Spørg os: Hvorfor skal beboere betale for at parkere i København?

Hvorfor skal man betale for at parkere sin bil på den vej, man bor på i Københavns kommune?

Parkering inde i København kan generelt godt være bøvlet, udover at være dyrt, så er pladserne få og bilerne er mange. For beboere inde i byen er prisen dog en anden, Københavns kommune udsteder beboerlicenser, så Københavns borgere kan parkere i det område, de bor i, til en anden pris end normal gadeparkering. Det har en af vores seere bemærket, og han har sendt sin undren ind til os via vores side Spørg Os.

- Hvorfor er det at kun få af København kommunes borgere, som pålægges skyhøje parkeringslicenser for at parkere på vejen ved boligen, mens resten af kommunen går fri? Lyder spørgsmålet.

Følg med på Spørg Os siden

 • Se, hvad vi allerede har svaret på
 • Stem på ugens udvalgte spørgsmål
 • Skriv dit eget spørgsmål, der kan undersøges journalistisk
  Kom ind på siden her

quote Prisfastsættelsen er et udslag af det til enhver tid givne politiske kompromis om, hvilket pristryk der skal pålægges de københavnske bilejere i betalingszonen.

Teknik- og miljøforvaltningen.

Det er Københavns Teknik-og Miljøforvaltning, der står for parkeringsområdet i Københavns kommune. De havde ikke mulighed for at stille op til interview, men har sendt os et skriftligt svar. Priserne på en beboerlicens varierer alt efter, hvor langt din bil kan køre på literen. Jo mere miljøvenlig bilen er, des billigere er beboerlicensen. Det er en bevidst taktik fra Københavns kommune om, at få flere borgere over i en miljøvenlig bil.

- Prisfastsættelsen er et udslag af det til enhver tid givne politiske kompromis om, hvilket pristryk der skal pålægges de københavnske bilejere i betalingszonen. Prisen har både til formål at dæmpe incitamentet til at eje egen bil og i anden omgang til at øge incitamentet til at eje en mere miljørigtig bil. Prisen er udtryk for en rabat på den gældende timepris i betalingsområdet, skriver Teknik- og miljøforvaltningen.

Hvorfor er hele kommunen ikke opdelt i zoner?

Københavns kommune er opdelt i flere forskellige parkeringszoner, prisen er dog den samme i alle zoner. Men det er ikke hele kommunen, der er zoneopdelt. En stor del af Brønshøj, Amager og København NV er ikke en del af en zone. Betalingszonerne startede inde omkring København K, da de blev oprettet, og bevæger sig langsomt ud.

- Beboerlicenszonerne er afledt af, at der er indført betalingsparkering for hermed at kunne give borgerne en rabat på betalingen i nærheden af deres bolig. Det er meget tænkeligt, at betalingsområdet gradvist udvides til at dække hele byen, skriver Teknik- og miljøforvaltningen.

quote Reglerne burde gælde for alle kommunens veje, når man på den måde kræver lejebetaling af offentlig vej.

Seer.

Så selvom det lige nu ikke er alle veje i Københavns kommune, der er omfattet af zonerne, så er det ikke utænkeligt, det sker i fremtiden. Der er en undren mere, for hvorfor er det ikke hele Københavns kommune, der er omfattet af reglerne, han formulerer sig sådan her:

- Reglerne burde gælde for alle kommunens veje, når man på den måde kræver lejebetaling af offentlig vej, som jo i forvejen er betalt af borgerne, spørger seeren.

Det er der en hel simpel grund til:

- Betalingen opkræves i medfør af vejlovens §90 med baggrund i trafikale formål i områder, hvor dette ønskes. Den skal således ikke ses i forhold til udgifterne til drift og vedligehold af vejene, skriver Teknik-og miljøforvaltningen.

Det siger vejlovens §90

§ 90Vejmyndigheden kan kræve betaling for benyttelse af særligt indrettede offentlige parkeringspladser og -anlæg for motorkøretøjer til dækning af udgifterne ved indretningen og driften af sådanne pladser og anlæg samt til tilsyn med de parkerede motorkøretøjer.

Stk. 2. Vejmyndigheden kan med politiets samtykke bestemme, at der på parkeringspladser, parkeringsanlæg eller andre arealer på offentlige veje, hvor der ønskes en begrænsning af adgangen til at parkere motorkøretøjer, opkræves en betaling for parkering, der kan sættes i forhold til det tidsrum, motorkøretøjerne holder parkeret.

Stk. 3. Vejmyndighedens beslutninger om betalingen for parkering skal offentliggøres.

Stk. 4. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om, at vejmyndighederne kan differentiere betalingen efter stk. 1 og 2 i forhold til formålet med parkeringen og varetagelse af miljøhensyn og andre hensyn, der kan varetages efter denne lov.

Stk. 5. Transportministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren regler om dokumentation for betalt parkering.

Kilde: https://danskelove.dk/vejloven/90


Det var det svar, vi kunne få på denne uges vinderspørgsmål. Tak for spørgsmålet!

Hvad undrer du dig over?

Har du et andet spørgsmål af bred interesse for hele Lorryland, så skriv det i boksen. Vi sætter løbende spørgsmål til afstemning og kaster os over dem, som flest ønsker svar på.Spørg Os - Formular

_

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik