Fund i fem danskeres brønde er "skræmmende", siger professor

TV 2 har testet drikkevandet i fem private brønde i Hedehusene. Alle steder var der sundhedsskadelige PFAS-kemikalier over grænseværdien.

Leif Hansen fra Hedehusene har sin egen brønd. Den leverer vand – ikke kun til ham selv og de opstaldede heste ved siden af stuehuset, men også til to naboejendomme.

Men der er intet lovkrav om, at vandet fra brønden skal testes for PFAS-stoffer – også kendt som evighedskemikalier.

De sundhedsskadelige stoffer, der er op til 200.000 gange giftigere end pesticidrester, er ellers begyndt at dukke op i vandboringer over hele landet.

Så Leif Hansen takker ja, da TV 2 kontakter ham og tilbyder at få et laboratorie til at teste vandet.

Tror du, vi finder noget?

- Nej, siger Leif Hansen uden at tøve.

Men det gjorde vi.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Da TV 2 i samarbejde med laboratoriet Eurofins tester vandet hos Leif Hansen, er han overbevist om, at det ikke er forurenet med PFAS.
Da TV 2 i samarbejde med laboratoriet Eurofins tester vandet hos Leif Hansen, er han overbevist om, at det ikke er forurenet med PFAS.
Foto: TV 2

Prøverne, som blev udtaget og analyseret af det akkrediterede laboratorium Eurofins, viste, at drikkevandet hos Leif Hansen indeholdt dobbelt så meget PFAS, som grænseværdierne tillader.

- Det er jeg da ked af at høre. Det er jeg da. Men omvendt så tager jeg det roligt. Det er jeg jo nødt til. Jeg kan jo ikke lave om på det, siger Leif Hansen, da TV 2 viser ham analyserapporten.

Han står nu tilbage med flere spørgsmål end svar – men især ét ligger ham på sinde.

- Jeg ved ikke, hvad det betyder for helbredet.

Syv gange grænseværdien

I alt testede TV 2 i samarbejde med laboratoriet Eurofins fem private brønde i Hedehusene for PFAS-stoffer.

Undersøgelser for PFAS

TV 2 testede drikkevandet fra fem private brønde i Hedehusene for PFAS-stoffer.


Grænseværdien for summen af fire PFAS-stoffer (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) er fastsat til 2 nanogram pr. liter drikkevand.


TV 2 fandt:

 • Første lokalitet: 4,7 nanogram PFAS/liter
 • Anden lokalitet: 15 nanogram PFAS/liter
 • Tredje lokalitet: 12 nanogram PFAS/liter
 • Fjerde lokalitet: 4,7 nanogram PFAS/liter
 • Femte lokalitet: 4,8 nanogram PFAS/literAlle prøver blev udtaget og analyseret af laboratoriet Eurofins. 

I alle fem prøver fandt vi PFAS i koncentrationer over grænseværdien – nogle steder op til syv gange over.

Hos Nick Ziegler, der bor omkring en kilometer fra Leif Hansen, viste prøverne en PFAS-forurening, der var seks gange over grænseværdien.

- Det er irriterende, hammerirriterende. Og det bliver dyrt både for os og i samfundsregi, siger Nick Ziegler, da TV 2 viser ham resultaterne.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Der er seks gange så meget PFAS i drikkevandet som tilladt på Nick Zieglers ejendom.
Der er seks gange så meget PFAS i drikkevandet som tilladt på Nick Zieglers ejendom.
Foto: TV 2

Han brugte 40.000 kroner på at forbedre sin private brønd i efteråret, og nu ved han ikke, om brønden overhovedet kan bruges fremadrettet.

- Vi må jo have nogle myndigheder indover og fortælle os, hvad vi skal gøre. Jeg kan ikke se andet for, siger Nick Ziegler.

Han peger på, at der må være tale om en større forurening, når vandet fra flere ejendomme i det samme område indeholder PFAS.

- Det er dybt overraskende. Hvorfor skal vi have det her langt ude på landet? Der er jo lige plantet skov rundt om os, fordi der skal sikres drikkevand til København. Så det er da lidt foruroligende, siger han.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Laboratoriet Eurofins udtog og analyserede prøver fra fem private brønde i Hedehusene. Alle fem viste PFAS-forureninger over grænseværdien.
Laboratoriet Eurofins udtog og analyserede prøver fra fem private brønde i Hedehusene. Alle fem viste PFAS-forureninger over grænseværdien.
Foto: TV 2

Ingen krav om test

Flere steder i landet er de såkaldte evighedskemikalier – eller PFAS-stoffer – fundet i drikkevandet hos vandværkerne. Men her kan man ofte løse problemet ved at bruge en anden drikkevandsboring eller ganske enkelt fortynde det forurenede vand.

Tal fra Miljøstyrelsen viser, at evighedskemikalierne siden 2020 er fundet over den aktuelle grænseværdi i drikkevandet fra vandværker i 12 kommuner.

PFAS-fund i drikkevand

Her har vandværker siden 2020 fundet PFAS-stoffer i drikkevandet over den aktuelle grænseværdi:


 • Assens Kommune
 • Vejle Kommune
 • Hedensted Kommune
 • Fanø Kommune
 • Skanderborg Kommune
 • Odense Kommune
 • Langeland Kommune
 • Slagelse Kommune
 • Odsherred Kommune
 • Dragør Kommune
 • Høje-Taastrup Kommune
 • Aabenraa Kommune


Kilde: Miljøstyrelsen

PFAS er stoffer, som ikke kun er sundhedsskadelige, men som stort set ikke nedbrydes i naturen.

Bedst kendt er PFAS-stoffet PFOS, der blev fundet i blodet hos en række borgere i Korsør, der havde spist kød fra kvæg, som havde græsset på en forurenet grund nær en brandskole.

De danske vandværker skal løbende teste deres vand for PFAS for at undgå, at stofferne kommer ud i drikkevandsforsyningen, men det skal ejerne af landets 50.000 private brønde ikke.

Selvom de private brøndejere forsyner omkring 170.000 danskere med drikkevand, er der intet krav om, at deres vand skal testes for PFAS. Og derfor er der ingen viden om, hvor udbredt PFAS er i drikkevand fra de private brønde.

200.000 gange giftigere

På Københavns Universitet peger Nina Cedergreen, der er professor i miljøkemi, på, at PFAS-stofferne kan være op til 200.000 gange giftigere end pesticidrester.

- Der er selvfølgelig en masse usikkerheder. Men altså 100.000, 1000, 10.000 gange mere giftig – afhængigt af hvad det er for nogle pesticidmetabolitter, vi taler om, siger Nina Cedergreen.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Professor Nina Cedergreen fra Københavns Universitet fortæller, at PFAS er mange gange giftigere end pesticidrester.
Professor Nina Cedergreen fra Københavns Universitet fortæller, at PFAS er mange gange giftigere end pesticidrester.
Foto: TV 2

quote Hvis vi har værdier over grænseværdien, så vil jeg ikke mene, at det skulle drikkes

Nina Cedergreen, professor, Københavns Universitet

Hun mener, at man skal tage det alvorligt, når PFAS bliver fundet i drikkevandet.

- Vi har data fra andre lande, hvor folk har været udsat for det her i mange år, og hvor man ser en øget hyppighed af en lang række sygdomme. Så hvis vi har værdier over grænseværdien, så vil jeg ikke mene, at det skulle drikkes, siger Nina Cedergreen.

Sidste år blev grænseværdien for PFAS i drikkevand skærpet netop på grund af den dokumenterede farlighed.

Skræmmende

Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet, går så vidt som til at kalde TV 2s fund for "skræmmende".

- Vi ved godt, at der er noget forurening med PFAS ved Høje-Taastrup, fordi der har været problemer med drikkevandsforsyningen. Men at man finder det i private boringer, som jo ikke er omfattet af nogen form for kontrol, er faktisk lidt skræmmende, siger Philippe Grandjean.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Professor Philippe Grandjean kalder fundet af PFAS i private brønde skræmmende.
Professor Philippe Grandjean kalder fundet af PFAS i private brønde skræmmende.
Foto: TV 2

Han opfordrer til, at beboerne ikke fortsætter med at drikke vandet i månedsvis. Der er ikke en akut fare, men problemet med PFAS-stofferne er, at de akkumulerer sig i kroppen.

- Det her er nogle af de mest giftige stoffer, vi kender. Vi ved ikke, hvor længe de pågældende beboere allerede har drukket forurenet vand, og derfor gælder det om, at vi nu hurtigst muligt får afbrudt eksponeringen, siger han.

quote Det her er nogle af de mest giftige stoffer, vi kender

Philippe Grandjean, professor ved Syddansk Universitet

Professoren kritiserer de danske miljømyndigheder, fordi det længe har været kendt, at PFAS-stoffer er sundhedsskadelige.

- Vi har faktisk forspildt chancen. Vi vidste det her allerede for masser af år siden, men man gjorde ikke noget. Når nu det bliver fundet i private boringer, så er det altså nu, det skal ske, siger han.

Ifølge professoren bør man fremover stille krav om test af drikkevandet fra de private brønde.

Minister ind i sagen

TV 2s fund af PFAS i drikkevandet hos de fem private brøndejere har også fået miljøminister Lea Wermelin (S) til at reagere. Hun er utilfreds med, at brøndejerne ikke var informeret om PFAS-risikoen af deres kommune.

- Vi er nødt til at sikre os, at det står helt klart for alle kommuner, at hvis der er en forurening i nærheden, så skal man tage fat i borgere, som har deres egen drikkevandsboring, siger ministeren med henvisning til, at der er forureninger med PFAS andre steder i Hedehusene.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Miljøministeren indskærper nu overfor kommunerne, at de skal informere private brøndejere om risikoen for PFAS forureninger.
Miljøministeren indskærper nu overfor kommunerne, at de skal informere private brøndejere om risikoen for PFAS forureninger.
Foto: TV 2

Hun har bedt Miljøstyrelsen skrive ud til alle landets kommuner og indskærpe overfor dem, at kommunerne bør informere alle private brøndejere i nærheden af potentielle forureninger om, at der er en risiko for PFAS i deres vand.

- Borgerne skal ikke gå rundt og være bekymrede i forhold til, om man kan blive syg af at drikke sit drikkevand, siger Lea Wermelin.

Ministeren vil dog ikke indføre et krav om test af drikkevandet fra private brønde for PFAS på nuværende tidspunkt.

quote Borgerne skal ikke gå rundt og være bekymrede i forhold til, om man kan blive syg af at drikke sit drikkevand.

Lea Wermelin (S), miljøminister

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Centerchef Lars Christensen fra Høje-Taastrup Kommune kendte intet til PFAS-forureningen, som TV 2 kunne fortælle ham om.
Centerchef Lars Christensen fra Høje-Taastrup Kommune kendte intet til PFAS-forureningen, som TV 2 kunne fortælle ham om.
Foto: TV 2

Overrasket kommune

De fem ejendomme, hvor TV 2 fandt PFAS i drikkevandet, ligger alle i Høje-Taastrup Kommune.

- Det er helt ny viden for os, at der skulle være en PFAS-forurening på den pågældende lokalitet, forsikrer Lars Christensen, der er centerchef for Miljø- og Teknikcenteret i Høje-Taastrup Kommune.

Kommunen vil nu sende testresultaterne videre til Styrelsen for Patientsikkerhed, som har til opgave at vurdere farligheden af koncentrationerne. Og så vil kommunen kaste sig ud i et detektivarbejde.

- Man kan jo prøve at finde ud af, hvor forureningen kommer fra, siger Lars Christensen.

Spørg Os - Afstemning

_