300 millioner kroner er tabt på lægernes nye journalsystem

Problemerne med Region Hovedstadens nye IT-system Sundhedsplatformen er så massive, at regionen risikerer en lussing på et trecifret millionbeløb.

Af regionens økonomirapport for 2016 fremgår det, at man forventer en mindre aktivitet alene på Herlev og Gentofte Hospitaler på 336 millioner kroner som følge af Sundhedsplatformen.

quote Når man skal finde besparelser i stor skala, så er man nødt til at skære i personaleressourcen

Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger

Det skriver DR P4 København. 

I et samlet regionsbudget på over 30 milliarder kroner syner det måske ikke af meget, men det kan sagtens blive et problem, vurderer Jakob Kjellberg, der er professor i sundhed ved Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners analyse og Forskning, KORA.

- Det er jo relativt mange penge at mangle, når man har afholdt sine udgifter, hvis man ikke får sine penge hjem, siger Jakob Kjellberg til DR P4 København.

Grundet en fejl i Sundhedsplatformen er hospitalernes behandlinger i månedsvis ikke indberettet korrekt til Landspatientregistret, og derfor kan regionen ikke svare på, hvor stort problemet rent faktisk er.

- Vi er dybest set ved at finde ud af, hvor meget hospitalerne egentlig har lavet i 2016, og det kaster lidt røgslør ud over de samlede tal for vores aktivitet, siger koncerndirektør i Region Hovedstaden, Jens Gordon Clausen til DR P4 København.

Regionen har ifølge sundhedsprofessor Jakob Kjellberg et stærkt fokus på aktivitetsniveau i deres økonomistyring, og derfor er det langt fra hensigtsmæssigt, at overblikket ikke er der.

-Vi mangler betydelige dele af især den ambulante aktivitet, og det er selvfølgelig temmelig uhensigtsmæssigt, siger Jakob Kjellberg til DR P4 København.

Lægerne på Rigshospitalet var bekymrede, da systemet skulle tages i brug. 

Uden overblik er det heller ikke muligt at spekulere i, hvilke konsekvenser de manglende indtægter får, men koncerndirektør, Jens Gordon Clausen, satser på, at besparelser kan udgås.

- Vi er så heldige, at regionens likviditetsniveau er relativt robust, så vi kan godt håndtere en periode, hvor vi ikke opnår den fulde aktivitetsindtægt som forudsat, men det er selvfølgelig ikke nået vi satser på fortsætter, siger koncerndirektøren.

Helt så optimistisk er modtagelsen af de manglende indtægter ikke i Lægeforeningen.

- Vi ved jo, at når man skal finde besparelser i stor skala, så er man nødt til at skære i personaleressourcen fordi sundhedsvæsnet er personaletungt, siger formand for Yngre Læger, Camilla Rathcke til DR P4 København.

I følge hende er hospitalerne nået det punkt, hvor der ikke kan skæres mere på personalet.

-Jeg synes vi har en forpligtigelse til at sige fra. Både over for vores arbejdsgiver, men også over for politikerne og sige, at nu begynder vi at nærme os et niveau, hvor kvaliteten knap nok hænger sammen mere, siger Camilla Rathcke.

 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik