Politiet i kæmpe bommert: Standsede flere tusinde cyklister og rejste sigtelser uden lovhjemmel

Chefpolitiinspektøren lægger sig fladt ned og beklager, at en målrettet indsats, hvor cirka 3.800 cyklister blev standset og 30 blev sigtet, skete uden lovhjemmel.

Københavns Politi gennemførte over femten dage i februar måned en razzia mod cyklister uden at have lovhjemmel til det.

Her blev omkring 3.800 cyklister standset og fik tjekket stelnummeret på cyklen. Det førte til omkring 30 sigtelser for at køre på en cykel, der var meldt stjålet.

I indsatsen anvendte politiet færdselslovens paragraf 77 som begrundelse for at standse og kontrollere tilfældige personers cykler.

Men denne paragraf giver ikke politiet tilladelse til at gøre netop dette, lyder det nu fra ordensmagten selv. 

I Københavns Politi erkender chefpolitiinspektør Søren Thomassen således, at politiet ikke havde loven på sin side.

- Vi kan konstatere, når vi kigger i juraen, at vi har begået en fejl i forhold til fortolkningen af færdselsloven, siger han.

Erkendelsen kommer efter, at TV 2 Kosmopol i februar måned rettede henvendelse med spørgsmål til netop politiets lovhjemmel for at stoppe det store antal cyklister. Det gjorde vi på baggrund af spørgsmål fra flere læsere, der havde kontaktet TV 2 Kosmopol igennem Spørg Os, hvor vi svarer på brugernes spørgsmål.

- Juraen definerer, at vi skal have en rimelig grund eller en mistanke for at kunne stoppe en person. Det betyder så, at der er en del københavnere, der om ikke andet har fået en dialog med politiet i nogle minutter. Dem beklager jeg over for. Jeg håber dog, at de som cyklister også deler bekymringen og hylder, at der laves indsatser mod cykeltyveri, siger Søren Thomassen.

Færdselsloven paragraf 77

Politiet kan standse et køretøj og lade det undersøge for fejl og mangler samt kontrollere, at føreren opfylder betingelserne for lovligt at kunne føre køretøjet.


Opfylder køretøjet ikke bestemmelserne i loven eller de bestemmelser, der er udfærdiget i medfør af loven, kan det indkaldes til senere kontrol.


Såfremt køretøjet er til fare for færdselssikkerheden, kan dets nummerplader inddrages.


Kilde: Retsinformation

Politi vil fortsætte indsats – men med ændret karakter

Ifølge Københavns Politi kommer den manglende lovhjemmel dog ikke til at betyde, at betjentene nu vil stoppe med at tjekke stelnumre. I stedet vil det fremover ske under lidt ændrede forudsætninger.

- Vi kommer til at fortsætte kampen mod cykeltyveri. Det gør vi ved at lave færdselskontroller, hvor vi undervejs så kan få en mistanke om, at cyklen kan være stjålet. Og så vil vi fuldt lovligt kunne aflæse stelnummeret og kontrollere det, siger chefpolitiinspektør Søren Thomassen.

Spørg Os - Afstemning

_

Med andre ord vil politiet derfor skulle stoppe en cyklist for at begå en forseelse eller for at have en cykel, der ikke lever op til lovkravene. Herefter kan politiet så spørge til cyklens oprindelse, hvilket så kan lede til en såkaldt begrundet mistanke, som så til sidst kan lede til en kontrol af cyklens stelnummer.

Chefpolitiinspektør Søren Thomassen fortæller desuden, at sigtelsen mod de 30 personer, der blev fanget i at være i besiddelse af en stjålet cykel, opretholdes og køres som normalt trods den manglende hjemmel til at tjekke stelnummeret.

Samtidig påpeger Søren Thomassen, at politiets indsats – hjemmel eller ej – i sidste ende ledte til et fund af en større samling elcykler og ladcykler, der var stjålet andetsteds.

”En del af vores kontrolopgave”, sagde politiet tidligere

Tilbage i februar måned, mens den målrettede indsats pågik, forklarede politikredsen ellers, at razziaer som denne var helt almindelige.

- Det er en del af vores kontrolopgave. Så det er ikke nyt, nej. Men det er noget tid siden, vi sidst har gjort det, sagde Jonas Wybrandt, som er leder af Københavns Nærpoliti, dengang.

Københavns Kommunes seneste Tryghedsundersøgelse fra sommeren sidste år viste, at hver femte københavner havde fået stjålet en cykel inden for det seneste år.

I samme undersøgelse svarede knap to tredjedele af de adspurgte, at de er bekymret for at få stjålet deres cykel.

Ifølge Danmarks Statistik var der 14.429 anmeldelser om cykeltyveri i København i 2020. I samme område blev der blot rejst 138 sigtelser for dette.


Spørg Os - Formular

_

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik