Finansiering og ejerskab

TV 2 Kosmopol er en selvejende og selvstændig udbyder af regional public service-journalistik og dækker 2 regioner og 34 kommuner i hovedstadsområdet. Resten af Danmarks regioner og kommuner dækkes af søsterstationerne TV ØST, TV2/FYN, TV MIDTVEST, TV 2 ØSTJYLLAND, TV SYD, TV 2 NORD og TV 2 Bornholm.

TV 2 Kosmopols journalistik udkommer dagligt i TV 2s vinduer og på Kosmopols egen kanal, på tv2kosmopol.dk, Facebook og Instagram. Samt jævnligt på YouTube og Twitter.

Fra 2023 er TV 2 Kosmopol offentligt finansieret af tilskud fra finansloven. TV 2 Kosmopols øvrige indtægter udgør en lille del af mediehusets samlede indtægter.

De otte regionale mediehuse er redaktionelt og økonomisk uafhængige af TV 2. Alle otte regionale mediehuse har dog stadig et tæt samarbejde med TV 2 og sender blandt andet regionale nyhedsprogrammer på TV 2s hovedkanal.

TV 2 Kosmopol er forpligtet af en public service-kontrakt, som løbende indgås med kulturministeren for en flerårig periode. Kontrakterne præciserer, hvilke opgaver TV 2 Kosmopol forventes af udfylde, og udstikker generelt rammerne for mediehuset i den givne periode.

TV 2 Kosmopol værner om sit uafhængige journalistiske arbejde, som sker uden partipolitisk eller ideologisk indblanding.

TV 2 Kosmopol er primært reguleret i Radio- og fjernsynsloven, i bekendtgørelsen om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder samt i public service-kontrakten.

TV 2 Kosmopol er underlagt medieansvarsloven og Pressenævnet, der behandler klager over medier (læs mere under ”Klager”).

TV 2 Kosmopols direktør ansættes af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges af TV 2 Kosmopols repræsentantskab. Medlemmerne i repræsentantskabet er fortrinsvis udpeget af frivillige foreninger i hovedstadsregionen (Læs mere under ”Repræsentantskab”).