Høj risiko for abekoppesmitte - disse grupper bliver nu tilbudt vaccinen

SSI vurderer, at der er høj risiko for smittespredning med abekopper blandt alle med flere sexpartnere. Læs længere nede i artiklen, hvem der kan blive vaccineret mod abekopper-virusset.

I en ny risikovurdering for udviklingen af smitte med abekopper skriver Statens Serum Institut (SSI), at der for alle grupper med mange seksualpartnere er høj til meget høj risiko for, at abekopper spredes yderligere.

Blandt mænd, der har sex med mænd og har flere partnere, er risikoen for smittespredning meget høj.

Sandsynligheden vurderes også at være høj for andre grupper med mange seksuelle kontakter, lyder det.


Konsekvensen af smitte vurderes dog at være lav for alle grupper, lyder det i den nye risikovurdering.

- Siden den første risikovurdering, som SSI udarbejdede d. 24. maj 2022, har der været tiltagende smittespredning med abekopper både internationalt og nationalt, skriver SSI.

Dengang blev risikoen for samfundssmitte i Danmark vurderet til at være lav eller meget lav.

Disse grupper bliver tilbudt abekopper-vaccinen

* Personer, der modtager PrEP, som er en forebyggende behandling mod hiv-infektion.


* Personer, der ikke modtager PrEP mod hiv, men som opfylder kriterierne for dette. Det kan være personer, der tilhører målgruppen af mænd, der har sex med mænd, men som har fravalgt PrEP eller ikke kan tåle det.

* Personer, som er i behandling for hiv, og som har en adfærd, der giver større risiko for at få abekopper.

* Er man ikke i PrEP-behandling, kan vaccinen tilbydes, hvis man opfylder et af følgende kriterier:

- Man er en mand, som har sex med mænd og har haft ubeskyttet analt samleje med mindst to mandlige partnere inden for de seneste 12 uger. Faste og kendte hiv-negativ partnere tælles ikke med.

- Man er en mand, som har sex med mænd, og har haft syfilis inden for de seneste 24 uger.

- Man er en mand, som har sex med mænd og har haft klamydia eller gonorré inden for de seneste 24 uger.

* Personer, der er nære kontakter til en, som er smittet med abekopper. Man er nær kontakt, hvis:

- Man bor sammen med en smittet eller jævnligt er i fysisk kontakt med en smittet.

- Man har haft sex med en smittet, som havde symptomer på abekopper.

- Man har haft direkte kontakt med kropsvæsker eller ting, der kan have kropsvæsker fra en smittet på sig, eksempelvis sengetøj.

- Sundhedspersonale, som har haft tæt fysisk kontakt til en smittet, der havde symptomer på abekopper, og som har udført procedurer uden brug af værnemidler.


Kilder: Sundhedsstyrelsen

I Danmark har der ifølge instituttet indtil den 8. august været omkring 35 procent flere tilfælde af abekopper om ugen.

Ifølge de seneste tal fra Statens Serum Institut har 126 personer i Danmark været smittet med abekopper siden det første tilfælde i Danmark den 23. maj.

SSI skriver i vurderingen, at det skal bemærkes, at den er forbundet med en vis usikkerhed.

- Der mangler fortsat viden om eventuelle andre smitteveje og om omfanget af ikkeerkendte tilfælde, skriver SSI.

- Antallet af nye tilfælde vurderes at kunne begrænses væsentligt med forebyggende tiltag så som vaccination af særligt udsatte grupper og øget fokus på hygiejne i miljøer, hvor der er tæt kontakt i forbindelse med seksuel aktivitet.

/ritzau/


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik