Oversigt

Seneste nyt

Regioner får skarp kritik for ventetider i kræftforløb

I cirka 6500 kræftforløb fra juli 2019 til juni 2023 er den maksimale ventetid for behandling overskredet uden en gyldig årsag.

Det viser et estimat fra Rigsrevisionen i en ny undersøgelse.

På blandt andet den baggrund udtaler Statsrevisorerne skarp kritik af landets fem regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet for manglende overholdelse af patientrettighederne i en ny beretning.

Statsrevisorerne kan udtale kritik på fem niveauer. En skarp kritik er den næstmest alvorlige.

Rigsrevisionen har fundet, at patienter ikke er begyndt i behandling inden for tidsfristen i 14 procent af kræftforløbene i perioden. Det svarer til 16.300 forløb.

Af de forløb estimerer Rigsrevisionen, at der ikke har været en gyldig årsag for overskridelsen ved cirka 6500 forløb.

Videre vurderer Rigsrevisionen, at der ved mellem 3100 og 6400 forløb ikke er blevet tilbudt behandling på et andet sygehus, selv om den maksimale ventetid på 14 dage efter samtykke til behandling ikke kunne overholdes.

Det store spænd skyldes, at regionerne og ministeriet har været uenige om, hvor konkret et behandlingstilbud, en patient skal have.

Danske Regioner kalder Rigsrevisionens metode i undersøgelsen for "meget problematisk".

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) mener, det "giver et misvisende billede af virkeligheden", lyder det i en pressemeddelelse.