Hvad skal der ske med Bispeengbuen? Virksomhed skal undersøge mulighederne

Måske river man den ene af de to broer ned og skaber mulighed for flere grønne områder.

Det kan snart være helt slut med Bispeengbuen, som vi kender den.

Gennem tiden har den sekssporede motortrafikvej, der skærer sig gennem tæt bebyggede områder i op til 3. sals højde, givet anledning til en række byplanmæssige og lokalpolitiske hovedpiner i hovedstaden.

Nu tyder noget på, at den skal rives delvist ned og reduceres fra de nuværende to motortrafikvejsbroer til en enkelt.

quote Forhåbentligt bidrager vi også til at forbedre dagligdagen for mange københavnere

Carsten Heine Lund, NIRAS

Ingeniørvirksomheden NIRAS, der har hovedsæde i Allerød, skal nemlig udarbejde en komplet forundersøgelse for en delvis nedrivning af Bispeengbuen i København.

- I NIRAS er vi glade for at få mulighed for at byde ind på løsninger til et så komplekst projekt, der igennem flere år har voldt lokalpolitikere og byplanlæggere hovedpine, siger Carsten Heine Lund, der er senior vice president for Infrastruktur i NIRAS, i en pressemeddelelse.

- En af vores store forcer er, at vores specialister i mobilitet, brokonstruktioner, nedrivning og miljø er vant til at arbejde på tværs af fagdiscipliner, så vi har de helt rette forudsætninger for at gennemføre dette projekt. Forhåbentligt bidrager vi også til at forbedre dagligdagen for mange københavnere.

Komplekst projekt

Det er langt fra nyt, at man vil af med Bispeengbuen, og der er blevet lavet planer for at nedrive broen, bygge en tunnel og genskabe den overdækkede Ladegårdså, der blev ført gennem rør under jorden, da Bispeengbuen blev opført.

Vurderingen er dog, at planernes omkostninger vil være for uoverskuelige.

Forundersøgelsen skal være en slags kompromisløsning, hvor man river den ene af de to broer ned og på den måde skaber mulighed for flere grønne områder og at nedbringe støj og andre gener i området.


Det skal danne grundlag for en efterfølgende politisk beslutning om, hvorvidt projektet skal føres ud i livet eller ej.

- Projektet er ret komplekst, da man på den ene side skal tilgodese de trafikale behov og sørge for, at man ikke skaber flaskehalse og trafikpropper, hverken under selve nedrivningsprocessen eller senere, siger Rune Kure, der er projektleder i NIRAS, i en pressemeddelelse.

- Trafikafvikling og anlægslogistik vil derfor udgøre to afgørende elementer. Desuden skal man se på, hvordan nedrivningsmaterialerne kan genanvendes, mens man samtidigt sørger for, at nedrivningsmetoderne i størst muligt omfang tager hensyn til beboerne i området. Endelig skal projektet naturligvis efterleve alle gældende miljømæssige krav.

Ifølge NIRAS er der to grundlæggende løsninger, nemlig nedrivning af enten den sydlige eller den nordlige bro.

Spørg Os - Afstemning

_