Lodsejere vinder sag: Fredning af Stevns Klint er ugyldig

Fredningen af Stevns Klint er ugyldig. Sådan lyder en opsigtsvækkende dom fra Retten i Roskilde.


Miljø- og Fødevareklagenævnet skal anerkende, at fredningen af Stevns Klint er ugyldig.

Det slår Retten i Roskilde fast i en opsigtsvækkende dom tirsdag.

Baggrunden for dommen er et søgsmål anlagt af 55 lodsejere langs klinten. Lodsejerne har været utilfredse med, at man i forbindelse med fredningen af klinten i 2021 besluttede, at der skulle etableres en 25 meter bred bræmme langs klinten.

Fredningen langs klinten skulle beskytte den særlige naturtype kaldet "næringsfattigt kalkoverdrev". Men det har ikke været dokumenteret, at fredningen var nødvendig, mener Retten i Roskilde.

- Retten fandt, at der ikke var fremlagt tilstrækkelig dokumentation, der understøtter nødvendigheden af fredningen for at bevare og fremme naturtypen næringsfattigt kalkoverdrev, lyder det i dommen.

Forening: Nu kan landmænd få deres jord tilbage

Det er medlemmerne af "Lodsejerforeningen Stevns Klint Trampesti", der har anlagt sagen mod Miljø- og Fødevareklagenævnet. Her er formand Frank Elmer yderst veltilfreds med dommen. Han mener nemlig, at den type natur, som fredningen skulle beskytte, slet ikke har eksisteret langs det fredede området.

- Det betyder, at landmændene får deres jord tilbage og kan dyrke det. Det kan alle i Danmark være glad for. Det giver ingen mening at frede områder og lægge det ud til en type natur, der aldrig har været der. Det er noget af Danmarks dyreste landbrugsjord, man har taget ud.

Fredningen skulle også beskytte den trampesti, som lodsejerne langs kysten frivilligt gik med til at etabler. Heller ikke det var nødvendigt, mener Retten i Roskilde.

- Retten fandt endvidere, at offentlighedens adgang til området også fremadrettet kan opnås gennem frivillige aftaler med lodsejerne, som det har været tilfældet siden 2005, lyder det i dommen.

Frygter ikke ankesag

Dommen kan ankes, men Frank Elmer og de øvrige lodsejere er ganske fortrøstningsfulde.

- Vi fejrede det herfra, som om det er et punktum. Kommer der en ankesag, er jeg meget fortrøstningsfuld, siger Frank Elmer og fortsætter:

- Nu glæder jeg mig til at få et ordentligt samarbejde med kommunen om den her verdensarv (klinten, red.). Meget er sat standby, fordi vi har været uenige om fredningen. Fredningen kom som en tyv i natten, og vi ved nu, at den skete på en forkert baggrund, siger han.

Sagen blev afgjort af tre dommere, der alle var enige om udfaldet.

Du har læst en artikel fra TV 2 KosmopolSpørg Os - Afstemning

_


Vis mere
20221219-100144-A-1920x1279we

Overblik: Sådan påvirkes hovedstaden af Distortion

Øresundsbroen

Poul Erik undrer sig: Hvorfor koster en returbillet over Øresundsbroen 880 kroner?

Vis mere