Plejecenter bremset af flylarm – men naboer hører intet

Erhvervsstyrelsen har sat en stopper for Greve Kommunes opførelse af et plejecenter i Tune til stor undren for naboerne og borgmesteren.

- Jeg ved ikke, hvad I kan høre. Men jeg kan bare høre, at fuglene pipper. Jeg tænker ikke, det er den type støj, man ikke vil udsætte de ældre for.

quote Selvfølgelig larmer flyvemaskiner, men de larmer ikke på en måde, så det generer beboerne i Tune.

Pernille Beckmann, borgmester i Greve, Venstre

Sådan siger Greves borgmester Pernille Beckmann, Venstre, mens hun går tur på den mark, hvor hun og et enigt byråd havde besluttet at opføre et plejecenter, så man fortsat kunne dække behovet for boliger til et voksende antal ældre borgere.

Men Erhvervsstyrelsen har givet de planer en brat landing. Marken i Tune ligger nemlig bare omkring halvanden kilometer i luftlinje fra Roskilde Lufthavn, og selvom borgmesteren havde svært ved at høre flyene her til eftermiddag, så er det forklaringen på styrelsens afvisning.

- Selvfølgelig larmer flyvemaskiner, men de larmer ikke på en måde, så det generer beboerne i Tune. Men tværtimod har de nu sørget for, at vi ikke kan udvikle vores by, og det synes jeg, er rigtig ærgerligt, siger Greve-borgmesteren til TV 2 Lorry. 

På en mark i Tune vil Greve Kommune bygge et nyt plejecenter. Men Erhvervsstyrelsen siger nej, der er for meget larm fra lufthavnen. Og dét argument vækker undren.

Tune er støjkonsekvensområde

I fingerplanen for byudvikling i hovedstadsområdet indgår en stor del af Tune i et støjkonsekvensområde omkring Roskilde Lufthavn. Her er der restriktioner omkring byggeri, og det rammer altså også ønsket om et plejecenter.

Men hos de naboer til marken, som vi snakkede med i dag, var holdningen samstemmende: De oplever ikke støjgener fra lufthavnen.

- Altså der er fly, men de larmer jo ikke. Der er ingen støj, så det er meget fint.

- Om sommeren når vi sidder ude i haven, kan der selvfølgelig været lidt. Men det er ikke noget, der generer os. Slet ikke.

Så du vurderer ikke, at beboere på et plejecenter herovre bagved vil få nogle gener?

- Nej, de vil få en dejlig udsigt op til hestene. Så det er helt hen i skoven. 

Sådan lød det fra henholdsvis Freddy Binau, Ruth Witling og Anita Kvistgård, der har boet i Tune i 34, 26 og fire år.

Ministeren inviteret til at lytte

Nu har Greves borgmester inviteret erhvervsminister Brian Mikkelsen på besøg, så han med egne øre kan høre, om støjbestemmelsen kan tolkes mere lempeligt.

- Jeg synes, det er bureaukratisk og tungt. Det håber jeg selvfølgelig, at de vil hjælpe os med at ændre på, siger Pernille Beckmann.

Både Erhvervsstyrelsen og erhvervsministeren er i dag tavse om støjen.

Men i en mail til borgmesteren skrev Brian Mikkelsen i november, at der pågår drøftelser mellem kommunen og de berørte ministerier om mulighederne for at få udarbejdet nye støjberegninger med henblik på at revidere støjkonsekvensområdet omkring Roskilde Lufthavn.

Og hvis ikke det sker, frygter borgmesteren, at det kan få konsekvenser for Tune.

- Det kan det, for vi kan ikke lave ældreboliger, vi kan ikke bygge skoler, vi kan ikke bygge privatboliger. Vi må faktisk overhovedet ikke bygge noget som helst i denne her del af byen.

På onsdag skal repræsentanter fra Greve Kommune til møde i Erhvervsministeriet for at drøfte sagen. I mellemtiden overvejet byrådet alternative placeringer til plejecentret. For tiden er knap. Allerede i 2021 er der behov for omkring 60 nye boliger til kommunens ældre.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik