Jesper undrer sig: Hvorfor skal p-skiven sidde så langt væk fra føreren?

Det kan være noget af en gymnastisk øvelse at stille sin p-skive, hvis man er alene i bilen. Så hvorfor skal den egentlig sidde så besværligt?

Hvis man er flere i bilen, bliver personen i passagersædet altid bedt om at sætte p-skiven. 

Hvis man er alene i bilen, må man strække sig meget langt eller stille skiven gennem passagerdøren. 

Det undrer Jesper fra Virum, som har skrevet til os gennem Spørg Os på TV 2 Kosmopol:

- Hvad er grunden til, at p-skiven skal sidde nederst til højre i bilens forrude? 

I mange biler kan man ikke nå p-skiven og skal ud og rundt om bilen for at sætte den. Hvis den måtte sidde øverst til venstre i forruden kunne man nå den fra førersædet, konstaterer han.

Artiklen fortsætter under boksen 

Det her er et af vores Hurtige Svar

 • Se, hvad vi allerede har svaret på

 • Stem på ugens udvalgte spørgsmål

 • Skriv dit eget spørgsmål, der kan undersøges journalistisk

 • Kom ind på Spørg Os siden her

Det er i Færdselslovens 'Bekendtgørelse om parkeringsskiver', at man kan læse om placeringen: 

§ 4. Parkeringsskiven skal anbringes umiddelbart inden for forruden. Fastmonteret parkeringsskive skal være anbragt nederst til højre på forruden.

Bekendtgørelsen hører hjemme i Transportministeriet, men det er ikke her, vi finder en forklaring på, hvem der har fundet på bestemmelsen, og hvorfor skiven skal sidde lige der.

Ministeriet henviser os til Vejdirektoratet, som dog sender os videre til Færdselsstyrelsen.

Artiklen fortsætter under billedet

Det er nogle gange lettest at stille p-skiven fra passagersædet
Det er nogle gange lettest at stille p-skiven fra passagersædet
Foto: Celina Dahl / Ritzau Scanpix

Tilbage i Vejdirektoratet holder de fast på, at bestemmelsen stammer fra Færdselsstyrelsen:

- Parkeringsskivebekendtgørelsen har nogle år på bagen, og det er ikke Vejdirektoratet, som har fastsat reglerne, oplyser Vejdirektoratet til TV 2 Lorry.

Direktoratet gør sig alligevel den umage at finde en årsag til, at skiven skal klæbes på nederst til højre i forruden.

Artiklen fortsætter under boksen...

Stil din p-skive rigtigt

 • Det kan koste dyrt at glemme at stille p-skiven eller stille den forkert

 • Du kan få en p-afgift, selv om du fx kun holder ti minutter i en to-timers parkeringszone, hvis du ikke har stillet din p-skive

 • Det er nemlig p-skivens indstilling, der er afgørende. Ikke hvor lang tid bilen reelt har været parkeret

 • Stil p-skiven på nærmeste kvarter

 • I områder med tidsbegrænset parkering, skal du ved ankomst sætte viseren på din p-skive frem til det nærmeste kvarter

 • Er klokken f.eks. 15.10, når du stiller bilen, skal du placere viseren på 15.15Må man flytte viseren på p-skiven uden at flytte bilen?

 • Parkeringsskivens indstilling må ikke ændres under parkering på tidspunkter, hvor det er påbudt at anvende den

 • Du må altså ikke flytte pilen på din p-skive uden også at flytte bilen


  Kilde: FDM

Højre: P-vagtens sikkerhed

Man skal som klar hovedregel parkere i højre side af vejen, og det er udgangspunktet for skivens placering.

- Baggrunden for kravet om, at p-skiven skal sidde fastmonteret i højre side af forruden, er bl.a. hensynet til parkeringskontrollørens sikkerhed, idet denne ville skulle bevæge sig ud på kørebanen ved kontrol af skiven ved kantstensparkering, hvis p-skiven var monteret i venstre side, oplyser Vejdirektoratet til TV 2 Lorry.

Nederst: Førerens udsyn

Kravet om, at den fastmonterede p-skive skal sidde nederst på forruden, handler om, at  føreren skal have det fulde overblik over trafikken. 

- En højere placering af en fastmonteret parkeringsskive kan reducere udsynet fremad og kan i visse tilfælde medføre, at føreren overser en cyklist eller fodgænger, oplyser Vejdirektoratet.

Direktoratet peger på, at en p-skive, der sidder højt oppe på forruden, kan komme til at skygge for ens synsfelt, så man for eksempel ikke kan se trafiklysene i et kryds.

- Hvis der slet ikke var krav til placering af p-skiven, ville man dels risikere, at p-skiver bliver placeret på en måde, som forringer færdselssikkerheden, dels besværliggøre kontrolindsatsen, hvis kontrolløren skal ”lede” efter p-skiven i bilen, oplyser Vejdirektoratet.

Mulig løsning

Man kan komme uden om reglen om at sætte sin p-skive fast længst væk fra førersædet ved at have en p-skive, der ligger løst i bilen i stedet for en fastmonteret.

En løs parkeringsskive skal alene anbringes umiddelbart inden for forruden og altså ikke nødvendigvis i højre side. 

Tak til Jesper for spørgsmålet!

Én synlig p-skive

 • Det følger af loven for offentlige parkeringsselskaber, at man kun må have én synlig parkeringsskive i bilen

 • Efter mange bilister har fået elektroniske parkeringsure, er der givet en del p-afgifter for at have to parkeringsskiver i bilen


  Kilde: Parkeringsafgift og FDM

Spørg Os - Formular

_

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik