Lokale kandidater vil gøre betalingsbro gratis

Aftalen var at Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde fjord skulle financieres delvist gennem brugerbetaling. Men lokale kandidater på tværs af partierne vil nu bruge penge på at gøre den gratis.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Alle partierne, undtagen Enhedslisten, står bag den trafikaftale, som i sin tid sikrede, at der blev bygget en forbindelse over Roskilde Fjord. Aftalen var, at staten skød 600 mio. kr. i byggeriet, mens de resterende 1,4 mia. kr. skulle finansieres via brugerbetaling på 14 kr. pr. personbil og 41 kr. pr. lastbil. 

Men især nordsjællandske kandidater, der stiller op i valgkredse som Egedal og Frederikssund tæt ved broen er parate til at afskaffe brugerbetalingen og finde de 1,3 mia. kr. et andet sted.

Det fremgår af en rundspørge blandt fremtrædende kandidater, der ser ud til at have gode chancer for at blive valgt ind i en af hovedstadsområdets fire storkredse.

Her forholder de sig til, om de mener, at det indenfor fem år skal være gratis at køre over Kronprinsesse Marys Bro.

quote For mig er det urimeligt, at den nye bro skal finansieres via brugerbetaling.

Sophie Løhde, Venstre, stiller op i  Egedalkredsen 

Markant tilslutning til gratisbro fra Frederikssund- og Egedalkandidater

Venstres Sophie Løhde, der stiller op i Egedalkredsen og Hans Andersen fra Frederikssundskredsen er begge imod brugerbetalingen: 

- For mig er det urimeligt, at den nye bro skal finansieres via brugerbetaling. Men desværre er der nok ikke et politisk flertal for at ændre på det, lyder det fra Sophie Løhde.  

LIDT HURTIG FAKTA OM BROEN...

* Den nye bro er ikke gratis. Staten har skudt godt 600 millioner kroner i byggeriet. For at få det nye stykke firesporede motortrafikvej over vandet på plads. Resten skal brugerne betale, når de kører over. 

 

* Den nye bro går over Roskilde Fjord - i området ved Frederikssund. Broen hedder Kronprinsesse Marys Bro. Den er 1,4 kilometer lang - og koster cirka 2 milliarder kroner. 

 

* Broen kommer til at føre bilerne over Roskilde Fjord og i en stor bue udenom Frederikssund. Den erstatter den gamle Kronprins Frederiks Bro. Den gamle bro er i dag alt for smal til de mange biler, der skal over hver dag. Og det giver trafikprop. Blandt andet fordi området på den anden side af broen, Hornsherred, er vokset gevaldigt i de seneste år. Mange nye boliger er kommet til. Og det har pressset den gamle bro med trafik.

 

*Broen skal åbne i slutningen af september i år. Så har byggeriet stået på i cirka tre et halvt år. Foreløbig er planen, at det skal være en betalingsbro.

 

*Det kommer til at koste 14 kroner for personbiler per gang, at køre over. Og 41 kroner for lastbiler at bruge den nye bro. Men dem der kommer til at bruge broen er utifredse med, at de skal betale for at køre over. Kritikken kommer både fra lastbilfirmaer, håndværkere og folk der skal have personbilen med over. ​​​​​​

I den borgerlige blok vil også den Konservative spidskandidat i Nordsjælland Mette Abildgaard finde penge til gratis bropassage. Hun stiller op i Egedalkredsen, Frederikssundkredsen og Rudersdalkredsen:

- Ja - meget gerne! Det vil jeg arbejde for, da det ganske simpelt ikke er fair, at det kun ét sted i Danmark skal koste penge at krydse en bro inden for en og samme kommune, skriver Mette Abildgaard i sit svar. 

Hos Socialdemokraterne vil otte af ti kandidater, der har svaret, holde fast i aftalen og ikke finde 1,3 mia. kr. et andet sted for at gøre Kronprinsesse Marys bro gratis for brugerne.  

Men Rasmus Stoklund Holm-Nielsen, der stiller op for Socialdemokratiet i Frederikssundkredsen og David Trads, der stiller op i Egedalkredsen mener også, det skal være gratis at få bilen over broen.

- Jeg mener ikke, at det er rimeligt, at lige præcis de lokale beboere i det her område, skal betale for at køre over broen, siger David Trads, der stiller op i Egedalkredsen.

Fakta om rundspørge blandt folketingskandidater i hovedstadsområdet

TV 2 Lorry har lavet en rundspørge blandt en række af de folketingskandidater, der har gode chancer for at blive valgt ind i hovedstadsområdet. Det er 66 af dem der er blevet spurgt, der har svaret på spørgsmålet: Skal det indenfor 5 år være gratis at køre over Kronprinsesse Marys Bro ? 

Også hos De Radikale går den lokale kandidat Kristian Heegaard ind for at det skal væres gratis at køre over broen. Han stiller op i Fredensborgkredsen og Frederikssundkredsen:

- Ja, ingen andre steder er der brugerbetaling på at køre rundt i egen kommune, siger Kristian Heegaard. 

Læs her, hvad kandidater i de 13 partier har svaret til spørgsmålet om det indenfor 5 år være gratis at køre over Kronprinsesse Marys bro:

Det mener kandidater fra Socialdemokratiet...

Hos Socialdemokraterne vil otte af ti kandidater, der har svaret i rundspørgen, holde fast i aftalen og ikke finde 1,3 mia. kr. et andet sted for at gøre Kronprinsesse Marys Bro gratis for brugerne.  

 

Men Rasmus Stoklund Holm-Nielsen der stiller op i Frederikssundkredsen, siger sådan her:

 

- Ja, det bør det være. I dag er der desværre bred enighed på Christiansborg om at bevare brugerbetalingen. Men vi skal fastholde sagen på dagsordenen. Argumentere for, at det er uretfærdigt, at borgerne i Frederikssund kommune er de eneste, der skal betale for at færdes på vejene i deres egen kommune.

 

David Trads stiller op for Socialdemokratiet i Egedalkredsen i Nordsjællands Storkreds. Han mener også, at det skal være gratis at få bilen over broen: 

 

- Jeg mener ikke, at det er rimeligt, at lige præcis de lokale beboere i det her område, skal betale for at køre over broen, siger han. 

 

Astrid Krag, der stiller op for Socialdemokratiet Grevekredsen, Sjællands Storkreds:

 

- Broen er bygget med den forudsætning, at den skulle finansieres ved brugerbetaling. Hvis man dropper det, så skal man finde pengene andre steder. Det vil gå ud over andre vigtige områder, som vores sygehuse, ældrepleje og anden kernevelfærd. Det synes jeg vil være en forkert prioritering.

 

Mette Gjerskov, stiller op for Socialdemokratiet i Roskildekredsen, Sjællands Storkreds:

 

- Brugerbetaling var en del af aftalen om finansiering af broen. Det har alle vidst. Hvis vi lover at fjerne den allerede om 5 år, så kommer vi til at mangle penge, som vi hellere vil bruge på f.eks. daginstitutioner, sygehusene og ældreplejen.

 

Morten Bødskov stiller op i Rødovre, Københavns Omegns Storkreds for Socialdemokratiet. Han vil ikke love en gratis tur over broen, før den er betalt: 

 

- Nej. Socialdemokratiet kan ikke love, at det bliver allerede om fem år. Det var en del af aftalen om broen, at den skulle finansieres ved brugerbetaling. Så hvis vi gør det gratis at køre over broen, mangler der nogle penge, som vi hellere vil bruge på for eksempel daginstitutioner, sygehusene og ældreplejen, siger Morten Bødskov.  

 

Maria Durhuus, stiller også op for Socialdemokratiet:

 

- Brugerbetalingen var en del af aftalen omkring finansieringen af broen. Derfor skal pengene findes et andet sted, hvis brugerbetalingen bliver fjernet. De penge skal efter min mening hellere gå til velfærd.

​​​​​​

David Trads, der stiller op for Socialdemokratiet siger, at han vil arbejde for, at det bliver gratis at få bilen over broen.  

 

- Jeg mener ikke, at det er rimeligt, at lige præcis de lokale beboere i det her område, skal betale for at køre over broen, siger Davis Trads, der stiller op i Egedalkredsen.   

quote Hvis vi skulle gøre det helt gratis at køre over broen, skulle vi finde yderligere 1,4 milliarder kroner et andet sted fra. Det ville betyde, at vi for eksempel havde færre penge til at etablere 3. etape af Frederikssundsmotorvejen.

Bertel Haarder, Venstre, Sjællands Storkreds 

Det mener kandidater fra Venstre...

Anna  Libak  stiller  op  i  Hillerødkredsen,  Nordsjællands  Storkreds. Hun  mener, at  broen skal betales først. Før man åbner for at  køre gratis  på den:

 

- Det var  en  del  af  beslutningsgrundlaget  for  Kronprinsesse  Marys  Bro. At det  skulle  være  en  betalingsbro.  Når  broen  er  betalt,  er  det  en  god  idé at  fjerne  brugerbetalingen,  siger  hun.

 

Charlotte  Munch  fra Københavns  Omegns  Storkreds  siger:

- Nej  det  skal  den  ikke.  Den  nye  broforbindelse  vil  betyde  kortere  rejsetid  for  rigtig  mange  borgere. Projektet  er  finansieret  ved  brugerbetaling. Med et  statsligt  bidrag på over  600  millioner. Skulle  vi  gøre det  gratis  at  køre  over  broen,  ville  det  betyde,  at vi  skulle  finde yderligere  1,4  milliarder kroner et andet sted  fra.

 

Venstres  Sophie  Løhde  stiller  op  i  Egedalkredsen. Hun er imod brugerbetalingen.

 

- For  mig  er  det  urimeligt,  at  den  nye bro skal finansieres  via  brugerbetaling. Men  desværre er der nok  ikke  et  politisk  flertal for at  ændre på  det.

 

Hans  Andersen fra  Venstre,  der  stiller op  i Frederikssundskredsen, vil gøre det gratis at køre  over  Kronprisesse  Marys  Bro:

 

- Ja.  Det  vil  jeg  arbejde  for,  siger han. Men vi får ikke det hele på en gang. Derfor er det helt  afgørende, at vi først og fremmest får startet gravemaskinerne og sat gang i arbejdet med en  motorvej til  Hillerød  og  Frederikssund. Det  kræver et  blåt  flertal  efter  valget,  siger  Hans  Andersen

 

Kandidaterne i Københavns  Omegns  Storkreds,  Martin  Geertsen  og  Jan  E.  Jørgensen,  er  også  begge  klar  til  at  gøre  det  gratis  at  køre  over  Kronprinsesse  Marys  Bro:

 

-  Det  så  jeg  gerne,  at det  blev. Men det  kræver  et  blåt  flertal,  siger  Jan  E.  JøØrgensen, der  stiller  op  i  Slotskredsen.


- Det  synes  jeg  bestemt,  vi  skal  arbejde  hen  imod.  Kronprinsesse  Marys  Bro  er  det  eneste  sted  i  Danmark,  hvor  der  er  en  afgift  på  en  lokal  vejforbindelse.  Jeg  synes  imidlertid  også,  at  det  har  en  meget  høj  prioritet  at  få  sat  gang  i  arbejdet  med  motorveje  til  Hillerød  og  Frederikssund,  lyder  det  fra  Martin  Geertsen.

 

Det mener kandidater fra De Konservative...

Uenighed hos De Konservative i "gratis-spørgsmålet"

Hos De Konservative vil Erhvervsminister Rasmus Jarlov ikke være med til en ordning, hvor det i stedet er staten og ikke brugerne, der finansierer Kronprinsesse Marys Bro. 

-  Nej, lyder det kort fra Rasmus Jarlov, der stiller op i Sjællands Storkreds i Lyngbykredsen og Rødovrekredsen. 

 

Forbeholdent ja til gratisbro 

Fra Sjællands Storkreds er både Brigitte Klintskov Jerkel og Naser Khader villige til at kigge på at fjerne brugerbetalingen, men antyder at det bliver svært: 

  

Brigitte Klintskov Jerkel, Sjællands Storkreds:

- Det er hensigten, men det skal også lade sig gøre økonomisk. I 2013 kunne man ikke tilvejebringe en finansiering af broen. Kommunen fik derfor valget mellem delvis brugerbetaling – eller at lade anlægsarbejdet vente til 2020. Efter som den første løsning blev valgt, må det være vores politiske opgave at sørge for, at den brugerbetaling hurtigst muligt bliver fjernet.

