Politikere vil droppe vej gennem skov: "Håber ikke, at vi har handlet for sent"

Etableringen af en ny omfartsvej nord for Trekroner sendes til revurdering i Folketinget. Det sker, efter et flertal i Roskilde Byråd har stemt for, at vejforbindelsen ønskes udtaget af både statslig og kommunal planlægning.

Lauge Køcks Philipsen bor lige bagved Himmelev Skov nord for Trekroner, og kalder den tit for "sin baghave".

- Jeg er rigtig glad for det her rekreative område, der minder mig om de gamle, sjællandske hedelandskaber. Det er et område som jeg, og rigtig mange andre nyder godt af.

Men siden 2005 har det været på tegnebrættet, at en omfartsvej skal gå igennem skoven. Og det ville være rigtig ærgerligt, mener Lauge Køcks Philipsen.

Men nu er der måske håb forude for ham.

Roskilde Byråd har nemlig indsendt et officielt ændringsforslag af Fingerplanen til Trine Bramsen (S) og medlemmerne af Folketingets Transportudvalg.

Forslaget handler om, at den nye omfartsvej nord for Trekroner, der står til at gå igennem Himmelev Skov, skal udtages af planen. Det sker, selvom byrådet i adskillige år har været positiv over for, at vejen skulle anlægges.

Omfartsvejen har i en lang årrække skabt debat i Roskilde Kommune, blandt andet fordi vejen planlægges at skulle løbe tværs igennem Himmelev Skov.

quote Det vil være en falliterklæring hvis et grønt, rekreativt område sløjfes på bekostning af mindre køretid.

Lauge Køcks Philipsen, Beboer i Himmelev

Siden omfartsvejen første gang kom på tegnebrættet i 2005, har der været et flertal i byrådet for, at vejen skulle anlægges. Men ved et byrådsmøde i februar, og senest i oktober, er flertallet for opbakning vendt til modstand, og vejen ønskes nu udtaget af statslig og kommunal planlægning, når fingerplanen for Storkøbenhavn næste år skal revideres.

Gitte Kronbak Nielsen, (S), 2. viceborgmester og næstformand for Beskæftigelses- og Socialudvalget i Roskilde, er dog ikke sikker på, om byrådet har handlet tidsnok.

– Jeg håber ikke, at vi har handlet for sent, men det vil altid være en risiko, især når vi forhandler med en minister. Jeg har dog svært ved at forstille mig, at vi som byråd kan gøre mere, hvis ministeren vælger at ignorere vores forslag.

Naturen kommer først

Jonas Paludan (EL), der byrådsmedlem og formand for klima- og miljøudvalget i Roskilde har kæmpet meget for, at få sat en stopper for planerne om den nye vej, da han ikke mener, at den nye omfartsvej ikke er en god idé.

– Jeg mener, at vi skal bevare naturen, specielt når vi ved, hvilken tilstand den er i nu, fortæller han.

Paludan, der selv er bruger af skoven, påpeger også, hvor meget den betyder for de mennesker, der bor i området.

– Skoven er et rekreativt areal, og folk både ridder, går ture, og kører på mountainbike derude.

Himmelev Skov risikerer at få anlagt en tværgående omfartsvej, hvis planerne om vejen forbliver en del af Fingerplanen.
Himmelev Skov risikerer at få anlagt en tværgående omfartsvej, hvis planerne om vejen forbliver en del af Fingerplanen.
Foto: Casper Heitmann

Socialdemokratiet i Roskilde lægger ansvaret for holdningsændringen i byrådet over til et andet parti.

– Det har været Enhedslistens fortjeneste langt hen ad vejen, da dets fastholdte fokus på klimaet i sidste ende har påvirket byrådets beslutning, fortæller Gitte Kronbak Nielsen (S),.

Et stigende trafikpres

Ifølge Erhvervsministeriet er Fingerplanen med til at sikre, at byudviklingen i hovedstadsområdet koncentreres. Det sker med henblik på bedre infrastruktur i de 34 kommuner i- og omkring Storkøbenhavn, hvilket også indebærer Roskilde Kommune.

Merete Dea Larsen (DF), der også er byrådsmedlem og formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget i Roskilde, var i første omgang enig i, at vejen skulle ud af byplanlægningen, men stemte alligevel imod, at vejen skulle udtages.

quote Man skal stoppe det udvidelsesvanvid, man har i Roskilde.

Merete Dea Larsen (DF), Byrådsmedlem, Dansk Folkeparti

– Jeg var egentlig indstillet på, at vejen ikke skulle være en del af byplanlægningen, og går også ind for bevaring af skoven og biodiversitet, men der er nødt til at komme nogle alternative forslag til at afvikle det stigende trafikpres, og det er der ikke kommet. Derfor synes jeg, at det er et useriøst forslag at stoppe etableringen af vejen, forklarer hun.

Lauge Køcks Philipsen kan godt genkende et stigende trafikpres, men det har ikke den store betydning for ham.

– Jeg er også daglig bruger af den nuværende omfartsvej og vejene gennem Trekroner, men jeg fortrækker helt klart at bruge ti minutter længere i trafikken for at bevare et naturskønt område, fortæller han.

Han mener samtidig, at en ny vej vil være en fejlprioritering.

– Det vil være en falliterklæring, hvis et grønt, rekreativt område sløjfes på bekostning af mindre køretid, siger han.

Plan over den nye omfartsvej, der muligvis skal anlægges nord for Trekroner.
Plan over den nye omfartsvej, der muligvis skal anlægges nord for Trekroner.
Foto: Udklip fra Bolig og Planstyrelsen

En by i udvikling

Omfartsvejen, der vil forbinde afkørslen fra Holbækmotorvejen ved Hedelandsvej med Østre Ringvej, kommer til at lette trafikpresset gennem Trekroner. Den giver samtidig bedre transportmuligheder til og fra DTU ved Risø, mener Merete Dea Larsen (DF).

Strid om den nye omfartsvej

 • Omfartsvejen har været på tegnebrættet siden 2005.

 

 • Vejen er stadig med i den seneste Fingerplan fra 2019.

 

 • 22 i Roskilde Byråd har stemt imod etableringen af vejen, mens 9 har stemt imod.

 

 • skriverunder.net er der i skrivende stund cirka 500 underskrifter for at stoppe planlægningen af vejen.

 

 • Facebookgruppen ”NEJ til omfartsvej i Himmelev skov!” har omkring 650 medlemmer

– Vi har også en DTU-afdeling ved Risø, hvor vi gerne vil udvikle en velfungerende science-park, og der bliver vi også nødt til at indtænke bedre transportmuligheder, siger hun.

Merete Dea Larsen (DF) mener, at den nye omfartsvej er en uundgåelig konsekvens af en konstant byudvikling.

– Man skal stoppe det udvidelsesvanvid, man har i Roskilde, siger hun og fortsætter:

– Man skulle ikke have udbygget byen til at starte med, hvis ikke også man var klar til at tage konsekvenserne af byudvidelsen i anden runde. Når man vælger at udbygge, er man også nødt til at sikre, at der er reelle transportmuligheder.

Vejen er, ifølge Merete Larsen (DF), en god løsning på de trafikale problemer, der er opstået på grund af byudvidelsen, men her er Jonas Paludan (EL) af en anden mening.

quote Vi skylder ikke borgerne en undskyldning, hvis vejen ender med at blive anlagt

Gitte Kronbak Nielsen, S, 2. Viceborgmester i Roskilde.

– Jeg mener ikke, at en ny vej vil lette på trafikpresset i Roskilde, da forskning peger på, at jo flere veje, der bygges, jo mere trafik vil der komme til, forklarer han.

Han anerkender dog, at det stigende trafikpres er en problematik, der er svær at løse, men han understreger, at omfartsvejen ikke er den rigtige vej at gå.

– Vejen kunne godt fungere som en umiddelbar aflastning, men vi kommer til at ende i en situation, der er værre end den, vi sidder i nu.

Selvom Fingerplanen er statsligt vedtaget, hvilket betyder, at transportminister Trine Bramsen (S), og medlemmerne af Folketingets Transportudvalg i sidste ende er dem, der afgør, om omfartsvejen bliver en realitet, er Jonas Paludan (EL) overbevist om, at vejen bliver skrottet.

– Jeg er ret optimistisk i forhold til, at vores stemme bliver hørt i Folketinget, da Roskilde Kommune lige har fået valgt fire nye medlemmer ind. Så når Fingerplanen næste revideres, tror jeg på, at planerne om vejen tages ud.

Hvis transportministeren, Trine Bramsen (S), dog alligevel beslutter, at vejen skal anlægges, så mener Gitte Kronbak Nielsen (S), at borgerne i Roskilde må finde sig i det.

– Vi skylder ikke borgerne en undskyldning, hvis vejen ender med at blive anlagt. Vi har været indstillet på, at planerne om vejen skal stoppes, og har sendt et officielt forslag til ministeren. Mere kan vi ikke gøre.

Artiklen er udgivet i samarbejde med journalistuddannelsen på RUC.


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik