Oversigt

Seneste nyt

Sygefraværet i sjællandske kommuner er på himmelflugt

Sygefraværet blandt kommunale medarbejdere nåede i 2022 et historisk højt niveau. Især kommunerne øst for Storebælt driver det stigende fravær.

Det viser en ny rapport fra Vive, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.

I gennemsnit var sygefraværsprocenten på tværs af landet og på tværs af køn 7,1, hvilket svarer til en sygedag hver 14. arbejdsdag.

Men ser man på tværs af regioner, har Sjælland og Hovedstaden et noget højere sygefravær end de andre tre regioner.

- Forskellene på tværs af landet kan for eksempel tænkes at hænge sammen med forskelle i sygemeldingskultur eller arbejdsfunktioner. I nogle kommuner udgør børn og ældre for eksempel en større del af befolkningen, og relativt flere af de kommunale medarbejdere er beskæftiget på dagtilbuds- og ældreområdet, skriver Vive i rapporten.

I TV 2 Kosmopols sendeområde topper kommunerne Rødovre, Albertslund og Glostrup sygefraværstabellen. Sygefraværet er steget fra 2019 til 2022 i alle landets kommuner på nær en enkelt.