Hvad skal ny københavnsk plads hedde? - flere navne er i spil

En ny plads i København skal navngives, og nu får borgerne mulighed for at give deres besyv med.

En ny plads på Ydre Nørrebro i København vil inden for den nærmeste fremtid se dagens lys.

Området foran Føtex ved Nørrebro Station har i de seneste år været anvendt som byggeplads til Metroselskabet, men skal nu udvides og omdannes til en ny grøn plads med opholdsmuligheder.

Det er hensigten, at pladsen skal være et centralt samlingspunkt for både lokale og besøgende udefra, og Vejnavnenævnet i Københavns Kommune mener i den forbindelse, at pladsen bør have et selvstændigt navn.

Men hvad skal den hedde?

Ifølge Vejnavnenævnet skal den hedde Mimers Plads - det har man i hvert fald besluttet at indstille til Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune, som skal træffe den endelige beslutning.

Det fremgår af høringsmateriale fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Nørrebro Lokaludvalg.

"Når der skal indstilles et nyt plads- eller vejnavn til et område, vil Vejnavnenævnet ofte vælge et navn, der ligger inden for områdets eksisterende vejnavnetema. I dette område af Nørrebro, er nordisk mytologi et af de store navnetemaer, og mange veje og pladser i området er navngivet efter skikkelser i den nordiske mytologi f.eks. de tilstødende Heimdalsgade og Midgårdsgade."

"Vejnavnenævnet indstiller på den baggrund at pladsen navngives: Mimers Plads, idet pladsen ligger for enden af Mimersgade", lyder det i høringsmaterialet.

Lokaludvalg med 6. mulighed

I forbindelse med beslutningen om at indstille navnet Mimers Plads blev fire andre navneforslag også drøftet: 

  • Nørrebro Plads
  • Dagmar Hansens Plads
  • Basar Plads 
  • Palæstinas Plads


I høringsmaterialet fremgår det også, at pladsen i folkemunde er kendt som ”Basargrunden” på grund af de mange lave butikker i området.

Det navn har dog ikke været diskuteret som mulighed for den nye plads i Vejnavnenævnet. Høringsfristen udløber den 6. september og Nørrebro Lokaludvalg er blevet bedt om at give deres besyv med.

Ifølge sekretariatsleder Maja Ingvartsen har man ikke endnu ikke mødtes i udvalget og diskuteret indstillingen eller de øvrige navne, der har været drøftet.

På sin Facebook-side har lokaludvalget dog spurgt sine følgere, hvilket navn de foretrækker og her er "Basargrunden" også en mulighed.

I en mail fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Nørrebro Lokaludvalg fremgår det også, at Borgmester Ninna Hedeager Olsen, der er formand for Vejnavnenævnet, opfordrer til, at Nørrebro Lokaludvalgs borgerpanel høres i sagen.

Den aktuelle plads udvides med vejarealet foran Føtex. Dette areal har i dag navnet Mimersgade med tilhørende adresser. Hvis pladsen navngives, skal adresserne på det inddragede areal ændres fra Mimersgade til pladsens navn og have nye husnumre.

_

_

Spørg Os - Afstemning

_