"Du er fandme så hjernedød": Psykisk vold og chikane er hverdag bag Folkekirkens mure

Af Sabina Louise Nesheim 12. december 2021

Dræbende blikke gennem rummet og ondsindet sladder.

Vigtig information bliver manipuleret eller tilbageholdt for at komplicere den næstes arbejde.

Voldsomme overfusninger som “du er fandme så hjernedød”.

Men ingen tør sige fra af frygt for repressalier.

Det er ikke et farverigt udsnit fra en krimiroman. Tværtimod er det den virkelighed, som Arbejdstilsynet kunne beskrive efter et besøg hos Skovlunde Sogns Menighedsråd i 2017.

Frygt for at medarbejdere fik psykiske og fysiske mén

Af rapporten, som TV 2 Lorry er i besiddelse af, fremgår det, at menighedsrådet blev påbudt at sikre, at medarbejderne under menighedsrådet ikke led fysiske eller psykiske mén som konsekvens af den udbredte mobning blandt ansatte i Skovlunde Kirke.

quote Ansatte i de to kirker er blevet udsat for en omfattende fejlfindingskultur, hvor eksempelvis den nøjagtige placering af et glas vand på alteret i et tilfælde har givet anledning til at klage til ledelsen over den pågældende vandglas-synder.

Knap 50 kilometer fra Skovlunde Kirke ligger Frederiksværk og Vinderød Kirke, hvis arbejdsgivere, Frederiksværk-Vinderød menighedsråd og Helsingør Stiftsadministration, i slutningen af 2020 blev påbudt at forhindre psykisk vold blandt deres ansatte.

Det fremgår af endnu en rapport fra Arbejdstilsynet, som TV 2 Lorry har set, at ansatte i de to kirker er blevet udsat for en omfattende fejlfindingskultur, hvor eksempelvis den nøjagtige placering af et glas vand på alteret i et tilfælde har givet anledning til at klage til ledelsen over den pågældende vandglas-synder.

Kleenex i stedet for servietter

Der er også blevet klaget til ledelsen over, at der på et tidspunkt blev brugt Kleenex frem for servietter, fordi kirken var løbet tør, og at der var drysset et par rosenblade fra alterbuketten ned på alteret.

quote En ansat er blevet skældt ud på et møde foran sine kolleger for at have lagt en bibel et par centimeter forkert.

Og så er en ansat er blevet skældt ud på et møde foran sine kolleger for at have lagt en bibel et par centimeter forkert.

Foruden det er medarbejderne i de to kirker i Nordsjælland også blevet skældt ud foran kolleger, bedt om at “holde kæft” og bagtalt.

Nogle har også oplevet, at en kollega har taget fysisk fat i dem under konflikter.

I 2018 sagde knap halvdelen af de 28 ansatte på Roskilde Kirkegårde til Arbejdstilsynet, at de inden for det sidste halve år var blevet mobbet, mens de var på arbejde.

Samme år konstaterede Arbejdstilsynet i en rapport, at der var massive problemer med mobning og konflikter blandt de ansatte på kirkegårdene, der er under Roskilde Domsogns menighedsråd.

Flere led af mavesmerter hver morgen

I rapporten, som TV 2 Lorry har indsigt i, skriver Arbejdstilsynet, at de ansatte var psykisk påvirkede af en dagligdag præget af chikane og bagtalelse, og at flere led af mavesmerter hver morgen, inden de skulle møde på arbejde, samt at de var grådlabile.

quote En ansat oplyser, at vedkommende kort tid efter ansættelse får at vide af sin kollega at vedkommende “aldrig ville få et ben til jorden, og det skulle vedkommende personligt sørge for.”

Da Arbejdstilsynet var på besøg oplyste de ansatte, at krænkende, nedværdigende og grænseoverskridende handlinger havde stået på i flere år.

En ansat oplyser i rapporten, at vedkommende kort tid efter at være blevet ansat fik at vide af sin kollega at vedkommende “aldrig ville få et ben til jorden, og det skulle vedkommende personligt sørge for.”

Reel risiko for at ansatte kunne få psykiske og fysiske mén

Det fremgår også, at en medarbejder på et tidspunkt havde sat et usandt rygte i gang for at teste en kollegas evne til at holde tæt.

Arbejdstilsynet konkluderede i rapporten, at der var en reel risiko for, at de ansatte kunne få både psykiske og fysiske mén af arbejdet på Roskilde Kirkegårde, og virksomheden fik et påbud om at sikre de ansatte mod det.

Forebygger virksomheden ikke mobningen, skriver Arbejdstilsynet, så er de ansatte i risiko for at få stressrelaterede sygdomme som angst, depression og PTSD.

Mobning bag kirkens mure

Elsk din næste, og vær god mod andre, lyder det søndag efter søndag fra prædikestolene i kirkerne i landets folkekirker. Det er måske derfor, at det er let at tro, at alt bag kirkernes mure ånder fred, men det er ikke den hele sandhed. Gennem otte måneder har TV 2 Lorry undersøgt og gravet i arbejdsmiljøet i den danske folkekirke. Det begyndte med historien om Nathanaels Kirke på Amager, hvor tidligere ansatte og medlemmer af menighedsrådet stod frem for at fortælle deres oplevelser med mobning, magtkampe og trusler. Flere af dem har stadig psykiske mén fra deres tid i kirken. Det har vist sig, at Nathanaels Kirke langt fra er den eneste kirke, hvor der har hersket eller fortsat hersker problemer med arbejdsmiljøet. Gennem en lang række aktindsigtsanmodninger har TV 2 Lorry fået adgang til bunkevis af rapporter fra Arbejdstilsynet, der afslører massive problemer i folkekirkerne i hovedstadsområdet. Med sagsakter såvel som interviews med folkekirkens nuværende og tidligere ansatte udruller TV 2 Lorry igen historien på ny - historien om den danske folkekirke og de massive problemer med mobning, chikane og dårligt psykisk arbejdsmiljø, der gemmer sig bag kirkernes mure.

Omfattende problemer med mobning

De tre virksomheder har det tilfælles, at de alle organiserer sig under den danske folkekirke.

De har det til fælles, at de er blevet påbudt at løse problemer med arbejdspladsernes psykiske arbejdsmiljø - og de har tilfælles, at de langt fra er de eneste virksomheder under folkekirken, hvis medarbejdere lider under et psykisk belastende arbejdsmiljø.

TV 2 Lorry har søgt aktindsigt i alle de tilsynsreaktioner, som Arbejdstilsynet har tildelt virksomheder under den danske folkekirke de sidste 10 år.

quote Hver femte kirke i stiftet har modtaget en tilsynsreaktion om det psykiske arbejdsmiljø.

Sagsakterne viser, at 31 folkekirkelige arbejdspladser i Helsingør Stift har modtaget en tilsynsreaktion - det være sig et påbud eller en vejledning - fra Arbejdstilsynet, der påtaler problemer med det psykiske arbejdsmiljø det sidste årti.

Det svarer til, at en kirkelig arbejdsplads i hvert fjerde sogn i Helsingør Stift har modtaget en tilsynsreaktion om psykisk arbejdsmiljø. Det svarer også til, at hver femte kirke i stiftet har modtaget en tilsynsreaktion om det psykiske arbejdsmiljø.

Også store problemer i Roskilde Stift

I den del af Roskilde Stift, der ligger i TV 2 Lorrys sendeområde, tegner der sig et billede, der ligner situationen i Helsingør Stift.

Roskilde Stift dækker over det meste af Sjælland, og derfor har TV 2 Lorry udelukket de provstier, der ikke ligger i vores sendeområde. I optællingen indgår derfor kun Tryggevælde, Køge, Greve-Solrød, Roskilde og Lejre Provsti.

Her viser vores optælling, at 19 arbejdspladser under den danske folkekirke har fået en tilsynsreaktion om det psykiske arbejdsmiljø, hvilket svarer til hvert femte sogn og lidt mindre end hver femte kirke i Roskilde Stift inden for TV 2 Lorrys sendeområde.

quote Her viser vores optælling, at 19 arbejdspladser under den danske folkekirke har fået en tilsynsreaktion om det psykiske arbejdsmiljø.

Til sammenligning skrev TV 2 Lorry i juli, at hver fjerde kirke i Københavns Stift - foruden kirkerne på Bornholm - ligeledes havde modtaget en tilsynsreaktion angående psykisk arbejdsmiljø de sidste 10 år.

Det svarer til, at lige under hvert tredje sogn har fået et påbud eller en vejledning de sidste 10 år om det psykiske arbejdsmiljø.

Og samler man det hele, svarer tallene til, at en arbejdsplads i hvert fjerde sogn i TV 2 Lorrys sendeområde har fået et påbud eller en vejledning om det psykiske arbejdsmiljø de sidste 10 år.

Her i kortet kan du klikke på de gule og røde kirker læse uddrag fra de påbud og vejledninger om folkekirkens psykiske arbejdsmiljø, som Arbejdstilsynet har givet de sidste 10 år. Røde kirker har fået påbud, og gule kirker har fået vejledninger.

