Det bør du vide om fyrværkeri inden nytårsaften

Børn kommer oftest til skade i dagtimerne, over halvdelen af de voksne har oplevet farlige situationer med raketter - og en ekspert taler imod forbud.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Flere børn kommer til skade, hver anden voksen har oplevet en farlig situation og hver fjerde vil helt forbyde salg af nytårskrudt til private.

Det er status, når det gælder fyrværkeri her op til nytårsaften. Her kan du blive klogere på nytårskrudt og sikkerhed.

Mange børn kommer til skade i dagtimerne

Antallet af fyrværkeriulykker blandt børn har nået sit højeste niveau i otte år. Den største stigning i antallet af ulykker er sket blandt de 7 til 11-årige. Her er det dog ikke selve nytårsaften, der udgør den største risiko. To ud af tre fyrværkeriulykker er sket i dagtimerne 31. december 2015 og 1. januar 2016.

- Det kan skyldes, at børnene i denne alder får lov til selv at lege med vennerne på villavejen, og at det er på disse tidspunkter, at børnene færdes udenfor uden opsyn af en voksen, siger Henriette Madsen, der er generalsekretær i Børneulykkesfonden.

Her kan du se TV 2 Lorrys video med information om fyrværkeriskader. 

For alle børneulykker gælder det, at mere end hver tredje børneulykke resulterede i øjenskader. Samtidig havde kun 29 procent af de tilskadekomne børn sikkerhedsbriller på, og i 61 procent af tilfældene havde børnene selv antændt fyrværkeriet. 

- Det er bekymrende, at en så stor andel af de tilskadekomne børn selv har antændt fyrværkeriet og ikke har haft beskyttelsesbriller på, siger siger Henriette Madsen.

Hun påpeger, at det er vigtigt, at forældre er rollemodeller, når det gælder omgang med fyrværkeri. Det indebærer, at de voksne følger de 5 fyrværkeriråd og husker beskyttelsesbrillerne – uanset om de er tilskuere eller selv tænder nytårskrudtet. 

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen
Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

Fyrværkeri har udviklet sig farligt for hver anden

Det er langt fra kun børn, der kommer til skade i tiden omkring nytårsaften. Ifølge Sikkerhedsstyrelsen rammes mellem 200 og 300 danskere hvert år i øjet af fyrværkeri eller dele af fyrværkeri. 57 procenen af alle voksne danskere har oplevet farlige situationer med raketter, mens 37 procent har prøvet det med batterier. 

De største skadevoldere blandt nytårskrudt er de tunge kugleraketter og batterier. Kugleraketterne er især farlige, hvis de ikke affyres fra et affyringsstativ. I en tom flaske vælter de nemt og kan suse i helt forkerte retninger. På nytårsbatterierne skal man huske at trække lunten fri af det tynde overdækningspapir, så lunten bliver længere, og man ikke bare sætter ild til spidsen af lunten helt nede ved selve batteriet. 

Fakta om fyrværkeri

  • Danskerne brugte sidste år op mod 300 millioner på raketter, batterier og andet nytårskrudt
  • Mellem 200 og 300 personer rammes hvert år i øjet af fyrværkeri eller dele af fyrværkeri
  • 46 % af alle danskere har oplevet situationer med nytårsfyrværkeri, som udviklede sig farligt/utilsigtet
  • 82 % af alle danskere, der selv fyrer krudt af, anvender altid eller for det meste sikkerhedsbriller
  • 39 % af alle danskere, som er tilskuere til affyring af nytårskrudt, anvender ikke sikkerhedsbriller
     
Kilde: If Skadeforsikring

Hver fjerde vil forbyde salg til private

For mange er det en tradition at skyde det nye år ind med et batteri eller en raket, men hver fjerde dansker vil gøre det ulovligt for private at købe fyrværkeri. Det viser en måling foretaget af Gallup for Berlingske.

En af landets førende eksperter i fyrværkeriskader, John Thygesen fra Region Hovedstadens øjenafdeling på Glostrup Hospital, mener dog ikke at et forbud er vejen frem.

- Vi har i mange år diskuteret et forbud, og vi kan ikke se, at det vil gavne. Vi er bange for, at det vil medføre mere ulovligt importeret fyrværkeri eller hjemmelavet og meget mere farligt fyrværkeri. I USA har flere stater ulovliggjort fyrværkeri og andre har tilladt det. Og man kan ikke se nogen væsentlig forskel i skader mellem de forskellige stater, siger han til Ritzau.

Husk nu sikkerhedsbriller

TV 2 Lorry har bedt Birgitte Ringbæk, der er presseansvarlig i If Skadeforsikring, om at opsummere det vigtigste budskab i forhold til fyrværkeri og nytårsaften. Budskabet lyder således:  

- Husk nu at få sikkerhedsbriller på, også selv om du bare er tilskuer, for 40 procent af øjenskaderne rammer tilskuere. Alle skal have sikkerhedsbriller på.  

Kilder: Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital & If SkadeforsikringVis mere
Alexander Nepper

Familie holder sønnen hjemme, når der tikker sygemeldinger ind på Aula

20200810-092901-L-1920x1280we

Metrotog får nyt liv:
En gevinst for miljøet og passagerer

Vis mere