 

Naser Khader, Roskilde, Sjællands Storkreds:  

- Det vil jeg gerne arbejde for, men pengene skal selvfølgelig passe. Grundlæggende skal det ikke være dyrere at være dansker.

Med Kronprinsesses Marys bro stod man i en særlig situation, hvor der ikke kunne skaffe den fornødne finansiering – og derfor fik Frederikssund Kommune valget mellem, at broen blev bygget med delvis brugerfinansiering, eller at anlægsarbejdet først kunne igangsættes efter 2020. Efter at kommunen valgte den første løsning, blev det sidenhen besluttet i den grønne forligskreds, at staten giver et tilskud på cirka 600 millioner kroner. Det resterede finansieres igennem brugerbetaling. Så uanset hvad er det noget, som vi skal beslutte i den grønne forligskreds, hvis der skal være opbakning til et øget tilskud.

 

Klart ja til gratisbro

De konservatives Mette Abilgaard er i modsætning til partifællesn Rasmus Jarlov positiv overfor idéen med at køre gratis over broen. 

 

-  Ja, meget gerne. Det vil jeg arbejde for, siger hun. Det er ganske simpelt ikke fair, at det kun er ét sted i Danmark, at det skal koste penge...at krydse en bro inden for samme kommune, siger Mette Abildgaard. Hun stiller op i Egedal, Frederikssund og Rudersdal. 

 

Mette Abildgaard får opbakning fra konservative kandidater i Københavns Storkreds Nikolaj Bøgh og Helle Bonnesen:

- Hvis det havde været en bro i Jylland, var det her spørgsmål aldrig nogensinde kommet på banen. Selvfølgelig skal det være gratis, mener Helle Bonnesen.

quote Det er ganske simpelt ikke fair, at det kun er ét sted i Danmark, at det skal koste penge...at krydse en bro inden for samme kommune.

Mette Abildgaard, De Konservative, stiller op i Egedal, Frederikssund og Rudersdal 

Det mener kandidater fra Dansk Folkeparti om brugerbetaling på Kronprinsesse Marys bro

Hos Dansk Folkeparti er de forsigtige med at love noget. Martin Henriksen, der stiller op i  Tårnbykredsen, vil først tage et grundigt kig i pengekassen, før han giver sit endelige svar.

-  Jeg skal først danne mig et overblik over de økonomiske konsekvenser. Jeg vil dog gerne undersøge mulighederne for, at det kan lade sig gøre, siger han. 

 

Morten Messerschmidt: Det er målet. Nu gælder det om at finde pengene.

 

Marlene Harpsøe:  Kronprinsesse Marys Bro. Ja tak til at gøre den betalingsfri.

 

Jan Erik Messmann: Mange nye innovative tiltag koster enorme summer som skal financieres, og det vil nok være bedst at brugere køber et årskort således at man kan bygge endnu flere fornuftige vej projekter til gavn for borgerne. I Oslo skulle bomringen have været færdigbetalt i 2002, men man betaler stadig, da det på alle måder er til gavn for byen. Og hvad betyder et årskort til 2500kr når man gavner samfundet. Her i Frederikssund vil det vel koste nogenlunde det samme.

 

MEns der fra Pia Kjærsgaard og Kenneth Kristensen Berth lyder et klart nej til at gøre broen gratis.

Det mener kandidater fra Enhedslisten om brugerbetaling på Kronprinsesse Marys bro:

"Nødvendig infrastruktur skal vi betale via skatten". 

Ovre hos Enhedslisten, der i sin tid var det eneste parti, der stemte imod trafikaftalen er de til gengæld klar til at arbejde for, at det bliver gratis at køre over broen. I løbet af de næste fem år.

- Nødvendig infrastruktur er helt principielt noget, som vi skal betale via skatten, siger Søren Søndergaard, der stiller op i Gladsaxekredsen. 