Artiklen fortsætter efter kortet.

Det tostrengede system giver problemer

TV 2 Lorry har talt med repræsentanter fra hver af de tre virksomheder, som vi indledte denne historie med at beskrive.

Vi har spurgt dem, hvad de har gjort for at bedre arbejdsmiljøet - og vi har præsenteret dem for tallene fra Arbejdstilsynet og spurgt, hvorfor de mener, at der i det omfang sker konflikter på de folkekirkelige arbejdspladser.

Skovlunde Kirke blev af arbejdstilsynet pålagt at få hjælp udefra af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, hvilket menighedsrådet rettede ind efter, og kirken har i dag rettet op på de problemer, som Arbejdstilsynet kunne konstatere i 2017, oplyser Ole Rubach, der er formand for arbejdsmiljøudvalget og kontaktperson i Skovlunde Kirke.

Ole Rubach oplyser, at der har været en stor udskiftning i personalegruppen, og at de personer, der var “kulturbærere”, da der var problemer i kirken, ikke længere er ansat der.

quote Det er det tostrengede system, der giver problemerne.

Per Spindler-Løth, formanden, menighedsrådet i Frederiksværk-Vinderød

- I al væsentlighed har vi det godt i dag. Der er stor udskiftning i folkekirken på personalesiden, og det har også ramt os, så vi har fået meget nyt personale. Der er også nogen af dem, der har været kulturbærerere på den del af det, som ikke er der mere, siger han.

Ole Rubach er ikke i tvivl om, at det er Folkekirkens tostrengede ledelse, hvor menighedsrådet bestemmer over den ene personalegruppe, mens provsten leder præsterne, er roden til de konflikter, der er blandt de ansatte i landets folkekirker.

- Du har en arbejdsplads med to chefer, der ikke altid får kommunikeret ordentligt med hinanden. Det kræver en udstrakt grad af samarbejdsevne- og vilje, og det er der meget af i folkekirken, fordi det som udgangspunkt er meget dedikerede mennesker, der arbejder der, men når de to arbejdsgivere ikke kommunikerer ordentligt, så kan tingene falde fra hinanden, siger han til TV 2 Lorry.

Den opfattelse bakker formanden for menighedsrådet i Frederiksværk-Vinderød, Per Spindler-Løth, op om.

- Det er det tostrengede system, der giver problemerne. Sagerne kan kun løses under forudsætning af, at stiftet hjælper os, siger han til TV 2 Lorry.

Også her er problemerne løst, mener formanden:

- Der er fulgt op på tingene, og en del af de personer, der var ansat, da Arbejdstilsynet påpegede problemer, er ikke ansat længere, fordi de har fundet andre job. Det er min klare opfattelse, at det har hjulpet på kulturen, siger Per Spindler-Løth.

Det er tre år siden, at næsten halvdelen af de ansatte på Roskilde Kirkegårde sagde til Arbejdstilsynet, at de havde følt sig mobbet inden for de sidste seks måneder, men i Roskilde Domsogns Menighedsråd er formanden, Anne Rosendal, i dag fortrøstningsfuld.

- Vi har haft konsulenter på og haft forskellige tiltag med medarbejdermøder. Vi var igang med at arbejde med det, da vi fik påbuddet. I dag ser det godt ud, og vi har fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet, siger hun.

Anne Rosendal påpeger, at situationen i Roskilde Domsogn er atypisk, for her har man ansat to professionelle ledere: En administrationsleder, der har ansvar for kirkens 25 medarbejdere og en kirkegårdsleder til de 25 gartnere.

quote Vi har haft konsulenter på og haft forskellige tiltag med medarbejdermøder. Vi var igang med at arbejde med det, da vi fik påbuddet.

Anne Rosendal, formand, Roskilde Domsogns Menighedsråd

- Der er en masse problematikker med den tostrengede ledelse, men vi lider ikke under det i øjeblikket, fordi vi har den professionelle ledelse, så det er jo anderledes end andre steder, siger hun.

TV 2 Lorry har forsøgt at få et interview med Kultur- og Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Vi vil gerne spørge ministeren, hvordan hun forholder sig til de omfangsrige problemer med arbejdsmiljøet i folkekirken, og hvad hun vil gøre for at forbedre miljøet for folkekirkens tusindvis af ansatte.

Det har indtil videre ikke været muligt.

Af: Sabina Louise Nesheim
Illustrationer og udvikling: Mia Cassens
Journalistisk assistent: Rasmus Normann de Boer