Repræsentantskab

TV 2 Kosmopol er en selvejende institution under Kulturministeriet.

Pr. 1. januar 2023 består vores repræsentantskab, der mødes 2 gange om året, af repræsentanter fra følgende organisationer:

ARF Multimedier

KLF, Kirke & Medier

Kig og Lyt , (EU-modstandernes lytter- og seerforbund)

Arbejdernes Oplysnings Forbund (AOF)

Liberalt Oplysnings Forbund (LOF)

Folkeligt Oplysnings Forbund (fof)

FORA

Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Fagbevægelsens Hovedorganisation

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd

Idrættens Samarbejdsudvalg

Dansk Kunstnerråd

Kulturelle Samråd

Menighedsrådenes Distriktsforeninger

SIND

INSP!

Foreningen Nydansker

Red Barnet Ungdom

Ungdomsbureauet

Danske Studerendes Fællesråd

6 enkeltpersoner efter ansøgningMedlemskabet er for en 4-årig periode. Den nuværende funktionsperiode trådte i kraft den 1. januar 2023.


Formand er Jens Risum, som repræsenterer Idrættens Samarbejdsudvalg. Hans kontaktmail er: repraesentantsformand@tv2kosmopol.dk

Næstformand er Flemming Thøgersen, som repræsenterer FORA.


Ansøgning om medlemskab for enkeltpersoner
Det er muligt som enkeltperson at ansøge om medlemskab af TV 2 Kosmopols repræsentantskab.

Det er en betingelse for medlemskab, at man bor indenfor TV 2 Kosmopols sendeområde og, at man udelukkende repræsenterer sig selv og altså ikke varetager en organisations interesser.

Det er TV 2 Kosmopols bestyrelse, som udpeger enkeltpersonerne efter ansøgning. Der udpeges højst 6 enkeltpersoner.