Efter groteske boligsager: Sådan vil politikere hjælpe klemte lejere

Flere og flere lejere oplever, at de flytter ind i ufærdige boliger med et hav af fejl og mangler. Nu melder flere politiske partier sig på banen med løsninger på, hvordan man kan sikre lejerne bedre.

På Christiansborg er flere boligordførere bekymrede for udviklingen på lejeboligmarkedet i Storkøbenhavn.

Bekymringen kommer, efter at TV 2 Kosmopol de sidste to dage har fortalt historierne om lejere, som flytter ind i nybyggede lejeboliger fyldt med fejl og mangler.

quote I hovedstadsområdet er der jo i øjeblikket en tendens til , at man betragter depositummet, som noget ejendomsselskabet bare tage ved fraflytning.

Sigurd Agersnap, boligordfører, SF

Blandt andet flyttede 95 familier ind i Emiliehaven i Vallensbæk, uden at boligerne var godkendt til beboelse af Vallensbæk Kommune.

Noget, der forarger boligordførerne fra SF, Enhedslisten og Alternativet.

- Det er et kæmpe problem, at man behandler lejere så dårligt, siger Alternativets boligordfører, Sascha Faxe, til TV 2 Kosmopol.

- Det er en meget bekymrende udvikling. Og jeg siger udvikling, fordi vilkårene for lejere bare er blevet dårligere og dårligere, siger SF's boligordfører, Sigurd Agersnap.

- Den her sag - sammen med andre lignende sager - er udtryk for, at reguleringen og beskyttelsen af lejerne er blevet markant forringet de seneste årtier, mener Pelle Dragsted, Enhedslistens ordfører på området. 

(Artiklen fortsætter efter videoen.)

Se de mange fejl og mangler på byggeriet i Vallensbæk i videoen her.

En stigende tendens

Det svenske boligselskab, K-Fastigheter, som står bag byggeriet i Vallensbæk, er efterfølgende blevet meldt til politiet af Vallensbæk Kommune, fordi firmaet ikke havde leveret den nødvendig dokumentation for, at byggeriet opfyldte bygningsreglementet. 

Men ifølge lejeorganisationerne LLO og Danske Lejere er byggesagen i Vallensbæk ikke et enestående eksempel. De ser flere eksempler på nybyggerier, som ikke er helt færdige, når lejerne flytter ind.

- Ja, vi ser flere og flere tilfælde, hvor bygherren ikke rigtigt får lavet boligerne færdige, før man lader lejerne flytte ind. Og hvor opfølgningen på fejl og mangler har været rigtig fodslæbende og dårlig. Det vil sige, at lejerne betaler en ekstrem høj husleje, samtidig med at de bor i noget rigtig dårlig byggeri, siger LLO's direktør, Claus Højte. 

- Folk bliver lokket til at leje nogle boliger, som ser super dejlige ud på papiret. Men det er slet ikke det, de får, når de flytter ind i virkeligheden, siger Danske Lejeres jurist, Rune Skovbjerg Krog. 

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

K-fastigheters svar på kritikken

K-Fastigheter har over for TV 2 Kosmopol ikke ønsket at forklare, hvorfor de lod lejerne flytte ind uden en ibrugtagningstilladelse. Men i en mail skriver K-Fastigheters chef for IR- og kommunikation, Johan Hammarqvist, følgende svar på nogle af vores spørgsmål:

 • Hvad siger I til lejernes kritik?

  - Først og fremmest vil vi beklage, at lejerne ikke er tilfredse. Det er korrekt, at der har været en del problemer. Disse er blevet afhjulpet løbende, men der mangler fortsat en del, som vi arbejder på at løse. Lejerne er blevet kompenseret for de mangler, der har været. Vi deler ikke alt den kritik, lejerne er kommet med, men afstår fra at kommentere på det af hensyn til stemningen. Projektet var vores første i Danmark og udfordrende for os. Blandt andet fordi vi ikke byggede vores egne typehuse. Vi har lært meget om at bygge i Danmark under processen. Den læring har vi med til kommende projekter.

 • Hvorfor valgte I at lade lejerne flytte ind, uden at der var givet lovpligtig ibrugtagningstilladelse fra Vallensbæk Kommune?

  - På grund af den verserende politisag har vi ingen kommentar til dette. Vi er i en god og løbende dialog med kommunen.

 • Hvad siger I til, at Vallensbæk Kommune har politianmeldt jer?

  - På grund af den verserende politisag har vi ingen kommentar til dette. Vi er i en god og løbende dialog med kommunen.

 • K-Fastigheter er også i gang med at bygge andre steder i Storkøbenhavn. Vil disse byggerier have samme standard som byggeriet i Vallensbæk?

  - Som tidligere nævnt har vi lært meget af projektet i Vallensbæk. Vi har blandt andet hyret en dansk byggeorganisation, der skal drive disse fremtidige projekter.

Udover sagen i Vallensbæk har TV 2 Kosmopol tidligere fortalt om udlejningsfirmaet Grønnely, som opkøbte kommunale ejendomme for en slik og lavede dem om til udlejningsejendomme.

Også her flyttede lejerne ind i et byggeri, som var fyldt med fejl og mangler.

Boligordførerne har hver deres bud på, hvordan man kan forhindre, at lejerne kommer i klemme, når de flytter ind nybyggede lejeboliger.

- Der er rigtig mange ting, som vi politikere kan gøre. Men grundlæggende handler det om, at vi skal give lejerne forskellige redskaber, så de kan beskytte sig mod skruppelløse udlejeres adfærd. Man kan for eksempel give dem høringsret i forhold til forbedringer i ejendommen. Man kan give dem langt bedre mulighed for at gå til Huslejenævnet, siger Pelle Dragsted fra Enhedslisten.

I SF mener de, at man skal smide fløjlshandskerne.

- Vi skal skrue op for sanktionerne og bøderne, når man klart bryder lovgivningen, som nogle af disse boligselskaber gør. Derudover skal vi styrke lejernes muligheder i Huslejenævnet. Noget af det, der skal til, er blandt andet, at lejerne kan få indsigt i de regninger, som ejendomsselskaberne opkræver ved fraflytning, siger Sigurd Agersnap. 

Han forklarer, at lejerne i dag kun se et samlet beløb på for eksempel 20.000 kroner på regningen. Hvis man gør det lovpligtigt at udspecificere beløbet, så kan man også føre kontrol med, at det for eksempel ikke koster 20.000 kroner at male væggene. 

- I hovedstadsområdet er der jo i øjeblikket en tendens til , at man betragter depositummet, som noget ejendomsselskabet bare tager ved fraflytning, siger Sigurd Agersnap.

I Alternativet vil de gerne forlænge den nuværende indsigelsesfrist på 14 dage, som lejerne i nybyggerier har til at gøre udlejer opmærksom på fejl og mangler.

- Når man flytter ind i nybyggeri, så burde lejer være ligestillet med ejerboliger, hvor man har en længere indsigelsesfrist. Fordi visse fejl og mangler opdager man jo først efter noget tid, siger Sascha Faxe. 

De tre partier opfordrer social- og boligminister, Pernille Rosenkranz-Theil (S), til at indkalde alle Folketingets partier, så de i fællesskab kan finde en løsning på lejernes udfordringer.

- Jeg synes, at det er vigtigt, at vi sætter os sammen på tværs af partierne og finder en holdbar løsning. Vi er simpelthen nødt til at finde den smarte løsning, siger Sascha Faxe.

Ingen af regeringspartierne, Venstre, Moderaterne eller Socialdemokratiet er endnu vendt tilbage på TV 2 Kosmopols henvendelser. 

Spørg Os - Afstemning

_