Oversigt

Seneste nyt

Danskernes realindkomster gik tilbage sidste år

De danske realindkomster faldt i 2022, først og fremmest på grund af den høje inflation.

De blev faktisk 6,9 procent mindre end i 2021, når man trækker inflationen fra de generelle indkomststigninger, viser tal fra Danmarks Statistik.

Her har man opgjort den gennemsnitlige danskers indkomststigning til bare 0,3 procent. Det er den laveste stigning siden 2009.

Sammenholdt med en inflation på 7,2 procent strakte danskernes indkomster sig dermed langt kortere end året før,

Indkomsten opgøres ved at lægge lønindtægten sammen med blandt andet rente- og aktieindkomster.

Fik udbetalt indefrosne feriepenge i 2021

Derudover har mange fået udbetalt indefrosne feriepenge, som gør indtægterne i sammenligningsåret kunstigt høje.

Samtidig havde finansmarkederne et hårdt 2022, som betød, at mange havde lav eller negativ formueindkomst.

Kristian Skriver, der er seniorøkonom hos Dansk Erhverv, forventer dog bedre tider og realindkomstfremgang i indeværende år.

- De seneste tal for august viser, at inflationen er aftaget til 2,4 pct. Inflationen er tæt ved en normalisering, og vi kan efterhånden afskrive en stor del af inflationskrisen.