RUC undersøger

RUC undersøger:
I RUC Undersøger går vi tæt på de problemstillinger, der er i vores samfund i dag. Vi interesserer os for samfundet og de tendenser, problemer og mennesker, vi omgiver os med.

RUC Undersøger er et program, der bliver produceret af journaliststuderende fra Roskilde Universitets kandidatuddannelse.

RUC undersøger - De to procent (6:8)

De fleste tænker, at det er et luksusproblem at være højt begavet. Men desværre oplever højtbegavede børn ofte, at deres begavelse er mere en byrde end en gave. Højtbegavede børn keder sig oftest i skolen, og i nogle tilfælde fører mistrivslen sociale problemer med sig. Men hvordan lærer man at se børnenes krøllede hjerner og sind?
1/12/2021