Linda spørger: Hvorfor sorterer vi affald derhjemme, men ikke på arbejdet?

De fleste har efterhånden forskellige containere til at sortere deres affald i derhjemme. Men hvorfor er det anderledes på vores arbejdspladser?

Hjemme på matriklen er mange nu vant til at adskille plast, papir, mad, metal og mere til. Men sådan er det ikke når Linda Hjorth fra Hillerød går på arbejde. 

Hun undrer sig over, flere arbejdspladser og virksomheder halter bagud i affaldssorteringen.

- Hvorfor skal firmaer ikke sortere deres affald som vi private? Medarbejderne gør det hjemme, så de kan godt, men på job ender papir, glas, metal, pap og plast bare i en stor bunke, siger hun.

- Det er demotiverende og dårligt for miljøet, mener Linda Hjorth. 

Vi har undersøgt sagen!

Følg med på Spørg Os siden!

 • Se, hvad vi allerede har svaret på
 • Stem på ugens udvalgte spørgsmål
 • Skriv dit eget spørgsmål, der kan undersøges journalistisk
 • Kom ind på siden her

Siden d. 1. juli har alle landets kommuner skulle sortere og indsamle affald på samme måde. I dag skal vi sortere i ni forskellige fraktioner, og snart kommer den tiende.

Flere kommuner har haft problemer med at nå i mål og stå klar med de mange sorteringsfraktioner, og derfor har 74 ud af landets 98 kommuner fået dispensation fra at være klar d. 1. juli. Dog skal de senest være klar til at møde kravene d. 31. december 2022.

Mange af os har dermed vænnet os til at have flere skraldespande derhjemme, og husker at lægge for eksempel pap, plastik, metal og mad i forskellige affaldsposer. 

Strømligningen af affald

Ifølge den nye affaldsbekendtgørelse, der er en del af Folketingets Klimaftale, skulle der fra 1. juli 2021 sorteres affald på samme måde i alle landets kommuner. 

Det betyder, at vi hver især skal sorterer vores affald i ni forskellige fraktioner:

 • Mad
 • Papir
 • Pap
 • Glas
 • Metal
 • Plast
 • Mad- og drikkekartoner
 • Farligt affald
 • Restaffald


Fra d. 1. januar 2022, skal alle kommuner også behandle og indsamle tekstiler som ekstra fraktion.

Arbejdspladser halter bagud

Selvom vi er godt i gang med at sortere hjemme i privaten, kniber det med at få de forskellige skraldespande op på flere arbejdspladser og virksomheder.

En undersøgelse fra analysefirmet Rambøll viser, at 73 procent mener, at det skal være muligt at sortere affald på arbejdspladserne i byen, mens kun 32 procent mener, at der leves op til det. 

Samtidigt viste en analyse fra Dansk Affaldsforening i 2020, at kun 52 procent af de danske virksomheder sorterer en eller flere affaldsfraktioner til genanvendelse. 5 procent af dem sorterer deres madaffald fra, mens 8 procent sorterer plastikaffald.

En del af forklaringen på, at nogle arbejdspladser er bagud, kan ligge i at Miljøstyrelsen har givet erhvervslivet en frist til d. 31. december 2022 til sortere deres husholdningslignende affald efter samme retningslinjer som borgerne.

Der findes ikke nyere tal på området, men Dansk Affaldsforening vurderer, at tallene ikke har ændret sig bemærkelsesværdigt siden de private husstande blev underlagt den strømlinede affaldssortering. 

Der er vilje blandt virksomhederne til at sortere mere, men det tager tid, lyder det fra Dansk Erhverv.
Der er vilje blandt virksomhederne til at sortere mere, men det tager tid, lyder det fra Dansk Erhverv.
Foto: Andreas Hentze Madsen - TV 2 Lorry

Små mængder gør det sværere at sortere

Andreas Hastrup Clemmensen, politisk konsulent i Dansk Erhverv, oplever, at der er vilje til at sortere fra virksomhedernes side, men at strømliningen af affaldssorteringen kan give problemer på et kontor.

Ifølge ham, har erhvervet været vant til at sortere længe, men ikke i de ti nye fraktioner.

- Det kommer naturligt til virksomhederne at sortere, når det handler om affald fra produktion, hvor det også giver mening økonomisk at sortere de store mængder affald, siger han.

Han mener, at virksomhederne også gerne vil sortere deres mere husholdningslignende affald, og at der er en tilvænningsproces i gang, men der er bare ikke ret meget af det rundt omkring på kontorerne.

- Sorteringsvanerne skal ind på kontoret, ligesom de er der derhjemme. Men husholdningslignende affald er sværere og mere udfordrende at sortere for virksomheder, blandt andet på grund af de små mængder blandet affald, der lander i papirkurvene på kontorene. siger Andreas Hastrup Clemmensen.

Ifølge den politiske konsulent skal virksomhederne fokusere på at finde ud af, hvad de er for noget affald, den generere og derefter opbygge et godt system til at håndtere det. 

Kom i gang med affaldssorteringen på din arbejdsplads

 • Find ud af, hvilke typer affald, I har i virksomheden, som I kan sortere fra til genanvendelse


 • Stil beholdere frem til de forskellige slags affald og registrer, hvor store mængder der er af hver slags.

 • Undersøg, om der gælder særlige affaldsregler for jeres type virksomhed.
  Læs din kommunes affaldsregulativ for virksomheder på borger.dk, der handler om, hvordan der indsamles affald fra virksomheder. 


 • Sæt jer ind i, hvordan de enkelte affaldstyper sorteres. Spørg virksomhedens private affaldsindsamleren eller tjek med kommunen, hvor mange fraktioner, de sortere i.


 •  Find ud af, hvem i virksomheden, der håndterer affaldet (fx rengøringen).


Kilde: Miljøstyrelsens Affaldskampagne

Kommunal eller privat indsamling

Om din arbejdsplads sorterer affald eller ej kan komme an på, om virksomheden benytter kommunal eller privat indsamling.

Store virksomheder med store mængder affald laver ofte aftaler med private indsamlere, mens mindre steder bruger det kommunale. 

Dansk Affaldsforening mener, det skal være nemmere for virksomheder i byområder at koble sig på det kommunale indsamlingssystem.

- Det er ikke muligt for mange, som det ser ud nu. Med det nye affaldsregulativ lægges der op til at det skal kunne lade sig gøre, men det er ikke sket endnu. Det vil gøre det nemmere for mange af virksomhederne logistisk set, siger Niels Toftegaard, kommunikationskonsulent hos Dansk Affaldsforening. 

Han mener, det affald der produceres i virksomhederne, er mindst ligeså vigtigt at sortere, som det derhjemme. 

- På godt og ondt har der været ekstremt meget fokus på sortering hjemme i husstanden. Men det har måske overskygget vigtigheden af virksomhedernes affald, siger han. 

Det handler altså bare om at tage teten og komme i gang med sorteringen på arbejdspladsen. 

Tak til Linda for spørgsmålet!


Spørg Os - Formular

_

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik