Efter 100 år er det slut: Beredskab taber udbud om at drive ambulancetjeneste

Fra 2023 er det fortsat Falck, der står for størstedelen af ambulancetjenesten i Region Hovedstaden, mens Hovedstadens Beredskab er valgt fra trods 100 års tro tjeneste.

Der kommer fortsat til stå Falck på 75 procent af ambulancerne i Storkøbenhavn og Nordsjælland.

Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Regionens ambulancekørsel har været i EU-udbud i foråret, og det er mundet ud i, at Falck er blevet tildelt tre delaftaler samt Bornholm, mens regionen hjemtager en del af driften, der tidligere har været hos Hovedstadens Beredskab.

quote Vi vælger for første gang at hjemtage en del af ambulancekørslen, fordi kontrolbuddet lever op til regionens krav om kvalitet og pris

Regionsrådsformand, Lars Gaardhøj (S)

Det er et enstemmigt regionsråd, der har truffet beslutningen, og aftalen, der gælder fra 2023 og seks år frem, glæder regionsrådsformand, Lars Gaardhøj (S).

- Akut syge borgere i hovedstadsregionen kan også fremover regne med en behandling af høj kvalitet, når de får brug for en ambulance. Vi har valgt to udviklingsorienterede leverandører, der vil levere bedste kvalitet til bedste pris, så ambulancerne er gearede til fremtiden. De kommende leverandører vil sammen med regionen stå for den nytænkning og forandring, der skal til for at udvikle området og sikre et tæt sammenspil med hospitalerne om den akutte behandling af patienterne, siger han og tilføjer:

- Vi vælger for første gang at hjemtage en del af ambulancekørslen, fordi kontrolbuddet lever op til regionens krav om kvalitet og pris. Det er Region Hovedstadens Akutberedskab, som har stor erfaring med patienttransport og behandling, der kommer til at stå for ambulancekørslen i den delaftale, som får base i Hvidovre. Når vi hjemtager en del af ambulancekørslen, er det også for at sikre en øget konkurrence på ambulanceområdet fremover, når ambulancekørslen igen om nogle år skal i udbud.

100 års ambulancetjeneste er slut

Valget af leverandører betyder også, at Hovedstadens Beredskab ikke længere skal stå for ambulancetjenesten i Region Hovedstaden. En tjans de ellers har haft i over 100 år - først som Københavns og Frederiksbergs Brandvæsener og siden som Hovedstadens Beredskab. 

Et fravalg, der ærgrer beredskabets direktør.

- Som et samlet beredskab i hovedstaden er det meget ærgerligt, at der fra 2023 ikke længere er ambulancetjeneste i Hovedstadens Beredskab, særligt henset til den store faglige og personalemæssige synergi, der er i at have brandvæsen og ambulance samlet, i et stort hovedstadsområde, siger Jakob Vedsted Andersen, der er beredskabsdirektør hos Hovedstadens Beredskab, i en pressemeddelelse.

Flere ambulancer

Ifølge Region Hovedstaden får de nye ambulancekontrakter stor betydning for personalets kompetenceudvikling, antallet af elever og ikke mindst klimaet. Og der er mange flere perspektiver ved valget af den nye leverandør på både kort og lang sigt, fortæller Sundhedsudvalgets formand, Christoffer Buster Reinhardt (K).

- Ambulancerne er helt centrale i den akutte og livreddende behandling, og der sker en rivende udvikling med hurtigere og mere effektiv behandling af for eksempel hjertestop. Behandlingen i ambulancerne er afgørende for patienternes overlevelse og mulighed for at komme sig. Derfor skal vi være sikre på, at de kommer hurtigt frem. 

- Falck og regionens uafhængige kontrolbud har overbevist os om, at de er meget kompetente og innovative leverandører, der kan og vil give patienterne den bedste behandling og transport, siger Christoffer Buster Reinhardt.

For at sikre en stigende stabil arbejdsstyrke vil leverandørerne fremover øge antallet af elever til syv procent af det samlede antal årsværk i ambulancetjenesten. 

Det nuværende krav til elever er fire procent. Det betyder en forøgelse af eleverne fra 24 til 41 årligt.

I pressemeddelelsen understreger Region Hovedstaden, at virksomhedsoverdragelsen ikke får negativ betydning for de medarbejdere, der flytter med til Falck.

_

_


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik