Nye alvorlige fejl fundet i sag om brystkræft

Kvinder med tydelige symptomer på kræft blev ikke straks sendt til behandling eller yderligere undersøgelser på Ringsted Sygehus.

En gruppe kvinder blev ikke straks sendt til den rigtige form for undersøgelse på Ringsted Sygehus, selvom deres læge havde oplyst om konkrete symptomer på brystkræft.

De fik i stedet lov til at vente sammen med patienter, hvis behandling eller undersøgelse ikke hastede, og de fik alene en mammografi, selvom de burde havde haft en udvidet undersøgelse.

Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Dermed vokser sagen om håndteringen af undersøgelser for brystkræft i Region Sjælland - en sag, der undersøges både af Styrelsen for Patientsikkerhed og politiet.

De nye forhold er opdaget af Patienterstatningen, der har fundet visitationsfejl for en gruppe kvinder, der allerede er omfattet af mammografi-sagen.

Ifølge Region Sjælland er der ikke tale om en systematisk forkert praksis, og fejlene har ændret ikke ved den gruppe kvinder, der allerede er identificeret til at være omfattet af den første sag.

Fundet blandt kvinder ramt af kræft

Problemerne er fundet i den første gruppe indsendte journaler, der omfatter brystundersøgelser på Ringsted Sygehus i perioden 1. marts 2013 til 24. maj 2017. Det er kvinder, hvis kræft allerede er opdaget og behandlet, og hvor deres patientforløb er ved at blive gennemgået af Patienterstatningen.

Ved en fejl kom kvinderne ikke i den rigtige gruppe af patienter, og det betød at de ikke så hurtigt som de burde blev indkaldt til videre undersøgelser eller behandling.

- Det ændrer ikke på sagens omfang eller alvoren i den. Det er stadig den samme gruppe kvinder, og hovedproblemet er uændret at man afstod fra klinisk mammografi og nøjedes med alene røntgenundersøgelse for dem visiteret til den mindst alvorlige gruppe. Hvis man havde lavet klinisk mammografi, når det var relevant, ville man også have fanget de fejlvisiterede, siger Leif Panduro Jensen, der er koncerndirektør i Region Sjælland.

Skal undersøges nærmere

Det er Patienterstatningens gennemgang på de første patienter, der viser, at der også er kvinder, som er fejlvisiteret som om de havde uspecifikke symptomer, selv om henvisningen viste konkrete symptomer. Nogle af disse fejlvisiterede kvinder har derfor også fået en mangelfuld brystundersøgelse.

- Der er desværre sket eksempler på fejlvisitioner af kvinder med konkrete symptomer i de første tilbagemeldinger fra Patienterstatningen - noget vi vil dykke videre ned i og undersøge nærmere, siger Leif Panduro Jensen.

304 sager

Sagen handler stadig om de i alt 304 kvinder, hvor Patienterstatningen er i gang med at gennemgå flere af patientforløbene. Alle kvinderne har fået kræft i den periode, hvor de mangelfulde brystundersøgelser foregik på Ringsted Sygehus og har måske været omfattet af det. Patienterstatningen skal vurdere, om de 304 kvinder har ret til erstatning.

Leif Panduro Jensen siger, at kvinderne i Region Sjælland ikke skal være nervøse for, om det også er sket i forbindelse med deres undersøgelse, da regionen har taget kontakt til de kvinder, der kan være berørt.

Til gengæld forklarer Leif Panduro Jensen, at 110 kvinder, der er omfattet af mammografisagen, ikke har reageret på henvendelserne fra Region Sjælland

- Denne gruppe kvinder har ikke reageret på vores gentagne henvendelser, og de er dermed hverken vendt tilbage til afdelingen eller har på et tidspunkt takket nej til fornyet undersøgelse. Vi er selvfølgelig meget opmærksomme på at balancere hensynet mellem at kontakte de berørte kvinder gentagne gange, hvis de ikke svarer, og at det kan virke intimiderende, at regionen bliver ved med at søge kontakt, når borgeren har valgt ikke at svare, siger Leif Panduro Jensen.

Regionsrådsformand vil til bunds i sagen

Heino Knudsen, Regionsrådsformand Region Sjælland, ser med stor alvor på de nye oplysninger fra Patienterstatningen:

- Disse nye oplysninger viser, at det store fokus vi har fra regionsrådets side på at komme helt til bunds i denne sag er rigtigt. Derfor er jeg også tilfreds med, at alle patientforløb bliver minutiøst gennemgået i samarbejde med patienterstatningen, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

- Sagen er en meget ulykkelig sag, som regionen på det dybeste har undskyldt overfor de berørte kvinder. Regionen har haft, har og vil fremover have fokus på at tage hånd om de berørte kvinder og tilbyde dem bedst mulig hjælp, ligesom der er fokus på at sikre kvaliteten i brystundersøgelserne nu og fremover, siger Heino Knudsen.

 
 
Foto: TV 2 Øst - grafik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik