I månederne op til Fields-skyderi blev mistænkt afvist i psykiatrisk specialtilbud

I tiden op til skyderiet blev den formodede gerningsmand trappet voldsomt ned i antipsykotisk medicin.

Den 22-årige formodede gerningsmand til skyderiet i Fields blev afvist i et specialiseret psykiatrisk tilbud målrettet unge med skizofreni og psykose.

Det fremgår af en kortlægning af den formodede gerningsmands forløb i psykiatrien i halvåret op til skyderiet, som TV 2 har lavet i samarbejde med Frihedsbrevet.

Kortlægningen baserer sig på en række kilder med kendskab til sagen, politiets fund hos den formodede gerningsmand og hans forklaring umiddelbart efter skyderiet.

Af kortlægningen fremgår det, at den formodede gerningsmand henvendte sig på den psykiatriske skadestue på Amager et halvt år før skyderiet. Herfra blev han i alt henvist fire gange rundt til forskellige afdelinger på Psykiatrisk Center Amager.

En af de afdelinger, er det specialiserede tilbud målrettet unge med debuterende psykose og skizofreni, Opus.

Sådan har vi gjort

TV 2 og Frihedsbrevet har i de seneste måneder arbejdet på at kortlægge den 22-åriges forløb. Kortlægningen bygger på en lang række af kilder, fund i den 22-åriges lejlighed og den 22-åriges forklaring umiddelbart efter skyderiet.

Kilderne udtaler sig på betingelse af anonymitet. Det har TV 2 accepteret, da der er tale om fortrolige oplysninger af en væsentlig offentlig interesse.

Her blev han ifølge flere kilder afvist med henvisning til, at han under en tidligere indlæggelse i børne- og ungdomspsykiatrien havde udvist symptomer på psykose. I Region Hovedstaden er det netop et kriterie for at blive behandlet i Opus, at psykosen først er blevet opdaget inden for et år før henvisningen.

Peter Handest har selv en fortid som psykiater i Opus. Begrundelsen for afvisningen kalder han ”fuldstændig absurd”.

- Jeg bliver ked af, at de er så pressede i de her tilbud. En afvisning som denne handler om kapacitet. Det er da ikke en regel, der er lavet for patienternes skyld. Patienter med denne her diagnose har stor gavn af Opus – også selvom deres psykose har varet længere end et år, siger Peter Handest.

Han har en lang karriere bag sig i psykiatrien, hvor han blandt andet har været overlæge på den psykiatriske afdeling på Hvidovre Hospital.

- Det sker hver uge

Afvisninger med henvisning til debuttidspunktet er hverdag i Region Hovedstadens Opus-afdelinger. Det fortæller Casper Westergaard, der er overlæge i Opus på Psykiatrisk Center Glostrup.

- Det sker hver uge. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at patienter, som tidligere er kendt med psykosesymptomer, ikke vil have gavn af vores tilbud. Vores kapacitet er strakt til det yderste med at give tilbuddet til dem, som har krav på det, fordi de lever op til alle tre kriterier, siger Casper Westergaard med henvisning til, at patienterne skal have psykose og skizofreni opdaget inden for det seneste år.

Han understreger, at han ikke forholder sig til den konkrete sag.

Fantasier om drab

Ifølge TV 2s oplysninger fortalte den formodede gerningsmand åbent sine behandlere om fantasier, der kredsede om drab og massemordere. Her kan det netop have haft en betydning, at den formodede gerningsmand er blevet henvist fire gange rundt i systemet.

- Det er ikke altid, at lægerne når at sætte sig ordentligt ind i det forløb, kollegaerne har haft med patienten. Eller endnu værre: Ofte betvivler de kollegaernes konklusioner, og så begynder udredningen eller behandlingen fra bunden igen, siger Peter Handest.

Psykiatrisk Center Amager har i løbet af det seneste år været under massivt pres blandt andet på grund af midlertidige lukninger af et afsnit forårsaget af personalemangel. Det bekræfter flere kilder på centeret over for TV 2. Ifølge kilderne har tidlige udskrivninger og afvisninger i akutmodtagelsen på grund af det midlertidigt lukkede sengeafsnit lagt ekstra pres på centerets ambulante tilbud.

Netop i et af centerets ambulante tilbud blev den 22-årige mand ifølge TV 2s oplysninger trappet voldsomt ned i antipsykotisk medicin i tiden op til skyderiet.

Peter Handest understreger, at der kan være gode grunde til at trappe ned, som for eksempel bivirkninger og patientønsker.

- Men hovedreglen er at gøre det langsomt, mens patienten følges nøje, så der bliver handlet, hvis nedtrapningen får psykosesymptomerne til at vende tilbage. Mit indtryk er, at der ikke altid er den tid i de ambulante tilbud, og heller ikke på sengeafsnit for den sags skyld, siger han.

Afviser fejl

Kort efter skyderiet nedsatte Region Hovedstaden og Sundhedsministeriet en taskforce med det formål at undersøge, om skyderiet kunne have været undgået med et anderledes forløb i psykiatrien.

- Det er jo ikke sådan, at alt er perfekt, bevar mig vel, sagde taskforcens formand, Tina Gram Larsen, der til daglig er lægefaglig direktør i Region Nordjyllands psykiatri, inden hun tilføjede:

- Men vi tænker faktisk ikke, at noget er gået galt.

I dag afviser Region Hovedstaden at svare på spørgsmål om den overordnede vurdering af forløbet og taskforcens konklusioner.

Hallur Gilstón Thorsteinsson, der er centerchef på Psykiatrisk Center Amager anerkender dog, at de på grund af stort pres må prioritere i deres patienter.

- Vi ser generelt et stort pres på psykiatrien. Det betyder, at vi har mange patienter. Hvis vi havde færre patienter eller flere ansatte, så ville vi kunne se patienterne hyppigere især i den ambulante psykiatri. Men man skal ikke være bekymret som patient, siger han.

Kan du garantere, at et ungt menneske, der henvender sig her på Psykiatrisk Center Amager for at få hjælp, får den hjælp, som det har brug for?

- Ja. Det kan jeg garantere. I vil ikke opleve, at der er patienter med akutte behov, som bliver afvist i vores skadestue eller ikke bliver indlagt, siger centerchef Hallur Gilstón Thorsteinsson.

Skal det forstås sådan, at du kan garantere, at de her problemer i psykiatrien ikke går udover behandlingen?

- Vi bliver nødt til at lave nogle prioriteringer, og det gør vi hver evig eneste dag. Så de mennesker, der har den mest akutte behov for hjælp, får hjælpen. Der er ingen tvivl om, at psykiatrien mangler ressourcer.

Peter Handest ønsker ikke at pege på ét konkret punkt i forløbet, som kunne have forhindret den tragiske afslutning, men han er ikke imponeret over forløbet.

- Det lyder fuldstændig som et eksempel på standarden i den danske psykiatri, og den er ikke god, siger han.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik