Cityringen giver 1000 ejendomme en løftet bygge-pegefinger

Metroselskabet har betalt næste tre millioner kroner i erstatning til ejere af ejendomme, der er pålagt en såkaldt servitut af hensyn til Cityringens sikkerhed.

En lang række ejendomme i København og på Frederiksberg er blevet begrænset i at bygge nyt, efter at de er blevet overboere til den nye metrolinje, Cityringen, der åbner på søndag.

Således er omkring 1000 ejendomme blevet pålagt såkaldte servitutter, oplyser Metroselskabet til TV 2 Lorry.

Af hensyn til sikkerheden for metroens tunnelrør afgør servitutterne, i hvilket omfang der må bygges i nærheden af Cityringen. 

Nødvendigt med hensyn

Metroselskabet oplyser til TV 2 Lorry, at det er vigtigt at bidrage positivt til byens udvikling og samtidig sørge for sikkerheden for passagerer, personale og anlæg. 

“Metroen er en både dyrebar og vigtig infrastruktur for samfundet, som vi alle har gavn og glæde af. Derfor er det også afgørende, at der bliver passet godt på den. Det er således nødvendigt, at byggeri over og ved siden af metroen tager hensyn til metroen,” skriver Hanne Tærsbøl-Schmidt, chef for Naboer og Ejendomme i Metroselskabet i et skriftligt svar til TV 2 Lorry.

Hvad er en servitut?

 • En servitut eller en deklaration er et dokument, der indeholder bestemmelser om en fast ejendom. Servitutten begrænser ejerens ret til at råde over ejendommen.
   
 • En servitut kan indeholde bestemmelser om, hvor du må placere bygninger på din grund fx i forhold til vej/skel, hvor meget din bygning må optage af grunden og hvor mange etager du må bygge på dit hus og hvilke materialer, du må benytte dig af.
   
 • Servitutterne i forhold til Cityringen fastlægger, hvilke forhold der gør sig gældende ved anlægsaktiviteter tæt på metroen. Der stilles desuden en række krav og betingelser, der skal sikre en dialog mellem Metroselskabet og ejerne af den pågældende ejendom, hvis det viser sig nødvendigt i forhold til det ønskede byggeri. Proceduren er magen til den, der foregik i forbindelse med metroens første etaper.
   
 • Kommissarius Ved Statens Ekspropriationer På Øerne afgør størrelsen på den ulempeerstatning, Metroselskabet skal betale til de ejere, hvis ejendomme forventes at blive værdiforringet som følge af servitutten. 

 

Kilde: Københavns Kommune og Metroselskabet

Og ligesom det var tilfældet, da de to første metrolinjer blev opført, sker det altså ved at pålægge servitutter på de ejendomme, der ligger ovenpå eller ved siden af metroen. Derudover er der krav om, at Metroselskabet og de enkelte ejendomme skal gå i dialog, hvis det er nødvendigt forud for et eventuelt byggeri. 

Tivoli er en af de aktører, der lige nu er i dialog med Metroselskabet om, hvilken indflydelse sikkerhedsafstanden til tunnelrøret har på et allerede planlagt byggeri. Det kan du læse mere om her.

Parkeringshus er for meget

Det er Kommissarius Ved Statens Ekspropriationer På Øerne, der behandler sagerne om servitutter på blandt andet Sjælland. Sine Kjeldsen, formand for kommissionen, forklarer, at en naboejendom normalt ikke vil få problemer med at grave ud til en kælderetage. 

- Men hvis man skal grave ud til et underjordisk parkeringshus, kommer man nok for tæt på metroen. Det skal ejerne også vide om 50 år, og derfor bliver servitutterne tinglyst så fremtidige ejere også kan se det, siger Sine Kjeldsen til TV 2 Lorry.

Fra 2.000 til 16.500 i erstatning

Det er også Kommissarius Ved Statens Ekspropriationer På Øerne, der afgør hvor stor erstatning ejerne af de enkelte ejendomme skal have som følge af de begrænsede byggemuligheder. 

- Nogle får en lille ulempeerstatning, hvis der ikke er udsigt til væsentlige værdiforringelser på grunden. Andre ejere må finde sig i en noget kraftigere servitut, der kræver større opmærksomhed. 

Metroselskabet oplyser til TV 2 Lorry, at der er givet cirka 2,9 millioner kroner i erstatning til de cirka 1000 ejendomme i alt. De enkelte erstatninger ligger på mellem 2000 kroner og 16.500 kroner. 

Brokker sig over nej til jordvarme

En håndfuld ejere af ejendomme har dog valgt at klage over størrelsen på erstatningen. 

“Fem ud af de 1000 berørte ejendomme har valgt at indbringe sager for Taksationskommissionen (klageinstans, red.). Her har de berørte ejendomme mulighed for at anmode om en vurdering af erstatningens størrelse,” skriver Hanne Tærsbøl-Schmidt. 

Det drejer sig blandt andet om en boligejendom, der som følge af servitutten ikke kan få lov til at grave ud til jordvarme, oplyser Sine Kjeldsen, formand for kommissionen.

Dialog om ønsker

Metroselskabet oplyser, at de dog generelt er lydhøre over for byggeønsker, og derfor er flere erstatningsspørgsmål endnu ikke afsluttet:

“Metroselskabet er i dialog med en lang række aktører om at imødekomme deres ønsker om byggeprojekter inden for selskabets sikkerhedszoner,” skriver Hanne Tærsbøl-Schmidt, chef for Naboer og Ejendomme i Metroselskabet i et skriftligt svar til TV 2 Lorry.

Der kan dog følge yderligere udgifter med, hvis man regner med, at et byggeri i nærheden af Cityringen vil skabe rystelser i undergrunden. Så skal der nemlig måles for vibrationer ved tunnelrøret.

Omkostningerne til dette vil dog afhænge af eksempelvis byggeriets karakter, varighed og omfang, oplyser Metroselskabet.


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik