74-årig er skoleven, og det kan måske være en del af en løsning på et problem, siger ekspert

Frivilligt initiativ i skolerne skal hjælpe på mistrivsel og skolevægring blandt børn. For 74-årig giver det mening at hjælpe, hvor hun kan.

Hver torsdag og fredag kommer 74-årige Eyde Jeppesen hjem og er glad og ør i hovedet.

Som såkaldt skoleven besøger hun nemlig Gilbjergskolen i Gilleleje, hvor hun er en ekstra støtte og er sammen med eleverne i timerne.

- Man bliver så glad af at hjælpe børnene, og man bliver så opløftet, når man går hjem med en følelse af, at man har udrettet noget og gjort nogle glade, fortæller hun til TV 2.

quote Man spotter hurtigt, hvis en elev sidder lidt alene

Eyde Jeppesen, pensionist og skoleven

Skolens Venner er en organisation, der organiserer frivillige over hele landet, som har lyst til at hjælpe på deres lokale folkeskole ved at være med i nogle timer hos bestemte klasser. Skolevennerne skal ikke stå for undervisning, men blot være et par ekstra hænder.

Ifølge organisationen er deres hovedformål at "bekæmpe mistrivsel blandt børn og unge" gennem ekstra voksentid, omsorg og støtte.

Det sker som led i en kedelig statistik, der viser, at flere børn mistrives og lider af skolevægring. TV 2 har også tidligere beskrevet, hvordan fraværet i folkeskolen er stigende.

Kan give ekstra omsorg

Oftest er det pensionister ligesom Eyde Jeppesen, der er en del af det frivillige initiativ. Hun var selv på vej i Brugsen, da hun i 2018 blev stoppet og spurgt, om hun havde hørt om at blive skoleven.

Eyde Jeppesen meldte sig hurtigt, for hun havde jo tiden til det.

- Vi ved jo, at det er svært med så mange børn i klasserne, og at der er nogle, der kan bruge en ekstra hånd, så der gik ikke længe, før jeg meldte mig, siger hun.

(Artiklen fortsætter efter boksen.)

Krav til skolevenner

En skoleven skal som udgangspunkt kunne bruge to timer om ugen på det frivillige arbejde.

For at blive en del af indsatsen skal de frivillige først til en samtale, og der indhentes en børneattest. Skolevennerne har også tavshedspligt.

Det er læreren, der leder undervisningen, og de frivillige er derfor en ekstra hjælper, der ikke må gå ind og erstatte læreren.

I dag er der skolevenner på 82 skoler i 28 kommuner.

Indsatsen er støttet af både Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Danske Skoleelever.

Kilde: Skolens Venner

Hun er både med i madkundskab for 6. klasse og i sy og design for 3. klasse. Eleverne i madkundskab har hun tilbragt tid med, siden de gik i 3. klasse, og hun kender dem derfor rigtigt godt.

- De små elever kommer styrtende og krammer en, og de fortæller om deres liv og spørger ind til mig, fortæller Eyde Jeppesen, der tidligere arbejdede i en regnskabsafdeling.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Eyde Jeppsen hjælper blandt andet i madkundskab og i sy og design. Hun syer nemlig meget i sin fritid og med sine børnebørn, og derfor gav de fag fint mening for hende.
Eyde Jeppsen hjælper blandt andet i madkundskab og i sy og design. Hun syer nemlig meget i sin fritid og med sine børnebørn, og derfor gav de fag fint mening for hende.
Foto: Privatfoto

Eyde Jeppesen fungerer som en ekstra støtte og person, eleverne kan gå til i timerne. Når hun er med i madkundskab, går hun eksempelvis rundt og tjekker sammen med børnene, om ingredienserne er afmålt rigtigt og hjælper til.

- Og hvis en elev er lidt urolig, så sætter jeg mig ved dem og spørger lidt ind til deres fritidsinteresser, og så bliver de lidt mere rolige, fortæller hun.

quote Vi tager ikke lærernes plads eller står for undervisningen

Eyde Jeppesen, pensionist og skoleven

Men meget af tiden er hun også bare til stede som en ekstra voksen, eleverne kan gå til.

- Man spotter hurtigt, hvis en elev sidder lidt alene, og når man har set hinanden an, så giver det ofte en fortrolighed, hvor de godt kan fortælle, hvis de har en dårlig dag eller har brug for noget hjælp.

Kan du forstå, hvis nogle tænker, at det er et problem, at det overhovedet er nødvendigt at have frivillige i folkeskolerne?

- Nej, for vi tager ikke lærernes plads eller står for undervisningen. Vi er her kun som en ekstra støtte for børnene, og det hjælper også læreren til at få mere ro på undervisningen, når vi er der, siger hun.

Kan forbedre trivsel

Et initiativ som skolevenner kan muligvis have en positiv betydning for børns trivsel i skolerne.

Det vurderer Frederikke Skaaning Knage, der er postdoc på Institut for pædagogik og uddannelse på Aarhus Universitet og har skrevet ph.d. om skolevægring, der dækker over, når et barn har fravær fra skolen i længere tid.

- Nogle af de børn, jeg har talt med, beskriver, at de finder tryghed i nogle voksne, man måske ikke umiddelbart forventede. De giver udtryk for, at det er vigtigt at have en tryg voksen og omsorgsrelation, og det kan nogle af de her måske give dem, siger hun.

Som eksempel fremhæver hun, at hun har interviewet en pige, der var blevet gode venner med rengøringsassistenten på skolen. Hun oplevede nemlig, at hun havde tid til at tale med hende på en anden måde end en af lærerne, som af gode grunde også blev opsøgt af en masse andre børn.

Frederikke Skaaning Knage understreger, at et initiativ som skolevenner ikke løser alle problemerne, men at hun overordnet tror, at det kan være en god støtte for nogle elever.

- Voksne udefra kan komme ind og være noget andet for eleverne. Det er godt at have nogle ekstra hænder og nogle, der har en ekstra omsorg, siger hun.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Sådan beskriver eleverne i 6. klasse at have Eyde Jeppesen som skoleven.
Sådan beskriver eleverne i 6. klasse at have Eyde Jeppesen som skoleven.
Foto: Privatfoto

Kan bygge bro mellem generationer

Eleverne skriver blandt andet om Eyde Jeppesen, at de synes, hun er en god hjælper og altid har humøret højt og er hyggelig.

Også Rikke Damkjær, der er lærer på Gildbjergskolen i Gilleleje i den 6. klasse, som Eyde Jeppesen er til stede i, er glad for de ekstra hænder.

Hun oplever især, at det giver rigtig god mening i de praktiske fag, hvor børnene selv har hænderne i det, og de kan have behov for at få vist ting.

- Eyde er en ekstra hjælper for dem, og så kan hun også skabe en god relation generationerne imellem, fortæller hun.

Hun så allerhelst, at der var ressourcer til en ekstra læreruddannet i fagene. Men selv hvis det var tilfældet, ville hun stadig gerne have en skoleven i klassen, fortæller hun.

- De kommer jo, fordi de er interesserede i børnene, og de får en god relation til hinanden. Det har de også til os lærere, men vi er jo de professionelle, så at der kommer nogle andre og vil være sammen med dem på en anden måde, kan de begge profitere af, siger hun.

Eyde Jeppesen vil kun opfordre andre til også at blive skolevenner i deres lokalsamfund.

- Der er mange, der sidder og keder sig, når de er blevet pensionister. Man behøver ikke være god til dansk eller at regne for at være med – alle ville kunne hjælpe, siger hun.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik