Livsfarligt og ulovligt: Børn og unge færdes på togskinner

Knap hver fjerde hændelse omkring ulovlig færden på S-banen involverer børn og unge, viser ny rapport. Ifølge Banedanmark er det et stigende problem.

Det er både livsfarligt og ulovligt. Men alligevel oplever lokomotivførere på S-banen stort set hver evig eneste dag personer, der færdes i sporet.

Sidste år indberettede lokomotivførerne i alt 358 hændelser omkring ulovlig færdsel på skinnerne.

quote Man sætter livet på spil, for et S-tog er længere tid om at bremse ned end en bil, og det støjer mindre, så det er vanskeligt at høre, når det kommer.

Niels Hansen, sektionschef hos Banedanmark

Det viser en ny sikkerhedsanalyse fra Banedanmark.

Her fremgår det desuden, at det i knap hver fjerde tilfælde er børn og unge, der færdes i sporene.

- Vi ved, at nogle børn og unge decideret leger på jernbanen. Det kan godt være, at der for dem er noget sejhed forbundet med det. Men som jernbanemand forstår jeg ikke, hvad der får nogen til at gøre noget så livsfarligt, siger Niels Hansen, sektionschef hos Banedanmark, til TV 2 Lorry.

Hvert år dør folk

Han oplyser, at man betragter den ulovlige og farlige færden som et stigende problem. Hvert år opstår der nemlig tragiske ulykker med folk, der bliver kørt ihjel, fordi de går på sporene.

- Man sætter livet på spil, for et S-tog er længere tid om at bremse ned end en bil, og det støjer mindre, så det er vanskeligt at høre, når det kommer, siger Niels Hansen.

Episoderne skaber desuden store gener for både lokomotivførerne og togpassagerer.

- Når lokomotivførerne oplever det, kan de gå hen og blive så forskrækkede, at vi i nogle tilfælde må skifte dem ud, og dermed opstår der ofte forsinkelser, siger Niels Hansen til TV 2 Lorry.

Her er problemerne størst

Ifølge sektionschefen sker de fleste hændelser med ulovlig færden særligt ved Hellerup Station og ringbanen ud mod Nørrebro og Flintholm Station. Det samme gør sig gældende ved København H, Vesterport og Ballerup.

quote I rigtig mange af episoderne antager vi, at det er fordi, folk vil skynde sig og skyde genvej.

Niels Hansen, sektionschef hos Banedanmark 

- Vi har lidt svært ved at finde ud af, hvorfor det lige sker der, da vi sjældent har kontakt med dem, der gør det. Men på ringbanen ser vi blandt andet børn, der leger på jernbanen og spiller fodbold. Der ligger nogle idrætsanlæg, som vi har været i kontakt med, siger Niels Hansen til TV 2 Lorry

Udover børn og unge kan lokomotivførerne have vanskeligt ved at kategorisere, hvem det er, som færdes på sporene. Det ses også i sikkerhedsanalysen, hvor der i cirka to ud af tre hændelser ikke figurerer oplysninger omkring, hvilken persongruppe, der er tale om på sporene. 

Værst i eftermiddagsmyldretiden

Der tegner sig dog et tydeligt billede af, at det særligt er i eftermiddagstrafikken, at problemet er størst.  

- Tilsyneladende er der nogen, der har mere travlt med at komme hjem fra arbejde end på arbejde, da der er færre hændelser om formidddagen. I rigtig mange af episoderne antager vi, at det er fordi, folk vil skynde sig og skyde genvej, siger Niels Hansen til TV 2 Lorry.

Han oplyser, at Banedanmark har forsøgt at sætte hegn op på de mest kritiske steder for at dæmme op for problemet. 

- Men vi oplever desværre, at hegnene bliver ødelagt eller klippet i stykker af personer, der skyder genvej. 

Vigtigt at overholde regler

Niels Hansen mener, at det er vigtigt, at både børn og unge, men også voksne, overholder reglerne for, hvordan man færdes ved jernbanen.

- Som voksen er man rollemodel for både børn og unge mennesker. Ser man sine forældre eller andre voksne ulovligt krydse et spor i stedet for at benytte trapper eller gangtuneller, så kopierer den unge den adfærd og sætter dermed deres eget liv på spil, siger han.

Fakta:

I 2016 var der 358 indberetninger om ulovlig færdsel i sporet på S-banen.

Antallet af hændelser er større end antallet af indberetninger, da der er et stort mørketal.
176 af hændelserne foregik på den fire bane, 123 af dem på stationsområder.
Blandt de stationer, hvor der er flest indberetninger er København H, Vesterport og Ballerup.
Blandt de indberetninger, hvor alderen er medtaget, udgør børn og unge en stor andel af de ulovlige sporkrydsere.

Kilde: Banedanmark

 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik