Potent og farlig medicin forsvinder fra landets plejehjem

Sløvende og afhængighedsskabende medicin forsvinder fra landets plejehjem. Alvorligt, lyder det fra flere sider.

Selvom der er skarpe procedurer for medicinhåndtering på landets plejehjem, forsvinder farlig og afhængighedsskabende medicin gang på gang ud af det blå.

I de fleste sager, hvor medicin forsvinder, er der tale om potente medikamenter fra stofgrupperne opioider og benzodiazepiner, skriver TV2 Østjylland på baggrund af en rundspørge til samtlige kommuner.

- Det er stoffer, som både bliver brugt som medicin, men som også er udbredt som rusmidler, som man finder på det illegale marked, siger overlæge på Klinisk Farmakologisk Afdeling og konsulent på Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitetshospital, Charlotte Andersen, til TV2 Østjylland.

Og medicinsvind er altså ikke noget, som blot sker på et enkelt plejehjem hist og her.

I 38 ud af de 95 kommuner, som TV2 Østjylland har oplysninger fra, har der i løbet af et år været svind fra mindst ét plejehjem.

I TV 2 Kosmopols område gælder det 14 kommuner: Ballerup, Hillerød, Gladsaxe, Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Lejre, Tårnby, Gribskov, Hvidovre, Stevns, Rødovre, Frederiksberg og København. 

Der kan være tale om fejl, men årsagen opklares heller ikke altid, fremgår det. Og så er politiet blevet involveret et betydeligt antal gange.

Her er der forsvundet medicin i 14 kommuner i Hovedstadsområdet:

 • Ballerup Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Der var tale om et glas Contalgin. Det blev ikke politianmeldt, men håndteret ved optælling. Og så stoppede det, oplyser kommunen.

 • Hillerød Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. På det ene plejehjem var der tale om seks styks Oxycontin. På det andet plejehjem var der tale om tre gange aftendosis fra den samme beboer. Mirtazapin og Zolpidem. Det blev ikke politianmeldt.

 • Gladsaxe Kommune har haft to tilfælde af medicinsvind. I begge tilfælde har der været tale om Contalgin. I det ene tilfælde forsvandt der 21 styks á 10 mg. I det andet tilfælde 25 styks á 5 mg. Det sidste tilfælde blev politianmeldt. På 'Egegården' manglede der et morfinpræparat hos en beboer, hvor der, ifølge apoteket, skulle være leveret tre æsker af 30 tabletter den 21.12.22. Medicinen blev ikke fundet, men der har ikke efterfølgende været svind af medicin.

 • Helsingør Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Der var tale om en pakke med sovemedicin Imozop 7,5 mg – pakke med 10 styks. Politiet har ikke været involveret.

 • Fredensborg Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem, hvor der forsvandt Morfica-præparat 500 tabletter. Politiet blev involveret, og svindet ophørte.

 • Hørsholm Kommune oplyser, at der over en periode var mistanke om svind. I alt var der tale om 80 mg. Morfin. Men det er uklart, om medicinen blev givet, eller den rent faktisk forsvandt. Politiet ikke involveret.

 • Lejre Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. I det ene tilfælde var det forskellige typer af morfin og blandinger af morfin/beroligende i tabletform. Enkelte tabletter (4-5) og et tilfælde, hvor der forsvandt en pakke cirka seks styks. I det andet tilfælde blev der registreret medicinsvind i to tilfælde. Begge tilfælde var hos samme borger med et par måneders mellemrum. I begge tilfælde var der tale om tabletter: Morfin 10 mg. Ved det første tilfælde vides det ikke med sikkerhed, hvor mange tabletter det drejede sig om, men det blev beskrevet som ”omfattende”. I det andet tilfælde drejede det sig om et ark tabletter á 10 styks. Kommunen kunne ikke fastslå, hvorfra svindet kom. Hændelserne blev ikke politianmeldt.

 • Tårnby Kommune har haft medicinsvind fra to plejehjem. Det har drejet sig om præparaterne Oxazepam, Paracetamol, Toilax, Donepezil samt depottbl. Oxycodon. Ved alle præparater har der været tale om 2-5 tabletter. Der har derudover været en episode, hvor en beboer var på besøg hos sin ægtefælle og i den forbindelse fik udleveret en hel pakke Oxapax. Det var en fejl fra plejehjemmets side, at der blev udleveret så meget, men tabletterne kom aldrig retur med beboeren. Politiet har ikke været involveret i nogle sager om medicinsvind.

 • Gribskov Kommune fortæller om et tilfælde af medicinsvind. Det var Quetiapin á 25 mg og 50 mg, der forsvandt fra æsker med doseret medicin. Der forsvandt cirka 10 tabletter over fire dage. Politiet blev ikke involveret. Kommunen stoppede samarbejdet med en medarbejder, som der var en mistanke til.

 • Hvidovre Kommune har haft medicinsvind fra et plejehjem. Sovemedicinen Imozop forsvandt hos to beboere. Har ikke kunnet udelukke, at det var en utilsigtet hændelse. Men kommunen har nu skærpet tilsynet på sovemedicin på det plejehjem i tæt samarbejde med lægerne og har desuden sat overvågning på medicinrummet.

 • Stevns Kommune har haft medicinsvind fra to plejecentre. Har ikke dokumenteret alt, men de forhold, som blev politianmeldt, handlede om Morfinpræparater. I det ene tilfælde 10 ampuller. To forhold politianmeldt.

 • Rødovre Kommune fortæller om et tilfælde af medicinsvind. Her var der tale om lægemidlet Oxycontin, og det blev løst uden at involvere politiet.

 • Frederiksberg Kommune har oplevet medicinsvind fra et plejehjem. Der var tale om opioider.

 • Københavns Kommune har registreret medicinsvind fra et plejehjem. Plejehjemmet konstaterede i flere tilfælde svind i medicingrupperne ordineret mellemstærk/stærk smertestillende medicin, beroligende medicin og/eller sovemedicin. Plejehjemmet besluttede at foretage en større gennemgang af medicingrupperne, der viste, at der samlet ikke kunne redegøres for i alt 498 enheder (tabletter, kapsler, plastre). Plejehjemmet foretog på den baggrund politianmeldelse. Politiet har, ifølge kommunen, afgjort, at der ikke var grundlag for at indlede efterforskning i sagen.

Resten af kommunerne oplyser til TV2 Østjylland, at der ikke har været medicinsvind fra de kommunale plejehjem.

Fanø, Kerteminde og Slagelse kommuner har ikke svaret på TV2 Østjyllands henvendelser inden for fristen. Disse kommuners oplysninger vil senere blive tilføjet i artiklen.

Kilde: TV2 Østjyllands rundspørge til landets 98 kommuner.

Kan sagtens være tyveri

Charlotte Andersen vurderer også, at medicintyveri - udover fejl - er en mulighed.

Lektor i sundhedsret på Syddansk Universitet, Kent Kristensen, kalder det alvorligt og vurderer, at der sagtens kan være tale om tyveri.

- Det kan betyde, at borgerne ikke får den medicin, de har fået ordineret. Men det betyder også, at vi er inden for straffelovens rammer om tyveri. Den medicin, som bliver bliver taget, bliver taget til ulovligt formål. Og det er strafbart, siger han til TV2 Østjylland.

Der er i sagerne eksempler med ampuller, dråber og alt fra nogle få piller til flere hundrede styks, som er forsvundet på én gang eller over tid. Mirtazapin, Tramadol, Oxapax, Oxycontin og Morfin er blandt de stoffer, som går igen.

TV2 Østjylland har vist listen til overlæge på AUH, Charlotte Andersen, som fortæller, at stofferne hører til grupperne benzodiazepiner og opioider. Stoffer, som virker afslappende, angstdæmpende og give en følelse af eufori.

Men de er også afhængighedsskabende og farlige.

- Opioider er for eksempel farlige i den forstand, at de hæmmer centralnervesystemet. De er sløvende og hæmmer vejrtrækningssystemet, forklarer Charlotte Andersen og understreger, at misbrug af disse stoffer i værste tilfælde kan føre til døden.

TV 2 Kosmopol har tidligere fortalt, at misbrugscentrene oplever, at opioder er blevet et stof, som flere unge tager, og at det er nemt at skaffe i københavnske kiosker.

- Det er stoffer, man kan få en effekt af, og som har en gensalgsværdi. Det kan være, at dem, der får dem til at forsvinde, selv bruger dem. Man kan også forestille sig, at de bliver solgt videre på det illegale marked, siger hun.

- Medicinsvind er uacceptabelt

På det enkelte plejehjem er det, ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, ledelsens ansvar at sikre rammerne for medicinhåndteringen. Det skal håndteres af personale, som har fået oplæring i det, men de har et individuelt ansvar for at følge instrukserne.

- Medicinsvind er uacceptabelt. Det må simpelthen ikke forekomme, siger overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, Charlotte Hjort, til TV2 Østjylland.

Styrelsen har ikke dens egen statistik på, hvor ofte svind forekommer.

- Det er svært at vurdere, hvor meget og hvor lidt, der er uheld og utilsigtede hændelser, og hvor meget, der er rent tyveri. Men som sagt er det uacceptabelt. Så det skal man kontrollere. Man skal have systemer til at sikre, at der ikke sker medicinsvind, siger Charlotte Hjort.

Årsagerne til, at medicin forsvinder, bliver da heller ikke altid opklaret. Men ud af de 38 kommuner, der har oplevet svind, oplyser 23, at der er sket politianmeldelse i én eller flere sager.

To kommuner fortæller supplerende, at de har bortvist én eller flere medarbejdere. Om medicinsvindet rundt omkring har haft ansættelsesmæssige konsekvenser for flere medarbejdere vides ikke.

Hos Kommunernes Landsforening garanterer fungerende formand for Sundheds - og Ældreudvalget, Sisse Marie Welling, at medicinsvindet, som TV2 Østjylland har dokumenteret, vil blive taget meget alvorligt.

- Derfor er det her bestemt også noget, vi skal have undersøgt nærmere, så vi kan finde ud af, hvad omfanget er, og hvad der mere præcist ligger bag jeres undersøgelse. Medicinen skal ikke forsvinde. Men når det er sagt, er der selvfølgelig forskel på, om der forsvinder et par Panodiler, eller om omfanget er større og mere systematisk, siger hun til TV2 Østjylland.

En af de mest omtalte sager om medicinsvind i nyere tid handler om en SOSU-hjælper fra Plejecenter Tirsdalen i Randers.

I den sagen, hvor det mest alvorlige, hun blev kendt skyldig i, var fire drabsforsøg, blev hun også dømt for medicintyveri på plejehjemmet, hvor hun var ansat.


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik