Mens danskerne sorterer mere og mere, er det anderledes med skraldespandene i byrummet

Hvad der sker med affaldet fra skraldespandene i byrummet? Bliver det sorteret, ligesom affaldet skal fra private hjem og virksomheder? Og kan vi gøre det bedre? Det har Spørg Os-redaktionen undersøgt.

Det er ikke småting, der ender i skraldespandene i byernes parker samt på veje og pladser. Alene i København drejer det sig om over 2.400 tons affald, som hvert år indsamles i det offentlige rum.

Men hvad sker der med affaldet, når skraldespandene er tømt af kommunes folk?

- Det affald, som vi fejer op fra gaden, eller som kommer fra vores affaldskurve, det ryger faktisk på forbrændingen. I lighed med alt det andet restaffald, som også kommer fra husholdningerne, fortæller Jakob Tamsmark, der er enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen hos Københavns Kommune.

Ifølge Jakob Tamsmark vil der være både store klimamæssige og miljømæssige fordele, hvis affaldet bliver sorteret. Men det er ikke så lige til.

København Kommune gennemførte i 2018 et forsøg med affaldssortering udvalgte steder i byen, men der var resultatet nedslående. Alt for mange smed affald i de forkerte skraldespande, så de forskellige affaldstyper blev så blandede, at det meste måtte sendes til forbrændingen alligevel.

(Artiklen fortsætter under videoen.)

Folk smider alle mulige ting i byens skraldespande, fortæller gadefejer Johny Jensen. Han har ikke meget tiltro til, at folk vil sortere i det offentlige rum, hvis de får muligheden.

Men faktisk er det ikke kun københavnerne, som har problemer med at behandle affaldet rigtigt, når de er ude i byrummet.

Forskning viser nemlig, at der stadigvæk er for mange sorterer affaldet forkert, når de færdes på gader og stræder.

Ifølge Lars Kjerulf Petersen, som er miljøsociolog ved Institut for Miljøvidenskab hos Aarhus Universitet, kan de fleste godt finde ud af sortere affaldet i det offentlige rum, men for mange, som sorterer forkert, ødelægger de gode takter.

- Det er et mindretal, der ikke kan finde ud af det. Men det er et relativt stort mindretal, og de kan slet ikke finde ud af det, siger han til TV 2 Kosmopol.

Spørg Os

 • Denne artikel er blevet til på baggrund af TV 2 Kosmopols brugerinddragende fællesskab Spørg Os.

 • Her kan alle skrive ind med deres spørgsmål eller undren fra hverdagen som borger i hovedstadsområdet.

 • Følg med i afstemningen og stil dit eget spørgsmål ved at klikke ind på Spørg Os-siden her.

Ingen lov om affald sortering i det offentlige rum

Der ingen lov, som pålægger kommunerne at sortere affaldet fra pladser, parker og gader. Men er der nogen, der gør det?

Vi har spurgt alle 34 kommuner i vores sendeområde. Ingen har svaret, at de har fuld affaldssortering, og 13 kommuner har svaret, at affaldet køres direkte til forbrænding.

Rødovre Kommune er som den eneste kommune ved at indfase permanente ruminddelte skraldespande på udvalgte steder med tre rum til sortering: restaffald, glas og plast.

Syv kommuner har forsøg i gang, hvor affaldet sorteres udvalget steder.

(Artiklen fortsætter under billedet.)

Behandling af affald fra det offentlige rum i TV 2 Kosmopols sendeområde.
Behandling af affald fra det offentlige rum i TV 2 Kosmopols sendeområde.
Foto: Grafik: Louise Cassens/TV 2 Kosmopol

Sådan håndterer kommunerne affald fra offentlige områder

 • Albertslund: Sender fra skraldespande direkte til forbrænding. Indsamlet affald fra veje og rabatter sorteres i glas, metal og restaffald.

 • Allerød: Sender alt affald direkte til forbrænding.

 • Brøndby: Sender alt affald direkte til forbrænding.

 • Dragør: Sender alt affald direkte til forbrænding.

 • Egedal: Forsøg med sortering i seks fraktioner på udvalgte steder.

 • Frederiksberg: Sorteringsstationer udvalgte steder.

 • Frederikssund: Forsøg med sortering i restaffald, glas og metal på udvalgte steder.

 • Furesø: Sender alt affald direkte til forbrænding.

 • Gladsaxe: Sender alt affald direkte til forbrænding.

 • Glostrup: Sender alt affald direkte til forbrænding.

 • Halsnæs: Sender alt affald direkte til forbrænding.

 • Hillerød: Sender alt affald direkte til forbrænding.

 • Herlev: Sender det meste affald direkte til forbrænding, har forsøg med sortering udvalgte steder.

 • Hvidovre: Sortering i restaffald, glas og metal på udvalgte steder.

 • København: Sender alt affald direkte til forbrænding. Har planlagt forsøg i 2024.

 • Køge: Sender alt affald direkte til forbrænding.

 • Lejre: Sender alt affald direkte til forbrænding.

 • Solrød:  Forsøg med sortering i glas plast, glas/metal samt restaffald

 • Roskilde: Forsøg med sortering i glas, metal, pant og restaffald på udvalgte steder.

 • Rødovre: Sortering i restaffald, glas og plastaffald på udvalgte steder.

 • Vallensbæk: Sender alt affald direkte til forbrænding.

  De kommuner, der ikke er anført, har ikke svaret på vores henvendelse.

Kilde: Kommunernes svar til TV 2 Kosmopol

Egedal Kommune forsøger i øjeblikket med affaldssortering i seks fraktioner, og det går godt.

- Vi oplever, at borgerne er parat til det og gerne vil sortere, siger Lars Krog, som er afdelingsleder på Materielgården i Egedal Kommune. 

Noget af det vigtigste ved affaldssortering i byrummet er, at skraldespandene aldrig bliver  overfyldte. For så viser alle erfaringer, at skraldet ender i de andre fraktioner.

Derfor har affaldsspandene i Egedal Kommune indbygget en sensor, som sladrer, når beholderne er ved at være fyldt.

(Artiklen fortsætter under billedet.)

Egdal Kommune forsøger med affaldssorter flere steder i kommunen. Og de håber at udvide ordningen.
Egdal Kommune forsøger med affaldssorter flere steder i kommunen. Og de håber at udvide ordningen.
Foto: Morten Raarup/TV 2 Kosmopol

Aarhus Kommune har netop afsluttet et toårigt forsøg, hvor affald blev sorteret i glas, hård plast, metal samt restaffald. De er i øjeblikket ved at gennemgå tallene fra forsøget.

Men selv om detaljerne mangler, er kommunens konklusion, at det kan give god mening at kildesortere, hvor potentialet er størst, oftest ”steder, hvor der er flest mennesker og mest affald”, som de skriver til TV 2 Kosmopol.

(Artiklen fortsætter under billedet.)

Aarhus Kommune har i to år forsøgt med omfattende affaldssortering i byrummet.
Aarhus Kommune har i to år forsøgt med omfattende affaldssortering i byrummet.

Ny lov fra 2025

Men selvom der ikke stilles krav til affaldshåndteringen af skraldespanden i parken, skal alle kommuner alligevel snart indføre en eller anden form for affaldssortering.

Et stort flertal af folketingets partier har nemlig indgået et forlig, som fra 1. januar 2025 øger affaldssorteringen i det offentlige rum.

I aftalen står der, at: "Affaldssortering i det offentlige rum skal fremmes, især de steder, hvor der er flest mennesker og mest affald."

Aftaleteksten lader meget være op til åben fortolkning, men ifølge Anders Damgaard, der er seniorlektor ved DTU med speciale i affaldshåndtering, bør man se på, om affaldssortering giver mening alle steder i det offentlige rum.

- Nu er der jo ikke lavet den store forskning i optimeringen af de her skraldespande endnu. Men jeg tænker, at ved store events, festivaler, musikevents, sportsevents og sådan noget, der giver det mening, siger han til TV 2 Kosmopol.

- I mindre parker og sådan noget der tænker jeg, at det er vigtigere at få samlet affaldet ind end at affaldssortere det. Der er andre steder i vores affaldssystem, hvor det er mere vigtigt, at vi får udsorteret til genanvendelse, tilføjer han.

Når Johnny Jensen tømmer skraldespandene, oplever han mange smider skraldet ved siden af.

Spørg Os - Formular

_

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik