Forsker: Afkriminalisering kan være den bedste løsning for Danmark

I mange andre lande har man valgt at ændre lovgivningen i forhold til cannabis, men i Danmark er der ingen konkrete tiltag i sigte.

På et doorstep 6. september blev justitsminister Peter Hummelgaard (S) spurgt ind til legalisering af cannabis. Her kaldte han diskussionen om en legalisering for spændende.

Han understregede dog, at det er en diskussion, der bør foregå ud fra et sundhedsfagligt synspunkt.

quote Jeg synes, at man skal se det fra et helhedsperspektiv. Vi har stoffer i samfundet, og der er folk, der ryger cannabis. De illegale stoffer får vi ikke væk

Esben Houborg, lektor ved Center for Rusmiddelforskning

I flere andre lande – som Portugal, Tyskland, Uruguay og USA – har man valgt at afkriminalisere eller legalisere cannabis.

I Holland har det i mange år været lovligt via den såkaldte coffee shop-model.

I Tyskland er der en lov på vej, der legaliserer rekreativt brug af cannabis. Det betyder, at man sandsynligvis snart vil kunne købe og indtage cannabis helt lovligt.

Lovforslaget i Tyskland vil gøre det lovligt for voksne at besidde op til 25 gram hash, have 3 cannabisplanter i hjemmet og købe cannabis i særlige hashklubber.

Men i Danmark er cannabis stadig ulovligt både at besidde, sælge og bruge. Diskussionen har dog igen fået vind i sejlene efter skudepisoden på Christiania i august, hvor fem blev såret og en dræbt.

Ekspert er uenig

TV 2 har talt med Esben Houborg, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning. Han er ikke enig med justitsministeren i, at man bør se på diskussionen om legalisering af cannabis ud fra et overvejende sundhedsfagligt synspunkt.

quote Man kan ikke sige, at en legalisering får forbruget til at stige

Esben Houborg, lektor ved Center for Rusmiddelforskning

- Jeg synes, at man skal se det fra et helhedsperspektiv. Vi har stoffer i samfundet, og der er folk, der ryger cannabis. De illegale stoffer får vi ikke væk. Spørgsmålet bør være, hvordan vi lever med stoffer, så de får så få mulige samfundsmæssige omkostninger som muligt, forklarer han.

Han understreger, at Center for Rusmiddelforskning netop nu er i gang med at lave en litteraturgennemgang af emnet. Det betyder, at man gennemgår eksisterende forskning på området.

En stor del af diskussionen handler ifølge Esben Houborg om, hvor meget forbruget af cannabis vil stige efter en legalisering, og hvor mange der vil få misbrugsproblemer med cannabis. Men ifølge ham er det svært at forudse.

- Når vi kigger på litteraturen, så er der ikke noget entydigt billede. Man kan ikke sige, at en legalisering får forbruget til at stige.

Han henviser til, at man i nogle studier – primært fra USA – ser eksempler på, at forbruget ikke er steget blandt de unge, mens det er steget hos de ældre forbrugere. Det er derfor svært at svare entydigt på, hvad legalisering har af konsekvenser.

Han uddyber, at det ofte handler om, hvilken model af legalisering man vælger at bruge:

- Det handler ofte om, hvor meget man regulerer adgangen til cannabis. Har man et meget frit marked, som man ser i delstaten Colorado, eller har man et statskontrolleret marked, som man har valgt i Uruguay.

Esben Houborg henviser til, at det i det sydamerikanske land siden 2013 har været lovligt at købe det euforiserende stof fra godkendte apoteker, hvis man bor i Uruguay og er fyldt 18 år.

Afkriminalisering kan være den bedste løsning

I Portugal har euforiserende stoffer herunder cannabis været afkriminaliseret i mange år.

Det betyder, at der ikke er tale om en decideret legalisering. Men stofbrugere har mulighed for at være i besiddelse af op til ti dages forbrug af eksempelvis hash – uden at det har nogen strafferetslige konsekvenser.

Portugal lå inden afkriminaliseringen i toppen af lande i Europa med højst dødelighed blandt stofbrugere. Men den ærgerlige tendens ser ud til at være blevet vendt.

Til spørgsmålet om, hvad der kunne være den bedste løsning for Danmark, peger Esben Houborg på en lignende model. Men som i Portugal er det ikke kun cannabis, der bør afkriminaliseres, mener han.

- Jeg er personligt blevet fortaler for, at vi afkriminaliserer al narkotika. Erfaringer, vi har med afkriminalisering fra forskellige andre lande, viser, at det ikke ser ud til, at forbruget kommer til at stige. Til gengæld kan man fjerne nogle af de negative indvirkninger, man får ved at kriminalisere individer.

Ingen konkrete planer for Danmark

TV 2 har rakt ud til Sundhedsministeriet for at høre, hvad de synes om, at Peter Hummelgaard mener, at det overordnede ansvar ligger hos dem.

De har ikke ønsket at kommentere på den konkrete henvendelse, men skriver i et skriftligt svar:

- Regeringen har ingen planer om at legalisere hash eller at igangsætte forsøg på området.

Ministeriet henviser desuden til, at Københavns Kommune i februar fremsatte et spørgsmål om en prøveordning om legalisering af cannabis i København.

Men i august valgte regeringen at afvise en legalisering af cannabis, også selvom der kun var tale om en forsøgsordning.

- Vores afvisning skyldes, at der er gode grunde til at fastholde forbuddet mod cannabis som rusmiddel, skrev sundhedsminister Sophie Løhde (V) i august.

Hun henviste til et notat fra Sundhedsstyrelsen, der peger på, at brug af cannabis kan føre til forøget risiko for angst og panikreaktioner samt risiko for psykoser. Hun henviser desuden til, at Rigspolitiet ikke kan afvise, at en legalisering vil føre til øget forbrug.

TV 2 har også rakt ud til justitsminister Peter Hummelgaard. Han skriver i et skriftligt svar:

- Jeg anerkender diskussionen om legalisering og afkriminalisering af hash, men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg personligt er skeptisk over for et sådant tiltag. Som justitsminister hæfter jeg mig ved, at politiet vurderer, at legalisering af hash ikke i sig selv vil medføre et markant fald i organiseret kriminalitet, men at kriminaliteten formentlig i højere grad vil flytte til andre kriminalitetsområder, skriver han og fortsætter:

- Afhængigt af, hvordan en legalisering gennemføres, er det også Rigspolitiets vurdering, at der vil være en risiko for, at fortjenesten på illegal hash fortsat vil være så høj, at de kriminelle vil kunne underbyde det legale marked, og så er vi lige vidt. Derudover er der også en række sundhedsmæssige perspektiver, der bør indgå i diskussionen.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik