Ishøj-borgmester: Her er mine løfter til borgerne de kommende fire år

Merete Amdisen (S) er ny borgmester i Ishøj Kommune efter et bittert magtopgør med bykongen Ole Bjørstorp. I denne valgperiode varsler hun et opgør med den tidligere kultur i byrådet.

Artikelserie: Det lover din borgmester

I denne artikelserie sætter TV 2 Lorry alle de nye som genvalgte borgmestre i hovedstadsområdet stævne for at drøfte de kommende fire års visioner, udfordringer, løfter og pejlemærker.


Borgmestrene har fået de samme ti spørgsmål og har haft mulighed for at forberede svar, der er blevet indhentet telefonisk.


Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og I - har opnået om fire år?

 • Mere åbenhed og mere borgerinddragelse. Konkret skal det indføres, at man kan stille borgerforslag. Informationsniveauet mellem kommune og borger skal højnes, og borgerne skal i højere grad inddrages i beslutningerne, inden de bliver truffet.
 • Inden vi går til valg i 2025, skal vi have bygget en ny afdeling af vores plejehjem. Vi har besluttet i fællesskab at afsætte penge til at udbygge Kærbo, som det hedder, med 30 pladser. Midlerne er afsat, og vi går forhåbentlig i gang næste år, så det står klar inden 1. januar 2026.
 • Der skal igangsættes en modernisering af bymidten med henblik på at skabe mere tryghed, et mere attraktivt forretningsliv og flere grønne byrum. Det skal være sat i gang inden 2026.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Rekruttering af medarbejdere på velfærdsområdet. Hvis vi skal kunne leve op til de forventninger, borgerne har til den nære velfærd, så er vi nødt til at kunne rekruttere sygeplejer, pædagoger og sosu-assistenter.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

Ishøj Kommune skal gøres til en attraktiv arbejdsplads.VI skal arbejde med den lokale identitet, der skal være kort vej fra medarbejder til ledelse og kort vej fra medarbejder til politisk ledelse. Arbejdsmiljøet skal forbedres, og fagforeninger vil nok sige, at man også kunne skrue på lønnen. Men Ishøj er ikke i situation, hvor man kan blive lønførende, desværre.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Jeg drømmer om, at vi realiserer den visionsplan, vi har udarbejdet for Strandparken. Både kystsikring ved at forhøje digerne, men også en masse rekreative anlæg som en del af kystsikringsprojektet.

Det er et kæmpe projekt, som kan bidrage til mere bynær natur og give fiskeyngel mulighed for at vokse sig støre. Nu har vi to havørne i Strandparken. Tænk hvis Strandparken blev et sted, hvor ørne holdt til. Det ville da være fantastisk. Jeg drømmer om, at vi i fællesskab med de andre kommuner langs kysten tager Strandparken til et nyt niveau.

Quick fire-runden: Korte svar på komplekse spørgsmål

 • Skat: Hvad kommer der til at ske med kommuneskatten i de kommende fire år?

  Står det til mig, sker der ikke noget. Kommuneskatten har et godt niveau, som giver borgerne det fornødne velfærdsniveau.

 • Ældreplejen: I hvilken retning vil du tage kommunens ældrepleje?


  Jeg drømmer om, at vi kan beholde den samme høje service, selv om vi bliver flere og flere ældre. Enten skal vi gøre nogle ting smartere, eller også skal vi finde penge fra et andet sted.

 • Daginstitutioner: Hvad vil du gøre for at forbedre kommunens daginstitutioner?

  Indfase minimumsnormeringerne så hurtigt som muligt og samtidig styrke den pædagogiske udvikling ved at understøtte personalets efteruddannelse, så børnene er endnu bedre forberedt på overgangen til skolen.

 • Skoler: Hvad skal der ske med skolerne de kommende fire år?


  Lige nu bliver vi målt på løfteevne i forhold til socioøkonomisk indeks – og det skal vi fortsætte med. Jeg har et mål om at nå op landsgennemsnittet i afgangskarakterer, men det bliver svært. Men det er et mål.

 • Klima og miljø: Hvad vil du gøre for at reducere kommunens CO2-udledning?


  Vi har allerede sat fem millioner ekstra af til det område. Lavpraktisk betyder det, at vi skal fortsætte omstillingen fra benzin og diesel til el i vores bilpark, flere skal gå fra gasfyr til varmepumper og så videre. Blandt os kommunalpolitikere imellem vil jeg opfordre til færre indenrigsflyvninger og tilskynde grøn rejseform på studieture, når det er muligt.

 • Byudvikling og natur: Hvordan vil du sikre balancen mellem byudvikling og borgernes adgang til natur?


  Det er jo et dilemma, og det er den evige kamp. Bygger vi for tæt, for højt, for meget asfalt? Jeg tror, vi skal vænne os til at flytte naturen ind i byrummet, og at vi altid tænker grønt i vores byudviklingsprojekter.

  Jeg vil konkret arbejde på, at vi får mere bynær skov og skovrejsning. Samtidig skal vi blive meget bedre til at styrke biodiversiteten i de grønne arealer, vi allerede har i kommunen. Vi har jo for eksempel en støjvold, som vi har anlagt for kommunale midler. Den kunne man jo beplante for netop at skabe et grønt rum ud af noget, der ikke tidligere var det.

Spørg Os - Afstemning

_