Handicapforening forlanger bedre klageforhold i brev til borgmester

Københavns Kommunes besparelser på handicapområdet får snart store konsekvenser for udviklingshæmmede borgere. LEV har nu sendt brev til socialborgmester med krav om ændringer.

"Kære Mia Nyegaard. Sårbare mennesker med udviklingshandicap rammes hårdt af Københavns Kommunes nyligt vedtagne kvalitetsstandarder på handicapområdet."

Sådan lyder indledningen i et brev sendt fra Landsforeningen LEV, der varetager udviklingshæmmedes interesser, til socialborgmesteren i København, samt til alle medlemmer af socialudvalget i Københavns Kommune og med kopi til Ankestyrelsen.

Brevet er skrevet efter TV 2 Lorrys dækning af besparelser på handicapområdet i København, der i voldsom grad rammer unge med et udviklingshandicap og deres nærmeste pårørende.

- Den primære årsag til at sende brevet er selvfølgelig at gøre socialborgmesteren og socialudvalget opmærksom på, at kvalitetsstandarderne har dramtistiske konsekvenser for de borgere, der bliver udsat for dem, siger formand for LEV, Anni Sørensen, til TV 2 Lorry. 

​​​​​​Se brevet til borgmesteren her.

Svag gruppe borgere 

I brevet til socialborgmester Mia Nyegaard (R) gør Landsforeningen LEV også opmærksom på deres store bekymring for det, de kalder en handicapbetinget ulighed i retsikkerheden.

Selv hvis Ankestyrelsen underkender Københavns Kommunes beslutning om at fratage de handicappede deres midler i en stor del af sagerne, er det ifølge Anni Sørenseren langt fra alle, som går fri. Det er nemlig kun en begrænset del af de handicappede, som har ressourcer til at tage kampen op og klage til Københavns Kommune. 

- Derfor appelerer vi til, at Københavns Kommune giver klagerne opsættende virkning, så alle der klager, får udsat deres dom, indtil Ankestyrelsen har behandlet sagen til ende. Det er lige før, man kunne få den skumle tanke, at kommunen næsten har forventet, at de ikke vil få mange klager, siger Anni Sørensen og forsætter.

- Men vi regner med, at Ankestyrelsen vil gå imod Københavns Kommune i mange af sagerne. 

Initiativer, Landsforeningen LEV foreslår socialborgmesteren

 • Konsekvent genbehandling af samtlige afgjorte sager (påklagede og ikke-påklagede), når der foreligger afgørelser fra Ankestyrelsen i tilsvarende sager. Genbehandlingen skal ske på baggrund af den linje, som udstikkes i styrelsens afgørelser. 
   
 • Tydelig og eksplicit opfordring fra dig til ledelse og personale i botilbud, værksteder, dagtilbud mv. om at bistå borgerne med at forstå deres afgørelser samt med at påklage dem. 
   
 • Sikre udpegning af værger til borgere uden den fornødne samtykkekompetence, inden der træffes nye afgørelser for disse borgere. Du bør i den forbindelse tydeligt opfordre værgerne til at vurdere behovet for at påklage afgørelserne. 
   

Brev vedrørende retsikkerhed og kvalitetsstandarder på handicapområdet

Sparekrav skal fjernes 

Københavns Kommunes kvalitetsstandarder, som kan oversættes til serviceforringelser på handicapområdet, betyder blandt andet, at unge udviklingshæmmede som Thomas Hansen og Jeff Pitzner må fraflytte deres bosteder, som de i mange år har været trygge ved, for i stedet at flytte i egen bolig.

Samtidig får mange handicappede borgere frataget muligheden for at komme på deres årlige ferie og på udflugter væk fra deres bosted, da den økonomiske støtte til en ledsager er blevet sparret væk, og på bostedet Ny Ellebjerg i Valby har man også solgt sine transportmidler. 

Landsforeningen LEV håber nu, at Københavns Kommune på trods af besparelserne vil leve op til forpligtelser i serviceloven og hjælpe de udsatte handicappede så meget som muligt.

- Vi håber, at kommunen ansætter medarbejdere, som er opsøgende over for de handicappede, for Københavns Kommune har pligt til at finde ud af, om borgerene har brug for hjælp. Det handler om at være langt mere opsøgende og i højere grad være på borgernes side, siger Anni Sørensen. 

Den 20. august afholder Landsforeningen LEV et borgermøde for alle de mange borgere, der rammes af Københavns Kommunens besparelser. Her er socialudvalget og socialborgmester Mia Nyegaard (R) også inviteret.

Mødet finder sted fra klokken 18.00-21.30 på Rentemestervej 45-47 i København NV. 

- Vi håber selvfølgelig, at der kommer et så stort pres på socialudvalget, at de finder de ganske få millioner fra besparelserne på handicapområdet et andet sted, lyder det opfordrende fra Anni Sørensen.  


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik