Klar besked til 40.000 ansatte: I bliver sendt hjem uden løn, hvis I ikke har gyldigt coronapas

Fra mandag skal Region Hovedstadens knap 40.000 ansatte fremvise et gyldigt coronapas, når de skal på arbejde. Kan de ikke det, vil medarbejderne som udgangspunkt blive sendt hjem uden løn. Det fremgår af en mail sendt til regionens ansatte. Tillidsrepræsentant frygter problemer.

Når Region Hovedstadens knap 40.000 ansatte tager på arbejde mandag den 6. december, så skal de sikre sig, at de har et gyldigt coronapas.

Regionen har nemlig besluttet at indføre krav om, at de ansatte fra på mandag skal kunne vise et gyldigt coronapas, når de møder fysisk på arbejde. Det sker på baggrund af den lov, som Folketinget vedtog den 25. november 2021.

Men hvis de ansatte ikke kan forevise det, vil de som udgangspunkt blive sendt hjem uden løn, indtil de kan fremvise et gyldigt coronapas. Det fremgår af en intern mail, som regionen har sendt rundt til de mange tusinde medarbejdere - og som TV 2 Lorry er i besiddelse af.

quote Vores ansatte skal ikke rende rundt at lege politi.

Louise Mønster, tillidsrepræsentant, Rigshospitalet

Ansættelsesretlige konsekvenser

I mailen fremgår det desuden, at:

"Hvis du ikke vil efterkomme et pålæg om at fremvise coronapas eller ikke vil lade dig teste, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser."

I faktaboksen herunder kan du læse hele mailen. Artiklen fortsætter efter.

Det står der i mailen

I mailen sendt til Region Hovedstadens ansatte står der:


"Folketinget har den 25. november 2021 vedtaget en lov, som giver arbejdsgivere adgang til at pålægge medarbejdere at forevise gyldigt coronapas.


Med henblik på at skabe tryghed på regionens arbejdspladser og samtidig mindske risikoen for smittespredning blandt medarbejdere og patienter, er det blevet besluttet, at et sådant krav skal gælde i alle regioner og derfor også for Region Hovedstadens medarbejdere.


Ifølge loven skal arbejdsgiver skriftligt informere medarbejderne om, at de skal kunne forevise gyldigt coronapas. Den skriftlige information skal også beskrive konsekvenserne, hvis man ikke kan forevise et gyldigt coronapas. Derfor modtager du dette brev.


Fra hvornår og hvordan

Fra den 6. december 2021 og så længe covid-19 er en samfundskritisk sygdom, skal du som ansat i Region Hovedstaden på forespørgsel kunne forevise et gyldigt coronapas, når du møder fysisk på arbejde.


Det er i regionens MED-udvalg (RMU) blevet besluttet, at det enkelte arbejdssted fastlægger, hvordan kravet om forevisning af coronapas mere præcist skal udmøntes. Du vil derfor få mere præcis information herom fra dit arbejdssted.


Hvad kan der ske, hvis du ikke kan et gyldigt coronapas

Det er dit ansvar altid at kunne forevise et gyldigt coronapas. Hvis du fx på grund af manglende test ikke kan forevise et gyldigt coronapas, er udgangspunktet, at du vil blive sendt hjem uden løn, indtil du kan fremvise et gyldigt coronapas.


Hvis krav om gyldigt coronapas betyder, at du skal have foretaget en test, er udgangspunktet, at denne test skal finde sted i din sædvanlige arbejdstid. Hvis dette ikke er muligt, har du ret til at blive kompenseret økonomisk for den tid, der bruges på selve testen.


Det skal i den forbindelse bemærkes, at det er muligt at blive testet på de fleste af regionens arbejdspladser, hvilket derfor er udgangspunktet.


Du har også ret til at få dækket eventuelle rimelige udgifter, som du måtte have i forbindelse med gennemførslen af en pålagt test.


Hvis du ikke vil efterkomme et pålæg om at fremvise coronapas eller ikke vil lade dig teste, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser."

Medarbejdere i Region Hovedstaden bliver sendt hjem - uden løn - hvis ikke de har coronapas

Tillidsrepræsentant frygter konflikter

Louise Mønster, der er sygeplejerske og tillidsrepræsentant på Rigshospitalet, kan sagtens se logikken i de nye krav.

- Vi arbejder med syge og udsatte mennesker. Størstedelen af de ansatte her (på Rigshospitalet red.) er i forvejen vaccinerede, så det her er i virkeligheden et mildt indgreb, hvis alternativet er, at samfundet skal lukke ned, siger hun til TV 2 Lorry.

Alligevel har mailen sat nogle bekymringer i gang hos hende: For hvem skal tjekke, at de ansatte har coronapas?

- Vores ansatte skal ikke rende rundt og lege politi. Det kan skabe en masse konflikter. Og så tager det jo også tid fra vores i forvejen knappe ressourcer, siger Louise Mønster.

Derfor mener hun, at der bør ansættes folk udefra, som kan tjekke de mange coronapas.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Louise Mønster.
Louise Mønster.
Foto: Privatfoto

Efterlyser ansvarlighed

Regionen har besluttet, at det er op til det enkelte arbejdssted at bestemme, hvordan kravet om forevisning af coronapas mere præcist skal udmøntes. 

Og også det bekymrer Louise Mønster, der frygter, at reglerne bliver håndhævet forskelligt fra afdeling til afdeling og hospital til hospital.

- Hvorfor har de ikke lavet ens regler for alle? Der er mange, der vikarierer forskellige steder. Når hvert sted må gradbøje reglerne, som de vil, så risikerer vi igen konflikter. Eller at nogle steder bliver valgt over andre, siger Louise Mønster, som efterlyser, at Region Hovedstaden tager ansvar for de regler, de udstikker.

TV 2 Lorry har tirsdag forsøgt at få et interview med Region Hovedstaden, men de oplyser i en mail, at de ikke har tid til at stille op.

_


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik