I kampen mod metropolens trafikstøj skeler Vejdirektoratet til hollandske kasser med riller

Vejdirektoratet ser i retning mod Holland, hvor en ny teknologi kan blive et skridt mod at få bugt med den trafikstøj fra motorveje, der længe har plaget hovedstadsområdet.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I kampen om at begrænse den stærkt sundhedsskadelige trafikstøj, der plager mange beboere i især hovedstadsområdet, øjner staten nu muligheden for at tage et nyt værktøj i brug.

Ved den seneste fordeling af midler til nye støjskærmsprojekter kunne man således læse, at Vejdirektoratet skeler til en løsning fra Holland.

Her har partierne bag det store infrastrukturforlig fra 2021 efterkommet et ønske fra Vejdirektoratet om at indgå en aftale med et firma ved navn 4Silence og givet et forholdsvis lille beløb – fire millioner kroner – til at lave et forsøg med deres produkter.

Og her bliver det interessant, for det hollandske firma specialiserer sig nemlig i en metode inden for støjdæmpning, der ikke er specielt udbredt – i hvert fald ikke inden for trafikstøj.

Diffraktion, hedder metoden.

Lettere forsimplet går den ud på at manipulere lydbølgerne fra trafikstøjen, afbøje dem og få dem til at ændre kurs, så støjen sendes i en anden retning end boligerne langs statsvejene.

Videnskaben bag er ikke ny, men det hollandske firmas teknologi er, og den er så småt ved at finde fodfæste i lande som Holland og Tyskland. Danmark kan blive det næste i rækken.

Sender støj væk fra vejkanten

Vejdirektoratet har især set sig varme på et produkt fra virksomheden, hvor en slags aluminiumsboks monteres oven på en eksisterende støjskærm.

Boksen er sirligt udformet med riller, der fanger lydbølgerne fra vejen og sender disse – og dermed støjen – op i luften.

Rasmus Stahlfest Holck Skov er såkaldt akustisk specialist i støj og vibrationer i virksomheden Force Technology, der laver teknologisk rådgivning, og han er en af Danmarks fremmeste eksperter på området.

Han nuancerer begrebet diffraktion:

- Man får lyden til at løbe over luftkanaler med forskellige dybder. Når lyden skubbes hen over kanalerne, ændres trykket, og der opstår i stedet et modtryk, som sender lydbølgerne i en anden retning, i dette tilfælde opad. På den måde sender man lyden væk, siger han til TV 2 Kosmopol.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Lettere forsimplet går diffraktion ud på at manipulere lydbølgerne fra trafikstøjen, afbøje dem og få dem til at ændre kurs, så støjen sendes i en anden retning end boligerne langs statsvejene.
Lettere forsimplet går diffraktion ud på at manipulere lydbølgerne fra trafikstøjen, afbøje dem og få dem til at ændre kurs, så støjen sendes i en anden retning end boligerne langs statsvejene.
Foto: Grafik: Louise Cassens/TV 2 Kosmopol

Ifølge Jakob Fryd, der er chefkonsulent i Vejdirektoratet, kan diffraktionsboksen enten supplere en eksisterende støjskærm eller tænkes ind i en ny af slagsen.

- Vi er hele tiden interesserede i nye metoder, der kan reducere støjen bare en smule mere. Det her produkt er interessant, fordi det har en dokumenteret effekt på støjen med de her topstykker, som man enten kan sætte oven på en eksisterende støjskærm eller integrere i nye, som man så til gengæld ikke behøver at bygge helt så høje, siger han til TV 2 Kosmopol.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Trafikstøj: Hovedstadsområdets pestilens

I Danmark defineres et område som støjbelastet, hvis en boligfacade udsættes for vejstøj over grænseværdien på 58 decibel. Måles støjen til at være over 68 decibel, er der tale om en stærk støjbelastning.

Måling af decibel sker ud fra en såkaldt logaritmisk skala. Det betyder, at en forøgelse af støj på tre decibel fordobler lydstyrken. For eksempel er 63 decibel det dobbelte i lydstyrke af 60 decibel.

Ifølge Miljøstyrelsen lever omkring 750.000 husstande i Danmark over grænseværdien på 58 decibel.

Særligt i hovedstadsområdet er problematikken blevet mere og mere præsent de seneste år. Mellem 2012 og 2017 steg antallet af støjbelastede boliger i omegnskommunerne til København med syv procent.

En forskningsrapport fra Syddansk Universitet viste i 2021, at en længere periode med støjgener fra trafikerede veje giver en markant større risiko for demens. Jo højere støjen er, desto større er risikoen, konkluderede rapporten.

Sammenhængen skyldes ifølge forskerne bag rapporten en kombination af den stress og dårlige søvn, som støjgenerne kan medføre. Rapporten påviste 27 procent forhøjet risiko for Alzheimers og 18 procent forhøjet risiko for at udvikle demens, hvis man over en årrække eksponeres for trafikstøj over 55 decibel.

Miljøstyrelsen har tidligere vurderet, at der statistisk set dør mellem 200 til 500 danskere om året på grund af støj. Det antal er væsentligt højere end antallet af dræbte i trafikken.

Kilder: Region Hovedstaden, TV 2, DR, Rambøll, Force Technology, Gate 21

Supplement til støjskærme

Hvad angår effekten, påstår 4Silence selv, at kassen, som de med fonetisk inspiration har navngivet Whis Top, kan dæmpe trafikstøjen for boligerne i nærheden med mellem fire og fem decibel.

Det forklarer Bart Willems, der er kommerciel chef hos 4Silience.

- Skal man omsætte det til noget konkret, svarer det til to meters støjskærm, som man enten slipper for at skulle bygge, eller som man kan erstatte med produktet her, siger han til TV 2 Kosmopol og fortsætter:

- Samtidig er det de færreste eksisterende støjskærme, der vil kunne holde til den øgede vindbelastning fra at blive bygget højere. Så det er især effektivt, hvis man vil forbedre de støjskærme, man allerede har bygget, siger Bart Willems.

Den hævdede reduktion skal ses som tillæg til det, støjskærmene – som diffraktionsboksen er monteret oven på – yder af støjdæmpning.

- Det giver måske ikke mere end et par decibel, men selv et par decibel kan have betydning for beboerne i området, vurderer Jakob Fryd fra Vejdirektoratet.

Han henviser til, at målingen af decibel sker ud fra en såkaldt logaritmisk skala. Det betyder, at en forøgelse af støj på tre decibel fordobler lydstyrken. For eksempel er 63 decibel det dobbelte i lydstyrke af 60 decibel.

De fleste nye støjskærme i Danmark reducerer trafikstøj med mellem otte og ti decibel for boligerne lige i nærheden.

Vejdirektoratet er dog oftest lidt forsigtige med deres garantier om støjreduktion, hvorfor man hos dem støder på formuleringer som ”mere end seks decibel” for de nærmeste boliger og ”mere end tre decibel” for dem lidt længere væk.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

I Vallensbæk har det hollandske firma leveret en anden løsning end den, Vejdirektoratet især er interesserede i. Her ses en såkaldt Whis wall, der er en cirka en meter høj væg med diffraktionsriller monteret med en støjdæmpende diffraktionsboks oven på.
I Vallensbæk har det hollandske firma leveret en anden løsning end den, Vejdirektoratet især er interesserede i. Her ses en såkaldt Whis wall, der er en cirka en meter høj væg med diffraktionsriller monteret med en støjdæmpende diffraktionsboks oven på.
Foto: 4Silence

Store fordele – og ulemper

Støjeksperten Rasmus Stahlfest Holck Skov er bekendt med virksomheden 4Silence og dets produkter. Han kalder teknologien interessant og peger på to fordele ved diffraktionsboksene:

- Vi ved, at der er sket en stigning i trafik mange steder på statsvejene og dermed også en øget støj. Derfor vil der være steder, hvor trafikstøjen er forøget, siden man måske i første omgang lavede støjværn, siger han og fortsætter:

- Det ville været rigtigt smart at finde steder, hvor de her toppe kan monteres oven på eksisterende skærme, hvor det ikke er muligt at bygge dem højere. Det er en relativ let konstruktion og udgør en nem måde at mindske støjen yderligere, siger han og tilføjer, at man dog skal sikre sig, at der vil være tilstrækkeligt mange mennesker, der vil opleve en støjreduktion, før man går i gang med at montere toppene.

Støjværn fra 4Silence er blevet monteret flere steder i Holland, enkelte steder i Tyskland – og faktisk også et sted i hovedstadsområdet, nemlig Vallensbæk.

Her blev der i 2021 opsat en såkaldt Whis Wall, som er et lavt støjværn på en meters højde med riller til diffraktion, langs Køge Bugt Motorvejen ud for område med rækkehuse ved Egeskovvej.

Men – og det leder os ifølge Rasmus Stahlfest Holck Skov frem til ulemperne – den præcise effekt fra diffraktion, som støjbekæmpelse, er kompliceret at dokumentere entydigt, da effekten er meget afhængigt af hvordan trafikken, støjskærme og modtagerne er placeret i forhold til hinanden.

Desuden, påpeger han videre, er der et dilemma ved diffraktionsboksene, at princippet om diffraktion – som er hele essensen i det nye produkt – ikke på nuværende tidspunkt bliver inddraget i de støjberegningsmodeller, man anvender i Danmark.

Med andre ord er det ikke så let at ”sælge” boksene til politikerne, der i sidste ende skal udmønte støjpuljemidler og oftest gerne vil vide meget konkret og sort på hvidt, hvad man får for pengene.

- Og så er den anden udfordring ved diffraktion, at det er meget stedspecifikt. Det betyder, at man skal være meget opmærksom på, at man ikke bare skubber trafikstøjen et andet sted hen, siger han.

Indtil videre har politikerne på Christiansborg givet grønt lys til, at Vejdirektoratet inden for den nærmeste fremtid kan gennemføre et forsøg med diffraktionskasserne på en eksisterende støjskærm.

Herefter skal der måles på effekterne, inden det vurderes, om teknologien i fremtiden kan blive rullet mere bredt ud.

Du har læst en artikel fra TV 2 KosmopolSpørg Os - Afstemning

_


Vis mere
20220719-131404-L-1920x1279we

Nye SAS-ejere kan føre nye flyruter og selskaber til København

Dan Jensen

Dan er afhængig af hjemmehjælp – men nu skal han selv gøre rent efter asbestfund

Vis mere