Det mener kandidater fra Liberal Alliance om brugerbetaling på Kronprinsesse Marys bro:

Vil ikke løbe fra aftalen

Hvis det står til Liberal Alliance var brugerfinansiering grundlaget for hele aftalen om Kronprinsesse Marys Bro:

 

-  Brugerfinansiering var en forudsætning for, at sætte byggeriet i gang, før der var frie investeringsmidler til det. Den aftale vil vi ikke løbe fra, siger Laura Lindahl fra Liberal Allliance, der stiller op i Sjællands Storkreds.

 

- Nej brugerbetaling var forudsætningen for, at broen overhovedet kunne bygges. Man kunne vælge mellem bro med brugerbetaling eller ingen bro. Man valgte bro med brugerbetaling. Og det må man stå ved. Desuden kan man som almindelige bilist stadig vælge den gamle bro. Hvis man vil undgå brugerbetaling. Og der vil være mindre trafik. Så ingen privatpersoner er blevet dårligere stillet – tværtimod. Jeg håber, at vi hen ad vejen kan finde finansiering til at kompensere erhvervstransport, siger May-Britt Kattrup fra Nordsjællands Storkreds. 

Det mener kandidater fra De Radikale...

De Radikale er internt uenige om betaling på broen

 

Miljøet spiller en væsentlig rolle, hvis man spørger De Radikale om, hvorvidt det skal være gratis at køre over broen.

 

- Da vi går ind for intelligent roadpricing, så er svaret "nej". Men det afhænger jo af trafikmængde og af typen af køretøj. Elbil kan være gratis. Det handler også om, hvorvidt man kan finde alternativ finansiering til  projektet, siger Jeppe Trolle fra De Radikale, der stiller op i Greve, i Sjællands Storkreds.  

 

Jens Rohde og Ida Auken stiller begge op i Københavns Storkreds og mener heller ikke at broen skal gøres gratis:

 

- Vi synes, at det er et fornuftigt princip at brugerne betaler for investeringen, som f.eks. en bro. Så hvornår broen skal være gratis afhænger af, hvor hurtigt broen er betalt af.

 

Præcis som hos andre partier, så giver spørgsmålet om broen også uenighed hos De Radikale.

 

Kristian Heegaard stiller op i Fredensborg og Frederikssund i Nordsjællands Storkreds og mener, at det skal være gratis at køre over broen:  

- Ja, ingen andre steder er der brugerbetaling på at køre rundt i egen kommune, siger Kristian Heegaard, der  

 

Bo Nygaard Larsen, Sjællands Storkreds bakker op: 

- Ja. Noget tyder på, at den indførte betalingsordning ikke var helt gennemtænkt.

quote Ingen andre steder er der brugerbetaling på at køre rundt i egen kommune,.

Kristian Heegaard, De Radikale, stiller op i Fredensborg og Frederikssund i Nordsjællands Storkreds. 

Det mener kandidater fra Alternativet...

Partiet Alternativet er ikke parat til at gøre det gratis, at køre over den nye bro: 

-  Nej, vi skal have fossilbilerne ud af  byerne. Kun elbilerne skal have lov til at køre over gratis, siger Uffe Elbæk, der stiller op i  Københavns Storkreds. 

 

Det mener kandidater fra Nye Borgerlige...

Nye Borgerlige ønsker en "gratis-bro": 

-  Broafgiften på Kronprinsesse Marys Bro er helt vanvittig. Selvfølgelig skal borgere og erhvervsdrivende ikke beskattes yderligere. Infrastruktur skal samle landet. Ikke dele  det op. Vi har som det eneste parti finansiering til at afskaffe brugerbetalingen, siger Mette Thiesen fra Nye Borgerlige, der stiller op i Nordsjællands Storkreds.  

 

Fra Ketil Wathne Rasmussen i Københavns Storkreds lyder det:

- Det skal ikke koste noget at køre over fra dag 1. Selvfølgelig skal danskerne ikke betale for at færdes internt i egen kommune. Erhvervsdrivende skal ikke ekstrabeskattes. Infrastruktur skal samle landet – ikke skille det op. Vi har som det eneste parti finansiering til at afskaffe brugerbetalingen nu. Borgere og erhvervsdrivende i området skal ikke straffes fordi politikerne svigter.

quote Broafgiften på Kronprinsesse Marys Bro er helt vanvittig.

Mette Thiesen, Nye Borgerlige, stiller op i Nordsjællands Storkreds

Det mener kandidater fra SF...

Brugerbetaling er en del af aftalen 

 

Selv om Trine Torp fra SF stiller op i Nordsjællands Storkreds og selv bor i Halsnæs, så tør hun godt stå fast på at brugerbetaling var del af aftalen for Kronprinsesse Marys bro, som SF var med i:

- Det letteste ville være at svare, at selvfølgelig skal det være gratis. Og det ville jeg også rigtig gerne have, at der blev fundet en fornuftig finansiering til. Brugerbetaling er en del af aftalen omkring finansiering af broen. Og så længe der ikke er en anden og bedre finansiering, er der ikke basis for at afskaffe den, siger Trine Torp.

 

Den holdning er der fuld opbakning til hos de SF'ere, der har svaret på spørgsmålet: 

 

Halime Oguz, Københavns Storkreds: 

Nej – økonomien og fremrykkelsen af byggeriet af broen bygger på brugerbetaling.

 

Carl Valentin, Københavns Storkreds: 

Det, der er aftalt omkring broen, er, at en del af den skal finansieres af brugerbetaling. Så der er ikke basis for at afskaffe den om 5 år.

 

Anne Valentina Berthelsen, Sjællands Storkreds: 

- Nej, det mener jeg ikke nødvendigvis. I SF vil vi jo gerne indføre roadpricing, hvilket skal bidrage til at flytte folk fra bilerne over i den offentlige transport og samtidig sikre, at det er dem som sviner mest, der betaler. Roadpricing skal konstrueres klogt, så den er højere på meget trafikerede veje, i byerne og i myldretiden.

quote Det letteste ville være at svare, at selvfølgelig skal det være gratis

Trine Torp, SF, Nordsjællands Storkreds

Det mener kandidater fra Partiet Klaus Riskær Pedersen...

Et af de nye partier, der stiller op til Folketingsvalget i den her omgang, og som også stiller op i vores område, er partiet Klaus Riskær Pedersen. Både Klaus Riskær Pedersen og Peter Hjorth er kandidater til Folketinget. Den ene stiller op i Københavns Storkreds og den anden satser på Københavns Omegns Storkreds. De mener, at man skal kunne køre over broen, uden at tage penge op af lommen. 

-  Ja. Selvfølgelig. Hvorfor ikke ?, siger Peter Hjorth.

-  Den burde være gratis fra start, siger Klaus Riskær Pedersen. 

quote Den burde være gratis fra start

Klaus Riskær Pedersen, Partiet Klaus Riskær Pedersen, Københavns Storkreds

Det mener kandidater fra Kristendemokraterne om brugerbetaling på Kronprinsesse Marys bro:

Hos Kristendemokraterne er meldingen fra Stig Grenov, at de går ind for gratis kørsel på broen. Men først når den er betalt.

- Vi går ind for, at det bliver gratis at benytte broen. Når den er betalt tilbage. Drift og vedligehold må være en  offentlig opgave. Lad os binde Danmark sammen, siger Stig Grenov, der stiller op i Nordsjællands Storkreds.

Det mener kandidater fra Stram Kurs...

Hos det nye parti Stram Kurs vil de gerne gøre det gratis, at tage bilen over broen. Her er beskeden klar fra partiets mand i hovedstadsområdet. Henrik Westermann Søndergaard. Han mener, at man skal droppe at lade folk på broen betale selv.

 

- Ja, det er forkert at opdele en kommune med en betalingsbro, siger Henrik Westermann Søndergaard fra Stram Kurs, der stiller op i Københavns Omegns Storkreds. 

 

 

Du har læst en artikel fra TV 2 KosmopolSpørg Os - Afstemning

_


Vis mere
Tørke

Tørkealarm i Greve: Vil have kommunal handlingsplan

Flåt smitte TBE-virus sygdom infektion

Jens smittet med frygtet TBE-virus efter flåtbid: Mit hoved var ved at eksplodere

Vis mere