Spørg Os: Tæller vores utryghed ikke på de mørke motorveje?

En del af lyset på motorvejene i Københavnsområdet tændes ikke, når det er mørkt. Her samler vi op på det, I har spurgt om, siden sidst vi så på problematikken.

Tilbage i september spurgte Peter Grove Andreasen fra Brønshøj vores Spørg Os redaktion, hvordan det kan være, at mange af lamperne over motorvejen ikke tændes, når mørket falder på.

- Først troede jeg, at det var en fejl, fortæller Peter Grove Andreasen, da vi kører en af de mørke strækninger med ham.  

Svaret fra Vejdirektoratet var umiddelbart simpelt: Lamperne er slukkede for at spare energi.

Det har fået flere af jer til at stille nye spørgsmål til Vejdirektoratets beslutning:

- Hvorfor bruger man ikke penge på at skifte lamperne til CO2 neutrale lamper i stedet for at pille dem ned?, spørger Nicholas.

- Hvad med cyklisterne langs motorvejene? Det er bælgmørkt, fortæller Katrin fra København.

- Hvorfor bliver de hvide striber, der markerer vejbanen, ikke genopmalet regelmæssigt?, spørger Christiane fra Albertslund, der synes det er svært at orientere sig i mørket.

Det har vi undersøgt på vores Spørg Os redaktion!

Følg med på Spørg Os siden

 • Se, hvad vi allerede har svaret på
 • Stem på ugens udvalgte spørgsmål
 • Skriv dit eget spørgsmål, der kan undersøges journalistisk 
 • Kom ind på siden her

Det har ikke været muligt at få et interview med Vejdirektoratet, og dermed følge op på det, de fortæller os. Men vi har fået et svar på skrift, og det kommer her.

Nedtagning koster 17 millioner kroner

Oprindeligt var der belysning på 70 kilometer motorvej i hovedstadsområdet, men i dag har Vejdirektoratet slukket for belysningen på 30 kilometers motorvejsstrækninger. 

Ifølge Vejdirektoratets beregninger vil det spare den mængde energi, der svarer til det, der bruges i 300 parcelhuse om året.

Lamperne bliver ikke bare slukket, de skal også pilles ned.

- Økonomisk set koster det i omegnen af 17 millioner kroner at nedtage belysningen på de udvalgte strækninger, oplyser afdelingsleder i Vejdirektoratet Michael Aakjer Nielsen.

- Den årlige økonomiske besparelse i energi og drift og vedligehold vil være på cirka 5,5 million kroner.

Nye LED lamper kommer

Planen er at udskifte den nuværende motorvejsbelysning til LED, når Vejdirektoratet får en bevilling til det. Men de slukkede lamper bliver ikke tændt igen, heller ikke med sparepærer.

- Hvis den slukkede motorvejsbelysning skulle bibeholdes og udskiftes til LED, ville omkostningen være cirka 25 millioner kroner højere, end hvis vi fjerner dem. 

Motorvejsbelysningen i Storkøbenhavn er slukket på de rødmarkerede strækninger på figuren, mens belysningen beholdes på de strækninger, der er markeret med grønt
Motorvejsbelysningen i Storkøbenhavn er slukket på de rødmarkerede strækninger på figuren, mens belysningen beholdes på de strækninger, der er markeret med grønt

Energi er blevet en knap ressource

At de pågældende motorveje har haft motorvejsbelysning skyldes ifølge Vejdirektoratet historiske årsager.

- Hvis motorvejene var blevet bygget i dag, havde vi ikke etableret nogen form for belysning på dem, lyder det fra afdelingsleder i Vejdirektoratet Michael Aakjer Nielsen.

Han påpeger, at der heller ikke er belysning på andre bynære motorvejsstrækninger som Køge Bugt Motorvejen, motorvejen forbi Roskilde, Fynske Motorvej ved Odense, Østjyske Motorvej ved Aarhus og motorvejen gennem Trekantområdet,

- Motorvejene med belysning var blandt de første motorveje, som blev designet og anlagt i Danmark, og de stammer fra en tid før energikrisen i starten af 1970erne. Dengang var der heller ikke det fokus på energiforbrug, som vi har i dag, siger han.

Rapport konkluderer: Ingen forskel på sikkerheden

 • De mørklagte motorveje startede som et forsøg i 2019, hvor Aalborg Universitet undersøgte trafiksikkerheden og fremkommeligheden på motorvejsstrækningerne før og efter lysslukningen.

 • Rådet for Sikker Trafik vurderer, at rapporten ikke viser , at der det er lige så sikkert at køre på de mørke motorveje, som på de belyste. (hov - sagde de ikke det modsatte i indslaget? At det var lige så sikkert?)

 • Der var heller ikke markant forskel på, hvor meget afstand bilerne holder til hinanden i lys og mørke, dog var afstanden lidt større i uvejr.

 • Rapporten undersøgte blandt andet antal uheld, trafikanternes afstand og fart i henholdsvis belysning og mørke.

 • Overordnet konkluderer rapporten, at uheldsbilledet ikke har ændret sig som følge af den slukkede belysning.

Utryghed kan være en god ting

Rapporten viser, at der ikke er den store forskel i sikkerheden på en mørk og en belyst motorvej. Men for nogle føles det alligevel utrygt at sidde bag rattet i bælgmørke. 

Det kan faktisk være nyttigt, forstår vi.

Ifølge Jesper Hemmingsen, der er specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik, kan utryghed til tider være en god ting i trafikken.

- Tryghed kan være både godt og skidt, når man snakker tryghed i trafikken. Vi kan se, at et af de steder folk er mest trygge ved at køre bil, er på landeveje. Men det er oftest her, de kører stærkest og her, flest mister livet, siger han.

Der er derfor ikke altid en sammenhæng mellem, hvad trafikanterne føler, og hvor stor faren i realiteten er.

- Når folk føler sig utrygge, vil de fleste i højere grad blive mere opmærksomme og køre efter forholdene. Omvendt, hvis de oplever en falsk tryghed, siger Jesper Hemmingsen.

- Det bedste man kan gøre, hvis man føler at mørket gør en utryg, er at køre efter forholdene, siger han.

Rådet for Sikker Trafik har meddelt Vejdirektoratet, at det skal være ekstra opmærksom på andre sikkerhedsforhold på vejene, når lyset slukkes. Det er især vigtigt, at afmærkningerne på vejene er tydelige og bevoksningen ikke tager udsyn fra skiltningen.

Ny og tydeligere afmærkning

Vejdirektoratet svarer ikke på, hvordan de holder bevoksning nede, men skriver, at de i øjeblikket arbejder på at indføre en ny form for afmærkning, der kan hjælpe bilisterne i mørke og uvejr:

- Vejdirektoratet er i gang med at indføre en ny type vejstribe, som visuelt ser almindelig ud, men som består af en masse små dråbeformede ”stribeklatter”. Disse vejstriber er mere synlige i mørke, og når kørebanerne er våde. Striberne giver også en lille lyd inde i bilen, når man kører oven på dem,  oplyser afdelingsleder Michael Aakjer Nielsen.

De slukkede lamper skal ikke udskiftes. De skal fjernes.
De slukkede lamper skal ikke udskiftes. De skal fjernes.

Cyklister får nyt lys langs Hillerødmotorvejen

Det er ikke kun bilister, der har lagt mærke til mørket langs vejene. Også cyklister langs motorvejsstrækningerne bevæger sig lige nu i mørke. 

Det er dog kun på Hillerødmotorvejen Vejdirektoratet arbejder på at forbedre situationen for cyklisterne. På dele af motorvejen skal der etableres lamper til cyklisterne, hvorefter flere motorvejslamper vil blive fjernet. 

- Kommunerne er meget langt med at etablere cykelstibelysning, så motorvejsbelysningen kan også slukkes her, når kommunerne er færdige med etablering af stibelysningen, skriver afdelingsleder Michael Aakjer Nielsen til os.

Det er så langt, vi kommer i denne omgang. Tak til jer alle for spørgsmålene!


Spørg Os - Formular

_

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik