Oversigt

Seneste nyt

Stormflod gav skader for 90 millioner

Skaderne efter stormfloden er større for de danske lystbådehavne end forventet, så de ser ingen anden mulighed end at bede ministeren om hjælp.

Det skriver Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) i en pressemeddelelse.

Lystbådehavnenes brancheforening har fået indrapporteret skader fra berørte medlemshavne på over 90 millioner kroner, hvilket er 4,5 gange større end ved ”Bodil” i 2013.

På Rødvig Havn er der opgjort skader for 13.350.000 kroner. 

FLID har på vegne af foreningens 300 medlemshavne, inviteret sig selv til møde med erhvervsminister Morten Bødskov (S) for at drøfte løsninger for de lystbådehavne, der blev ramt af stormfloden den 20. – 21. oktober.