Lejere trækker boligselskab i retten - kan få betydning for andre lejere

37 lejere fra Tingbjerg i København har slæbt det almennyttige selskab FSB i retten. Onsdag startede sagen i byretten.

Onsdag startede en spektakulær sag i Københavns Byret.

Her har 37 lejere fra Tingbjerg trukket det almennyttige selskab FSB, som de bor til leje hos, i retten.

Baggrunden er en årelang strid om lejernes ret til genhusning i forbindelse med et renoveringsarbejde af tre boligblokke fra 70’erne, der ligger i Brønshøj.

Den store tvist mellem parterne er, i hvilket omfang lejerne er berettiget til kompensation i form af nedslag i lejen for perioden med renoveringen af boligblokkene, hvor der både blev skimmelsaneret og fjernet asbest.

Under renoveringen var det dog kun få beboere som blev genhuset.

I hele perioden betalte alle lejere desuden fuld husleje for deres lejemål.

Mens renoveringsarbejdet stod på, forsøgte beboerne også at råbe Københavns Kommune, som er tilsynsmyndighed for FSB, op.

TV 2 Lorry har tidligere beskrevet, hvordan kommunen nægtede at udtale kritik af FSB og håndteringen af renoveringsarbejdet.

Sagen blev genstand for et samråd, hvor Transport-, Bolig- og Bygningsminister Ole Birk Olesen konstaterede:  

- Kommunen har alle mulige handlemuligheder, som ikke er blevet brugt i den her sag. For eksempel at man kan indsætte en forretningsfører i boligorganisationen, hvis man ikke mener, at boligorganisationen gør tingene på den måde, som de bør gøres.

Retssag kan få stor betydning for almene lejere

Retssagen kan vise sig potentielt at være principiel, da størstedelen af den almennyttige boligmasse blev bygget i 1970’erne, og derfor står over for store renoveringer af lignende karakter.

- Vi har anlagt sagen med et for øje, og det er naturligvis at vinde sagen og dermed få kompenseret beboerne for at have lagt husleje, som de helt uberettiget har betalt i en lang periode, hvor de slet ikke har haft rådighed over deres boliger, siger beboernes advokat Morten Hertz, der er partner hos Invictus Advokater.

Og advokaten vurderer, at lejerne står med gode kort på hånden

- Jeg tror, vi får medhold, for det er for mig at se en klar sag, for vi kan dokumentere den grad af urimelighed, som beboerne har været udsat for. Får vi en domsfældelse i den her sag, kan det meget vel ende med at påvirke den praksis, der er indenfor almene boligselskaber og deres måde at håndtere store projekter på i forhold til genhusning, siger Morten Hertz.

FSB ønsker ikke at udtale sig om den aktuelle sag, mens den kører for retten.

TV 2 Lorry har fået indblik i det almennyttige boligselskabs påstandsdokument, som danner rammen for retssagen, og her fremgår det dog, at FSB modsætter sig langt størstedelen af lejernes påstande.

De anerkender dog, at en del af lejerne har ”krav på et afslag i lejen på hver kr. 17.500 for de gener, som Lejerne har oplevet i forbindelse med renoveringen af Lejernes boliger i 2016/2017”, skriver FSBs advokat Bech-Bruun i påstandsdokumentet.

Retssagen Københavns Byret er offentlig og strækker sig over 5 retsdage og der forventes at blive afsagt dom mandag d. 4. marts.

Denne artikel er d. 21. februar rettet. Tidligere skrev vi, at Ole Birk Olesen havde udtalt, at Københavns Kommune svigtede tilsynspligten. Det er nu ændret, da det ikke var korrekt. Vi har desuden præciseret ordvalget i forbindelse med det omtalte samråd.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik