også har indgivet klager til nævnet.

Førstnævnte organisation kalder det ”en meget trist sag” som kommer ”alle, inklusiv klimaet, til last”.

- Vi ønsker selvfølgelig, at der kommer fuld fart på den grønne omstilling og udbygning af vindmøller. Men samtidig skal vi tage hånd om naturen og biodiversitetskrisen. Miljøundersøgelserne for Aflandshage er bemærkelsesværdigt mangelfulde, udtaler Lasse Jesper Pedersen, der er klima- og energipolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse.

Ifølge seniorrådgiveren valgte naturorganisationen at klage over projektet, selv om de egentlig bakker op om vindmølleparken, fordi de frygtede, at det ville skabe præcedens, hvis projektet blev gennemført trods en – i deres optik – mangelfuld miljøundersøgelse.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Aflandshage Vindmøllepark er udset til en placering midt i Køge Bugt, ikke langt fra den nuværende havvindmøllepark Lillegrund.
Aflandshage Vindmøllepark er udset til en placering midt i Køge Bugt, ikke langt fra den nuværende havvindmøllepark Lillegrund.

Han tilføjer, at Danmarks Naturfredningsforening dog håber, at Hofor snarest vil sætte gang de nødvendige flagmuseundersøgelser, så vindmølleprojektet hurtigst muligt kan genoptages.

Danmarks Naturfredningsforening er dog langt fra den eneste part, der har blandet sig i debatten om Aflandshage Vindmøllepark.

Borgmestre i to af de nærmeste kommuner, Stevns og Greve, har også kritiseret planerne – det skete dog med nogle lidt andre argumenter. Stevns-borgmesteren Henning Urban Dam (S) udtalt kritik af, at havvindmøllerne vil kunne ses fra kysten og derfor – i borgmesterens optik – vil skænde verdensarven ved Stevns Klint.

Grøn milepæl

På den anden side står Københavns Kommune, der er eneejer af Hofors afdeling for vindenergi.

Her har overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) tidligere kaldt vindmølleparken for ”en historisk milepæl i Københavns grønne indsats”. Det sagde så sent som i maj måned i en pressemeddelelse, hvor Borgerrepræsentationen politisk godkendte næste etape af projektet.

- Med vindmølleparken kan der leveres grøn og bæredygtig strøm, der svarer til omkring 300.000 husstandes forbrug. Det er jeg stolt over; vi skal handle på klimakrisen, så vi både fremtidssikrer vores byer og inspirerer andre til en grønnere retning, sagde overborgmesteren i den forbindelse.

Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet, har tidligere kaldt Aflandshage Vindmøllepark ”et vigtigt skridt” i retning mod den grønne omstilling netop på grund af placeringen tæt på hovedstadsområdet.

- Det er vigtigt, fordi vi så ikke skal transportere strømmen så langt, og det giver et mindre tab. Det er også vanskeligt at etablere store produktioner andre steder så tæt på. Det kan ikke nytte noget, at man sætter endnu en vindmøllepark op vest for Thy for at levere strøm til hovedstadsområdet. Det ville ikke gavne forsyningssikkerheden, og det ville heller ikke gavne den grønne omstilling i Østdanmark, sagde Brian Vad Mathiesen til TV 2 Kosmopol i november måned sidste år.

Havvindmølleparken var udset til at blive anlagt i 2025 og taget i brug i 2026.

Fordi projektet nu er forbundet med en del usikkerhed, kan Hofor ikke svare på, hvorvidt ophævelsen af etableringstilladelsen vil forsinke projektet.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, der henviser til Aarhus Universitet, bør de nødvendige undersøgelser af flagermustræk over Østersøen foretages over et år.

Det er kun få dage siden, at Hofor offentliggjorde Entreprenørkoncernen Per Aarsleff som vinder af en stor kontrakt om at levere vindmøllefundamenter til parken, mens Siemens Gamesa i april måned blev annonceret som vinder af udbuddet om de 26 vindmøller.

Tilbageslaget er ikke det første for Aflandshage Vindmøllepark. I februar måned bremsede Energistyrelsen for den videre sagsbehandling. Det skete, fordi Energistyrelsen pludselig var kommet i tvivl om, hvorvidt den ordning, som havvindmøllernes placering er udvalgt efter, kan være i strid med EU-retten.Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik