Hyrede rocker til at dumpe forurenet jord: - Jeg havde et budget, der skulle holdes

Jord fra et “bæredygtigt” byggeri er blevet dumpet ulovligt i beskyttet natur.

Store mængder forurenet jord fra et byggeprojekt med 315 boliger i Vallensbæk er blevet dumpet ulovligt.

Det fortæller den mest centrale aktør på byggeriet på skjulte optagelser i TV 2-dokumentaren 'Den sorte svane'.

Her er erhvervsjuristen Amira Smajic muldvarp for TV 2, og mens skjulte kameraer optager, mødes hun med organiserede kriminelle og deres samarbejdspartnere.

'Den sorte svane'

'Den sorte svane' er en TV 2-dokumentar i fem afsnit. 

I dokumentaren bliver navngivne advokater, erhvervsfolk, rockere og bandemedlemmer afsløret i at samarbejde om eller se igennem fingre med omfattende svindel, der både koster statskassen og miljøet dyrt. 

Afsløringerne udspringer fra et kontor på Frederiksberg i København, der har været fyldt med overvågningsudstyr.

Indehaveren af kontoret er TV 2s muldvarp, erhvervsjuristen Amira Smajic, der siger, at hun vil bryde med det miljø, som hun selv har været en del af. 

Gennem hendes kildenetværk får seerne et unikt indblik i den kriminelle underverden, og hvordan rockere og bandemedlemmer arbejder tæt sammen med velrenommerede erhvervsfolk og advokater i toppen af samfundet. 

Til sidst i programrækken kommer det frem, at TV 2s muldvarp har spillet et opsigtsvækkende dobbeltspil under optagelserne.

Amira Smajic holder møde med Martin Odgaard, som var leder af byggeriet i Vallensbæk og indtil for nyligt partner i ejendomsselskabet 1927 Estate, som stod for byggeriet.

Martin Odgaard fortæller på optagelserne, at han havde hyret Bandidos-rockeren Fasar Abrar Raja til at skille sig af med den forurenede jord fra byggeprojektet i Vallensbæk.

Fasar Abrar Raja optræder også på de skjulte optagelser, hvor han i generelle termer fortæller Amira Smajic om, hvordan han sparer millioner af kroner på at dumpe forurenet jord fra byggeprojekter.

- Jeg kender jo en i Holbæk, hvis far har en kæmpe mark og grund, så har jeg sikret mig, hvor jorden skal hen, siger Fasar Abrar Raja på den skjulte optagelse.

Martin Odgaard fortæller på mødet, som blev filmet med skjult kamera, at han kendte til den ulovlige dumpning af forurenet jord. På optagelserne siger han også, at han havde et budget, der skulle holdes, og at Fasar Abrar Raja kunne hjælpe med at overholde budgettet.

Det sker, da Amira Smajic nævner, at Fasar Abrar Raja har talt om at køre forurenet jord ud til en landmand.

- Det var dét i Vallensbæk. Jeg tror, der røg 10.000 ton jord derud, siger Martin Odgaard på optagelserne.

Tilsyn konkluderer ulovligheder

Fortællingen om ulovligheder i forbindelse med jordhåndteringen på byggeriet i Vallensbæk understøttes af dokumenter fra rådgivningsvirksomheden Cowi, som TV 2 er i besiddelse af.

Cowi skulle føre tilsyn med, at håndteringen af den forurenede jord foregik efter reglerne.

Men i en mailtråd mellem Martin Odgaard og den tilsynsførende hos Cowi, konstaterer den tilsynsførende, “at der ikke var styr på jordhåndteringen” og kalder jordhåndteringen ”ikke lovlig”.

Cowi-medarbejderen beskriver videre, at virksomheden ikke er blevet tilkaldt af 1927 Estate til at føre tilsyn, som kommunen ellers krævede for at give tilladelse til byggeriet.

I stedet står der i mailen, at der uden tilsyn er blevet opgravet forurenet jord og opblandet ren og forurenet jord i strid med reglerne. Og at der er bortkørt jord, uden at den fornødne dokumentation er sendt til Cowi.

Derudover har 1927 Estates underentreprenør ifølge mailen forsøgt at skaffe sig af med jord, som blev kaldt rent, selvom den tilsyneladende var forurenet:

- Vi er blevet ringet op af kommunen pga. der blev kørt sted hen, hvor jorden ikke var blevet anvist til. En renjordsmodtager og jorden der blev leveret blev afvist på grund lugt af forurening, står der i mailen fra Cowi.

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Spørg Os - Formular

_

TV 2 kender til yderligere to jordmodtagere og landmænd, som har nægtet at modtage jord fra byggeriet i Vallensbæk af frygt for, at jorden var forurenet. Begge udtaler sig på betingelse af anonymitet med henvisning til rockerforbindelserne hos 1927 Estates underentreprenører.

En af landmændene fortæller videre, at han blev tilbudt et større kontantbeløb for alligevel at modtage jorden. Det tilbud afslog vedkommende.

Jord dumpet i beskyttet mose

I stedet blev store mængder jord ulovligt dumpet i en beskyttet mose på en grund i Undløse i Holbæk Kommune. Det kan TV 2 nu dokumentere.

1927 Estate forholder sig skeptisk til, at der skulle være kørt jord til Undløse fra virksomhedens byggeri i Vallensbæk.

- Hvis det skulle være ”vores” jord i Undløse, tager vi – forurenet eller ej – dyb dyb afstand til dette, lyder det i et skriftligt svar fra virksomheden til TV 2.

TV 2 har dog talt med fire forskellige kilder og er i besiddelse af køresedler, fakturaer og sms-korrespondance, som dokumenterer, at der er kørt store mængder jord fra byggeriet i Vallensbæk til Hovedgaden 37A i Undløse i december 2020.

En af kilderne er ejer af MTE. Aps, Martin Thygesen, som var ansvarlig for dele af jordhåndteringen og var hyret af Fasar Abrar Rajas selskab. En anden af kilderne er Wielsøe Transport, som stod for dele af transporten af jorden, og som har fremvist omfattende skriftlig dokumentation til TV 2.

Blandt andet denne køreseddel: 

På denne køreseddel fra Wielsøe Transport fremgår det, at der den 3. december 2020 er kørt tre læs jord fra Vejlesvinget i Vallensbæk til Hovedgaden 37A i Undløse.
På denne køreseddel fra Wielsøe Transport fremgår det, at der den 3. december 2020 er kørt tre læs jord fra Vejlesvinget i Vallensbæk til Hovedgaden 37A i Undløse.
Foto: TV2

I dokumenter identificerer Holbæk Kommune ligeledes 1927 Estates byggeri i Vallensbæk som en af kilderne til den ulovlige jordtilførsel til netop grunden i Undløse.

Af de kommunale dokumenter fremgår det, at tilførslen af jord var ulovlig. Dels fordi jorden blev dumpet i en beskyttet mose på grunden. Dels fordi Holbæk Kommune ikke havde givet tilladelse til modtagelse af store jordmængder.

- Ganske rystende

En del af jorden i Undløse blev kørt i netop den periode, hvor Cowi påpegede, at der foregik ulovligheder på byggepladsen i Vallensbæk. Det fremgår af dokumenter fra Wielsøe Transport, som TV 2 er i besiddelse af.

TV 2 har forelagt sagsforløbet for lektor i miljøplanlægning Thomas Budde Christensen:

- Jeg synes, det er ganske rystende, at det står sådan til, og at det her kan lade sig gøre, fortæller Thomas Budde Christensen, der er lektor på RUC og har forsket i håndteringen af forurenet jord fra byggeprojekter.

På billederne herunder kan man se, hvordan grunden så ud før jorden fra byggeriet i Vallensbæk ifølge TV 2s dokumentation blev kørt til grunden i Undløse i Holbæk Kommune. Og hvordan grunden så ud efter, jorden blev kørt til Undløse og fordelt på grunden. De røde markeringer illustrerer et beskyttet moseområde.

12.000 tons jord 

Holbæk Kommune vurderede, at der i alt blev kørt omkring 12.000 ton jord til grunden i Undløse, og at langt størstedelen – sandsynligvis – kom fra byggeriet i Vallensbæk. Kommunen undersøgte tilførslen af jord i samarbejde med den nuværende ejer af grunden, efter at de konstaterede ulovlige tilførsel af jord.

1927 Estate anfægter, at der skulle være kørt så meget jord til grunden i perioden. Det bygger virksomheden på en analyse af luftfoto over grunden, hvor man også kan se højden på de forskellige dele af grunden.

Holbæk Kommune fastholder dog vurderingen:

- Det kan være svært at vurdere mængder af jordtilførsel alene ud fra luftfoto. Vi har også lavet inspektioner på grunden både før og efter tilførslen, siger Sune Bach, som er specialkonsulent i Holbæk Kommune og arbejder med jordforurening.

Kommune: Jorden var ren

TV 2 kan ikke dokumentere, om jorden var forurenet eller ej. Holbæk Kommune vurderede, at jorden, som blev kørt fra Vallensbæk, var ren.

Det gjorde kommunen delvist på baggrund af, at Cowi har ført tilsyn med udgravningen af jorden i Vallensbæk og delvist på baggrund af fem stikprøver taget af jorden.

Men som tidligere beskrevet tilkaldte 1927 Estate ikke Cowi, da den første del af jorden blev gravet op og bortkørt. Når Cowi reelt ikke har ført tilsyn i den periode, mener lektor Mette Broholm fra DTU ikke, at man kan konkludere, at jorden, som er kørt fra Vallensbæk, er ren:

- Man kan ikke vide, om jorden er ren, når man ikke kan stole på tilsynet. Det er meget svært at bruge stikprøver til at sige noget om, hvorvidt den tilkørte jord var forurenet, siger Mette Broholm, der er lektor på DTU, hvor hun arbejder med jordforurening.

Konsekvenser af dumpning

Hvis forurenet jord som det fra Vallensbæk havner i naturen, kan det i værste fald gå ud over både naturen og de folk, som færdes i den.

Det fortæller lektor Mette Broholm, som kalder sagen ”meget alvorlig”:

- Det kan gå ud over biodiversiteten, idet forurening kan strømme ud i overfladevand og forhindre nogle ting i at gro, siger Mette Broholm, der er lektor på DTU.

Hun fortæller, at stofferne også kan have konsekvenser for mennesker.

- Det er skadelige stoffer, som kan give allergiske reaktioner og i værste fald være kræftfremkaldende, siger Mette Broholm, som understreger at det kræver mange års eksponering, før det er så alvorligt.

Mistænkelige pengestrømme

Det er ikke alene håndteringen af jorden, der er mistanke om svindel med. Pengestrømmene i processen med jordhåndteringen vakte dengang også mistanke hos politiet.

Det fremgår af en større analyse af økonomien bag jordhåndteringen, som er foretaget af politiet i forbindelse med undersøgelse af en sag om mulig hvidvask, og som TV 2 har indsigt i.

Her fremgår det blandt andet, at der er betalt penge fra 1927 Estate til Fasar Rajas selskab og herfra videre til en underentreprenør, der samlet har hævet 277.000 kroner i kontanter ad flere omgange i samme periode, som jordhåndteringen stod på.

Af pengesporet fremgår det videre, at partner i 1927 Estate Martin Odgaard fik overført i alt 200.000 kroner til sin privatkonto fra Fasar Abrar Rajas selskab. Pengene blev overført igennem en række mellemmænd.

Først blev pengene overført til en privat konto tilhørende direktøren i Fasar Abrar Rajas selskab. Kort efter blev de flyttet til direktørens søns konto, hvorefter de til sidst blev overført til Martin Odgaards privatkonto.

Politiet lagde sagen ned på baggrund af manglende beviser for hvidvask. Håndteringen af forurenet jord var ikke en del af efterforskningen.

Martin Odgaard afviser over for TV 2 at kommentere på de 200.000 kroner, som han gennem mellemmænd har fået overført fra Fasar Abrar Rajas selskab.

Martin Thingstrup Odgaard var indtil for nylig partner i 1927 Estate. I 'Den sorte svane' fortæller han om, hvordan giftig jord er blevet dumpet ulovligt.
Martin Thingstrup Odgaard var indtil for nylig partner i 1927 Estate. I 'Den sorte svane' fortæller han om, hvordan giftig jord er blevet dumpet ulovligt.
Foto: TV2

- Pæn pige

Martin Odgaard afviser også, at hans udtalelser på de skjulte optagelser har hold i virkeligheden. Han fremfører, at han udelukkende forsøgte at imponere Amira Smajic, fordi ”hun var en pæn pige”.

1927 Estate har suspenderet Martin Odgaard og de oplyser, at de har meldt ham til politiet på baggrund af udtalelserne på de skjulte optagelser.

Som TV 2 forstår svaret fra 1927 Estate, mener virksomheden, at der er redegjort for al jordkørsel på projektet. Hvis der på trods af det er kørt jord til grunden i Undløse, så understreger virksomheden, at direktionen aldrig har kendt til det.

1927 Estate har nu hyret Rambøll til at undersøge håndteringen af jorden fra Vallensbæk.

Kommune vil undersøge sagen

1927 Estates underentreprenør MTE. Aps, som var ansvarlig for kørslen af jorden til grunden i Undløse, fastholder, at alt er foregået lovligt.

Ejeren af MTE. Aps, Martin Thygesen, mener, at han havde anmeldt jorden til Undløse efter reglerne.

Der foreligger ganske rigtigt en anmeldelse til Undløse. Det er bare til en anden adresse, som også er ejet af det samme firma, der ejer grunden, hvor jorden er endt.

Selvom det fremgår tydeligt af loven, at man skal anmelde ”ejernavn og adresse og matrikelnummer for det areal hvortil jorden forventes flyttet”, mener Martin Thygesen, at anmeldelsesskemaet kan misforstås:

- Det er derfor kommunens ansvar, at de beder om, at få de rigtige oplysninger på deres skema, skriver Martin Thygesen til TV 2.

Han mener ikke, at Cowis udlægning af den ulovlige håndtering af jorden på byggepladsen er korrekt. Ifølge Martin Thygesen foregik alt efter bogen.

Omkring den ulovlige tilkørsel af jord til Undløse og dumpningen af jord i beskyttet natur, siger Martin Thygesen, at ansvaret ligger hos den daværende ejer af grunden.

Den daværende ejer fortæller til TV 2, at han ikke kender noget til ulovlig tilførsel af jord, og at han ikke har fået nogen penge for, at Martin Thygesen kørte jord til grunden. Han henviser til Martin Thygesen stod for det hele´.

TV 2 ville gerne have interviewet Fasar Abrar Raja om de kritikpunkter, der kommer frem i dokumentaren. Men Fasar Abrar Raja har ikke ønsket at stille op til et interview.

Via sin advokat oplyser han, at hans udtalelser ikke har noget med virkeligheden at gøre, og at han aldrig har foretaget sig noget af det, som fremgår af programmet.

På baggrund af de nye oplysninger i sagen vil Holbæk kommune undersøge jorden på grunden i Undløse nærmere.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik