Oversigt

Seneste nyt

Varmere somre giver større brandfare

Det varmere klima betyder flere dage med brandfarligt vejr.

Det oplyser DMI i en pressemeddelelse.

Solens varme stråler og et generelt varmere vejr vil ændre sommerens nedbørsmønster, der vil give mere tørke og derved større risiko for brandfare.

Ser man længere frem, vil Danmark, i et scenarie med mellemhøj global CO2-udledning, opleve, at den gennemsnitlige brandfare om sommeren stiger med otte procent hen mod slutningen af århundredet.

Samtidig kan man forvente 10 procent flere dage med 'meget høj brandfare' og 28 procent flere dage med 'ekstrem brandfare'.

Udregningerne kommer fra den seneste opdatering af Klimaatlas, som er et nøgleværktøj, myndighederne kan bruge til at tilpasse Danmark til et forandret klima.