Klager

Her kan du læse om dine forskellige muligheder for at klage over vores udsendelser.

Hvis du har en klage eller kritisk kommentar til TV 2 Kosmopol, kan du lettest komme i kontakt med os ved at sende en mail til risros@tv2kosmopol.dk, eller send et brev som almindelig post til TV 2 Kosmopol, Allégade 7-9, 2000 Frederiksberg.

Skriv til redaktionen 


Hvis du har en klage eller kritisk kommentar til TV 2 Kosmopol, kan du lettest komme i kontakt med os ved at sende en mail til risros@tv2kosmopol.dk, eller send et brev som almindelig post til TV 2 Kosmopol, Allégade 7-9, 2000 Frederiksberg.

Henvendelser gælder alle TV 2 Kosmopols platforme.

Mails med konkrete forespørgsler og klager vil så hurtigt som muligt blive besvaret af den relevante journalist eller redaktør.


Klage, hvis du selv er part i sagen

Hvis du er blevet direkte eller indirekte omtalt i en TV-udsendelse eller en artikel eller, hvis du er afbilledet på et fotografi og mener, at TV 2 Kosmopol har overtrådt god presseskik eller givet urigtige faktiske oplysninger, der berettiger dig til et genmæle, kan du sende en skriftlig klage til TV 2 Kosmopol.

Du kan enten skrive direkte til TV 2 Kosmopols direktør Morten Kjær Petersen, mkpe@tv2kosmopol.dk eller pr. brev til TV 2 Kosmopol, Allégade 7-9, 2000 Frederiksberg Att.: Direktør Morten Kjær Petersen.

Al klagebehandling er skriftlig, og du vil modtage et skriftligt svar på din klage fra TV 2 Kosmopol.

Bemærk, at der er en klagefrist på 12 uger regnet fra offentliggørelsen i mediet.

Hvis du ikke er tilfreds med TV 2 Kosmopols svar, kan det indbringes for Pressenævnet senest 12 uger efter, at du har modtaget svaret. Adressen er:

Pressenævnet
Strandgade 100 L, stuen
1401 København K
Tlf. 33 15 55 64
Email: sekr@pressenaevnet.dk


Overtrædelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Klage over overtrædelse af Radio- og fjernsynsloven, herunder TV 2 Kosmopols public service-tilladelse, kan ske ved skriftlig henvendelse til Radio- og TV-nævnet, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V.

Klagefristen er, for så vidt angår indholdet af reklameindslag, senest 4 uger efter indslaget eller programmet er udsendt, og for øvrige forhold 3 måneder efter, at de forhold, der har givet anledning til klagen, er indtruffet.