Bliv klar til at stemme: Spørg Lorry om Forsvarsforbeholdet

Hvad mangler du svar på for at blive klar til at stemme om forsvarsforbeholdet den 1. juni?

Tak for jeres spørgsmål
Redaktionen er i gang med at finde svar på indkomne spørgsmål. Det er ikke muligt at stille flere spørgsmål i det her format.

Om tre uger har politikerne på Christiansborg indkaldt til folkeafstemning om Danmarks forsvarsforbehold i EU.

Spørgsmålet er egentligt enkelt: 

Skal vi bevare det, eller skal vi afskaffe det? Ja eller nej?

Beslutningen vil typisk være noget mindre entydig.

Er du i tvivl?

Vi på TV 2 Lorry vil gerne hjælpe dig, der bor i hovedstadsområdet, med at blive klar til at stemme. 

Ikke ved at prøve at regne ud, hvad du har brug for at vide, men ved at lytte til, hvad du mangler svar på for at kunne sætte dit kryds. 

Så prøver vi, efter bedste evne, at finde svar på det, der kan undersøges journalistisk.

Brug spørgeformularen, der ligger under alle vores artikler. 

Forsvar og EU

Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark som hovedregel ikke deltager i den del af EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik, der handler om forsvarsområdet

 • Vi deltager ikke i EU’s militære operationer, vi finansierer dem ikke, og vi stiller ikke med soldater og militært udstyr til EU-ledede missioner i konfliktområder

 • Danmark deltager dog i civile operationer, som hidtil har udgjort hovedparten af EU’s missioner 

 • Danmark kan også deltage i operationer, hvor der både er civil og en militær del, hvis de enkelte dele kan adskilles. Det forventes, at der i fremtiden vil være flere blandede civil-militære missioner, og at Danmark derfor ikke kan deltage i disse


  Forsvarsforbeholdet og Danmarks indflydelse


 • Danmark har ikke stemmeret i Ministerrådet, når forsvarspolitikken behandles

 • Når Danmark har formandskabet for Ministerrådet, skal vi overlade formandsrollen til et andet medlemsland, når der diskuteres forsvarspolitik

 • Danmark deltager dog i de bredere og mere generelle diskussioner af den europæiske forsvarspolitik


  Militære styrker 

 • EU har ikke nogen fælles hær. 

 • EU-landene bestemmer selv over deres militære styrker

 • EU-landene kan beslutte, at de vil gennemføre en fælles EU-operation

 • Det er landene selv, der er ansvarlige for at udsende deres militære og civile bidrag


  Eksempler på fælles militære missioner i EU

 • Patruljering og kamp mod pirater ud for Somalias kyst

 • Uddannelse af politifolk og jurister i Afghanistan

 • Fredsbevarende operationer i Bosnien-Hercegovina

 • Beskytte flygtninge fra krisen i Darfur (Sudan)  Kilde: Folketinget

Hvorfor har vi et forbehold?

Forsvarsforbeholdet kom efter, at et flertal af danskerne i 1992 havde stemt nej til 'Maastrichttraktaten', der udvidede samarbejdet i Europa, så det Europæiske Fællesskab (EF) blev til den Europæiske Union (EU)

Året efter blev danskerne bedt om at tage stilling ved en ny folkeafstemning om traktaten med de forbehold, som Danmark havde forhandlet på plads i 'Edinburgh-afgørelsen'. 

Denne gang godkendte danskerne traktaten med 56,8 pct. af de afgivne stemmer for en begrænset dansk deltagelse i den nye union.

De fire danske forbehold

Danmark har siden 1993 haft fire EU-forbehold

Det betyder, at Danmark står uden for det europæiske samarbejde om forsvar, euroen og dele af EU’s retspolitik

 • Euroforbeholdet betyder, at Danmark ikke er forpligtet til at indføre euroen. Danmark har stadig kronen som valuta og har bevaret muligheden for at føre en selvstændig pengepolitik

 • Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark som hovedregel ikke deltager i dele af EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik, som påvirker forsvarsområdet.

 • Retsforbeholdet betyder, at Danmark som udgangspunkt står uden for EU’s samarbejde om grænsekontrol, udlændingepolitik, civilret, strafferet og politi

 • Unionsforbeholdet gælder i dag for alle EU-landene, da det efterfølgende er skrevet ind i traktaten, at unionsborgerskabet er et supplement til det nationale statsborgerskab og ikke kan træde i stedet for det

Kilde: Folketinget

Hvad er du i tvivl om?

Vi er allerede blevet spurgt om, hvordan det kan være, at det lige netop er os danskere, der skal stemme om forsvarsforbeholdet?

Svaret er, at Danmark er det eneste af de 27 medlemslande, der har et forbehold for forsvarssamarbejdet i EU.

Har andre lande også forbehold?

Der er mange forskellige former for nationale særregler og undtagelser fra EU-lovgivning

 • Der er kommet flere forbehold i takt med udviklingen af det europæiske samarbejde og optagelsen af nye medlemmer

 • Når et land bliver medlem af EU, så forhandler de en tiltrædelsesaftale, som kan indeholde nogle forbehold, der gør, at landet ikke deltager i alle dele af samarbejdet


To eksempler

 • Malta og Danmark har en national særregel om køb af sommerhus

 • Sverige har en særregel om salg af snus


Kilde: Folketinget

Spørg Os

Hvis du også undrer dig over noget omkring folkeafstemningen og forsvarsforbeholdet, som vi kan undersøge journalistisk, er du velkommen til at skrive dit spørgsmål i formularen nedenfor.

Vi kan ikke garantere, at vi kan svare på alle spørgsmålene, men vi lover at læse hvert og et.


Spørg Os - Formular

_

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik