Tårnby-borgmester: Her er mine løfter til borgerne de kommende fire år

Allan S. Andersen (S) er manden bag roret i Tårnby Kommune, og de næste år skal ifølge borgmesteren bruges på at fortsætte kommunens udvikling.

Artikelserie: Det lover din borgmester

I denne artikelserie sætter TV 2 Lorry alle de nye som genvalgte borgmestre i hovedstadsområdet stævne for at drøfte de kommende fire års visioner, udfordringer, løfter og pejlemærker.


Borgmestrene har fået de samme ti spørgsmål og har haft mulighed for at forberede svar, der er blevet indhentet telefonisk.

Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og I - har opnået om fire år?

 • Jeg vil gerne love en videreudvikling af vores boliger og erhvervsudvikling, så vi kommer til at bygge flere andels- og ejerboliger.
 • Vi vil også have mere åbenhed, borgerinddragelse og sammenhængende sagsbehandling. Jeg har været ude og sige, at jeg gerne vil fremskyde borgmesterkontoret, så jeg får mødt borgerne.
 • En mere ambitiøs og bæredygtig klimakommune. Det betyder, at vi skal nedsætte CO2-udviklingen og skal være klimaneutrale.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Det er rekruttering og fastholdelse. Det er noget, som alle kommuner ser ind i. Vi kommer til at kæmpe om de samme inden for velfærdsområderne.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

Jeg kommer til at lægge en strategi for fastholdelse og for rekruttering.

Jeg har sat et arbejde i gang i forvaltningerne, som vender tilbage med bud på, hvordan de kan rekruttere og fastholde.

Vi ser også på alternative personalegoder for fastholdelse og vil give mulighed for mere efteruddannelse. Og så skal vi tiltrække nye medarbejdere. Og det kommer strategien også til at omhandle. Det kunne være sådan noget som uddannelsessteder. Mange under uddannelse vil gerne have uddannelsesmiljøer.

Så fastholdelse, rekruttering, opkvalificering og tiltrækning.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Vi har fået lov af den siddende regering til at lave et helt nyt erhvervsområde i Tårnby Kommune.

Vi har længe gerne ville lave det her erhvervsområde, men det har været svært på grund af lufthavnen blandt andet.

Så den store drøm er, at vi kommer i gang.

Snart bliver planloven ændret, så vi får mulighed for at gøre det, og støjcirkulæret bliver også ændret. Der skal laves lokalplan for området, og vi vil gerne have tiltrække flere arbejdspladser.

Quick fire-runden: Korte svar på komplekse spørgsmål

 • Skat: Hvad kommer der til at ske med kommuneskatten i de kommende fire år?

  Jeg har været ude og sige, at vi fastholder skatten. Men det er ingen hemmelighed, at vi har den udfordring, ligesom mange andre kommuner, at vores indtægter og udgifter ikke passer sammen. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan fortsætte med at yde den velfærdsydelse, som vi gerne vil.

 • Ældreplejen: I hvilken retning vil du tage kommunens ældrepleje?


  Vi ønsker, at vi får en helt ny retning for ældreplejen. Der skal være mere sammenhæng, og vores ældre borgere skal møde de samme medarbejdere fra faste teams, og det skal være lettere at komme i kontakt med ældreplejen. Vi vil have bedre inddragelse af borgerne og pårørende. Og så skal vi have visitationen tættere på borgerne. Så vi bedre kan op og nedjustere efter behov.

 • Daginstitutioner: Hvad vil du gøre for at forbedre kommunens daginstitutioner?

  Vi skal selvfølgelig blive ved med at implementere penge til minimumsnormeringer. Vi ligger omkring minimumsnormeringerne for personalet allerede nu, men vi vil give mulighed for at bruge penge på endnu mere personale på daginstitutionerne.

  Og så skal vi renovere og bygge nyt. Vi mangler daginstitutioner, så vi går og ser på planer for, hvor vi kan bygge nyt.

  Derfor bygger vi en ny integreret daginstitution med både børnehave og vuggestue.

  Vi har også fortsat udfordringer med at få personale nok, så vi skal fortsat arbejde med rekruttering og fastholdelse. Lige nu har vi et lille fald på optaget i daginstitutionsområdet, men vi ved, at der er stor tilflytning til kommunen, så det kan hurtigt ændre sig.

 • Skoler: Hvad skal der ske med skolerne de kommende fire år?


  Det er nogle af de samme midler, som skal bruges på mere personale. Flere lærere og flere pædagoger. Vi vil gerne se på, om vi kan løfte trivslen. Og så ser vi ind i, at vi skal skolerenovere og modernisere det her område.

  Vi har nogle penge til modernisering, og det er en pulje, hvor eleverne, lærerne og forældrene kan være med til at præge, hvordan og hvad vi bygger.

  Og så har vi desværre også problemet med rekruttering og fastholdelse her.

 • Klima og miljø: Hvad vil du gøre for at reducere kommunens CO2-udledning?


  Som kommune vil vi reducere vores CO2-udledning med 70 procent i 2027, 85 procent i 2030 og 100 procent i 2050 i forhold til vores udledning i 1990.

  Samtidig vil vi øge produktionen af vedvarende energi frem til 2030. Det skal op på 15 procent i forhold til 2018, hvor vi kun producerede fire procent vedvarende energi.

  Vi går med en tanke om, at vi måske skal oprette et kommunalt solcelleselskab, så vi fra kommunens side kan sætte flere solceller op.

 • Byudvikling og natur: Hvordan vil du sikre balancen mellem byudvikling og borgernes adgang til natur?


  Det er et godt spørgsmål. Tårnby er kendetegnet ved, at vi har Naturpark Amager som en væsentlig og grøn del af kommunen, og det vil vi gerne bibeholde.

  Samtidig har vi vandet ved Kastrup, Kongelundsskoven og lufthavnen. Vores byudvikling er begrænset af de her forhold, som betyder, at vi ikke kan bygge så meget på grund af de her forhold.

  Vi er ved at udvikle en kommuneplan, hvor det er et fokusområde, at alle skal have adgang til naturen inden for 3-500 meter fra deres bopæl.


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik