Bestyrelse

Bestyrelsen er TV 2 Kosmopols øverste ledelse.

Bestyrelsen har det overordnede programansvar og ansvaret for, at de bestemmelser for regionalt tv, der er fastsat i loven og i medfør af loven, overholdes.


Ansvar og arbejdsopgaver:

Bestyrelsen fastlægger den overordnede strategi for TV 2 Kosmopols udvikling og ansætter en direktør, som har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af TV 2 Kosmopol.

Bestyrelsen fastsætter årligt budgettet for TV 2 Kosmopol. Budgettet sendes til kulturministeren og Folketinget til orientering. Regnskabet for TV 2 Kosmopol udarbejdes af direktionen, revideres af Rigsrevisionen og godkendes af bestyrelsen.

Der er 8-10 årlige møder.

Bestyrelsesformanden deltager løbende i møder med de øvrige regioners formænd og direktører og i et årligt møde med TV 2 Danmarks bestyrelse og direktion. 


Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen skal sammensættes under hensyntagen til medlemmernes personlige og faglige kvalifikationer, således at mediemæssig, kulturel, ledelsesmæssig og erhvervsmæssig indsigt repræsenteres.

Medlemmer af Folketinget, Regionsråd, Europa-Parlamentet eller kommunalbestyrelser kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. Halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert 2. år.Bestyrelsen består frem til udgangen af 2024 af disse medlemmer:

Bestyrelse

Mads Kæmsgaard Eberholst

Mads Kæmsgaard Eberholst

Formand

Cecilie Ørum Petersen

Cecilie Ørum Petersen

Næstformand

Anna Asghari

Anna Bisp Asghari

Bo Kjærulf

Bo Kjærulf

Frede Jørgensen

Frede Jørgensen

Lena Bøgild Willard

Lena Bøgild Willard

Jakob Beck

Jakob Beck

Medarbejderrepræsentant